Lukeminen
Äänikirjoissa hyvä tarina ja onnistunut lukijavalinta ovat kaiken a ja o: "Tällä hetkellä selkeä viesti on se, että äänikirjat eivät saisi muistuttaa liikaa kuunnelmia"

Ää­ni­kir­jois­sa hyvä tarina ja on­nis­tu­nut lu­ki­ja­va­lin­ta ovat kaiken a ja o: "Tällä het­kel­lä selkeä viesti on se, että ää­ni­kir­jat eivät saisi muis­tut­taa liikaa kuun­nel­mia"

06.03.2022 19:00
Tilaajille
Vientihankkeella paikataan kirja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kielialueen kirja-alan elinvoimaisuus on panostaa pitkäjänteisesti vientiin"

Vien­ti­hank­keel­la pai­ka­taan kir­ja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kie­li­alueen kir­ja-alan elin­voi­mai­suus on pa­nos­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti vien­tiin"

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: "Orpokodissa Linus tapaa maahisen, traakin, ihmissylikoiran, metsänhengen, toistaiseksi tunnistamattoman lonkero-olennon" – Tässä on sympaattinen ja elämänmyönteinen kirja vakavista teemoista

Lai­na­vink­ki: "Or­po­ko­dis­sa Linus tapaa maa­hi­sen, traa­kin, ih­mis­sy­li­koi­ran, met­sän­hen­gen, tois­tai­sek­si tun­nis­ta­mat­to­man lon­ke­ro-olen­non" – Tässä on sym­paat­ti­nen ja elä­män­myön­tei­nen kirja va­ka­vis­ta tee­mois­ta

14.11.2021 17:08
Tilaajille
Lainavinkki: Ystävän puolesta vaikka maailman ääriin – Merten gorilla on vauhdikas kertomus salaisuuksista, ystävyydestä, toivosta sekä anteeksiannosta

Lai­na­vink­ki: Ystävän puo­les­ta vaikka maail­man ääriin – Merten gorilla on vauh­di­kas ker­to­mus sa­lai­suuk­sis­ta, ys­tä­vyy­des­tä, toi­vos­ta sekä an­teek­si­an­nos­ta

28.05.2021 18:33
Tilaajille
Lainavinkki: Tämä kirja ei tuo lievennystä ilmastoahdistukseen, mutta jännittävä ja kiehtova se on

Lai­na­vink­ki: Tämä kirja ei tuo lie­ven­nys­tä il­mas­toah­dis­tuk­seen, mutta jän­nit­tä­vä ja kieh­to­va se on

08.01.2021 17:31
Tilaajille
Anu Turunen kirjoittaa satuihin mukaan ripauksen totuutta: "Ajattelin, että koska kuusamolaislapsille ei kirjoiteta kirjoja, minä voisin kirjoittaa" – 10. Sammeli syntyi kävelyretkellä metsässä

Anu Turunen kir­joit­taa sa­tui­hin mukaan ri­pauk­sen to­tuut­ta: "A­jat­te­lin, että koska kuu­sa­mo­lais­lap­sil­le ei kir­joi­te­ta kir­jo­ja, minä voisin kir­joit­taa" – 10. Sammeli syntyi kä­ve­ly­ret­kel­lä met­säs­sä

04.12.2020 16:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kummittelua älytalossa

Lai­na­vink­ki: Kum­mit­te­lua äly­ta­los­sa

28.11.2020 17:30
Tilaajille
Lainavinkki: Pitkälti biologiaa

Lai­na­vink­ki: Pit­käl­ti bio­lo­giaa

30.10.2020 17:59
Tilaajille
Lainavinkki: Kotoisa ja lämminhenkinen dekkari syksyn iltoihin

Lai­na­vink­ki: Kotoisa ja läm­min­hen­ki­nen dekkari syksyn il­toi­hin

23.10.2020 18:00
Tilaajille
Lauri Lohi ja Seikkailuni kalana Napero-Finlandian voittoon – Toinen voitto Taivalkoskelle kilpailun 28-vuotisen historian aikana

Lauri Lohi ja Seik­kai­lu­ni kalana Na­pe­ro-Fin­lan­dian voit­toon – Toinen voitto Tai­val­kos­kel­le kil­pai­lun 28-vuo­ti­sen his­to­rian aikana

16.10.2020 09:00
Tilaajille
Positiivisesti vanhenemisesta

Po­si­tii­vi­ses­ti van­he­ne­mi­ses­ta

09.10.2020 18:00
Tilaajille
Lainavinkki: Shakespearen Talvinen tarina uudelleen tulkittuna

Lai­na­vink­ki: Sha­ke­spea­ren Tal­vi­nen tarina uu­del­leen tul­kit­tu­na

04.10.2020 16:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun keho ei ole enää ystävä

Lai­na­vink­ki: Kun keho ei ole enää ystävä

11.09.2020 18:01
Tilaajille
Lainavinkki: Helppoa lukemista vielä opetteleville

Lai­na­vink­ki: Helppoa lu­ke­mis­ta vielä opet­te­le­vil­le

28.08.2020 17:36
Tilaajille
Kuusamosta Berliiniin päätynyt Satu Erra kirjoitti todellisten prinsessojen kirjan – hän kertoo maahanmuuttajien olevan auttamishaluisia

Kuu­sa­mos­ta Ber­lii­niin pää­ty­nyt Satu Erra kir­joit­ti to­del­lis­ten prin­ses­so­jen kirjan – hän kertoo maa­han­muut­ta­jien olevan aut­ta­mis­ha­lui­sia

10.10.2018 18:00