Marjastus
Mustikka ei jaksa lumettomia pikkupakkasia – Luonnonvarakeskus tutkii sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia luonnonvaroihin

Mus­tik­ka ei jaksa lu­met­to­mia pik­ku­pak­ka­sia – Luon­non­va­ra­kes­kus tutkii sään ää­ri-il­miöi­den vai­ku­tuk­sia luon­non­va­roi­hin

16.05.2020 15:36
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Marjaa tulee aina sen verran, että marjastaessa tienaa enemmän kuin sohvalla makaamalla, mutta ei kannata tilata talopakettia luottaen, että se maksetaan hillarahoilla
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Marjaa tulee aina sen verran, että mar­jas­taes­sa tienaa enemmän kuin soh­val­la ma­kaa­mal­la, mutta ei kannata tilata ta­lo­pa­ket­tia luot­taen, että se mak­se­taan hil­la­ra­hoil­la

12.09.2018 10:30

Lu­ki­jal­ta: Mar­jas­tus on paluuta omille juu­ril­le ja nos­tal­giaa – vielä ny­kyi­sin­kin ke­räi­li­jä­kan­san jäl­ke­läi­set seu­raa­vat tar­kas­ti mar­jo­jen koh­ta­loa

18.08.2018 12:00
Parhaimpina vuosina ämpäri tuntiin, nyt mustikka on kärsinyt hieman kuivuudesta - 14-vuotiaasta myyntiin poiminut Eila Mursu ei huoli marjastuskaveria matkaan: ”Toisen tunnin jälkeen kysytään, että joko lähdetään pois?”

Par­haim­pi­na vuosina ämpäri tun­tiin, nyt mus­tik­ka on kär­si­nyt hieman kui­vuu­des­ta - 14-vuo­tiaas­ta myyn­tiin poi­mi­nut Eila Mursu ei huoli mar­jas­tus­ka­ve­ria mat­kaan: ”Toisen tunnin jälkeen ky­sy­tään, että joko läh­de­tään pois?”

08.08.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sen­ker­kät jäävät suo­ma­lai­sil­ta metsään – poi­mi­ja­pu­laan tar­vi­taan apua ul­ko­mail­ta

06.06.2018 05:00
Yllätystulos kyselyssä: ”Marjastus ei ole minun juttuni”

Yl­lä­tys­tu­los ky­se­lys­sä: ”Mar­jas­tus ei ole minun jut­tu­ni”

17.09.2017 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Älä eksy mar­ja­reis­sul­la – jos kui­ten­kin eksyt, niin toi­vot­ta­vas­ti olet la­dan­nut tämän so­vel­luk­sen

04.08.2017 07:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Tämä on minun sie­lun­mai­se­ma­ni: hil­la-aa­pa kuin ran­na­ton jär­ven­sel­kä

31.07.2017 08:00
Mustikat ja hillat kukassa, mutta pölyttäjät vähissä – "Nyt on käsillä kriittiset hetket"

Mus­ti­kat ja hillat ku­kas­sa, mutta pö­lyt­tä­jät vähissä – "Nyt on käsillä kriit­ti­set hetket"

27.06.2017 11:00