Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

matkailu
Ulkomaalaisia matkailijoita myös ympäristökuntiin – Kuusamon lentokentälle kuluvalla talvikaudella saapuvat 206 konetta tuovat yhteensä 35 000 turistia

Ul­ko­maa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin – Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le ku­lu­val­la tal­vi­kau­del­la saa­pu­vat 206 konetta tuovat yh­teen­sä 35 000 tu­ris­tia

02.12.2023 04:00
Tilaajille
Työ ja harrastukset metsän keskellä – Jo lapsuudessaan yhdessä olleet Terja ja Teemu Huotari tapasivat 30 vuoden kuluttua toisensa uudelleen, menivät naimisiin ja pyörittävät nyt Juuman leirintäaluetta

Työ ja har­ras­tuk­set metsän kes­kel­lä – Jo lap­suu­des­saan yhdessä olleet Terja ja Teemu Huotari ta­pa­si­vat 30 vuoden ku­lut­tua toi­sen­sa uu­del­leen, menivät nai­mi­siin ja pyö­rit­tä­vät nyt Juuman lei­rin­tä­aluet­ta

28.10.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­ka­ma­rin nä­kö­kul­ma: Ke­hit­ty­vä mat­kai­lu tar­vit­see lentoja

17.07.2023 17:00
Tilaajille
Suomussalmen Hossan matkailukausi on pidentymässä – toiveissa 50 vuodepaikkaa käsittävä yksikkö

Suo­mus­sal­men Hossan mat­kai­lu­kau­si on pi­den­ty­mäs­sä – toi­veis­sa 50 vuo­de­paik­kaa kä­sit­tä­vä yksikkö

06.06.2023 14:30
Tilaajille
Lentäjälakolla oli osansa tuurissa, että Tommi ja Arja Kallberg löysivät unelmapaikan Kuusamon Käylästä ja perustivat retkeilyyn erikoistuneen yrityksen – "Eräopas ei ammattina ole kaikista helpoin"

Len­tä­jä­la­kol­la oli osansa tuu­ris­sa, että Tommi ja Arja Kall­berg löy­si­vät unel­ma­pai­kan Kuu­sa­mon Käy­läs­tä ja pe­rus­ti­vat ret­kei­lyyn eri­kois­tu­neen yri­tyk­sen – "E­räo­pas ei am­mat­ti­na ole kai­kis­ta hel­poin"

26.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 14:04 6
Tilaajille
Sallan kansallispuistossa viime vuonna 60 000 kävijää – kävijät toivat Sallaan neljä miljoonaa euroa

Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa viime vuonna 60 000 kävijää – ­kä­vi­jät toivat Sallaan neljä mil­joo­naa euroa

02.03.2023 16:06
Tilaajille
Koirapuisto vihdoinkin Rukalle – tassuttelemaan pitäisi päästä heinäkuussa

Koi­ra­puis­to vih­doin­kin Rukalle – tas­sut­te­le­maan pitäisi päästä hei­nä­kuus­sa

18.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Datsunissa Zero Ninen musiikkia ja sovelluksella kylille – uudistettu Karhuntassu kääntää uuden sivun historiasta: "Meidän on pakko jossain vaiheessa tulla pois poterosta"

Dat­su­nis­sa Zero Ninen mu­siik­kia ja so­vel­luk­sel­la kylille – uu­dis­tet­tu Kar­hun­tas­su kääntää uuden sivun his­to­rias­ta: "Meidän on pakko jossain vai­hees­sa tulla pois po­te­ros­ta"

06.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olit Pauli ihan oi­keal­la asial­la, mutta kyllä pisteet menevät roh­keal­le, tämän päivän arkea elä­väl­le pu­heen­joh­ta­jal­le, kuka hän lie­nee­kin"

05.01.2023 17:01
Tilaajille
Oletko pohtinut, millaista on olla jouluna paloasemalla töissä? Koillissanomat kävi paikan päällä Kuusamon paloasemalla ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu ammattiin, että ollaan myös pyhäpäivinä töissä"

Oletko poh­ti­nut, mil­lais­ta on olla jouluna pa­lo­ase­mal­la töissä? Koil­lis­sa­no­mat kävi paikan päällä Kuu­sa­mon pa­lo­ase­mal­la ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu am­mat­tiin, että ollaan myös py­hä­päi­vi­nä töissä"

26.12.2022 04:00
Tilaajille
Rontin sisarukset jatkoivat isänsä jalanjäljillä ja laittoivat Rukalle safaritalon – näin sujuu isoveljen ja pikkusiskon yhteinen yrittäjätaival: "Välillä väännetään siitä, että miten hommat tehdäänkään"

Rontin si­sa­ruk­set jat­koi­vat isänsä ja­lan­jäl­jil­lä ja lait­toi­vat Rukalle sa­fa­ri­ta­lon – näin sujuu iso­vel­jen ja pik­ku­sis­kon yh­tei­nen yrit­tä­jä­tai­val: "Vä­lil­lä vään­ne­tään siitä, että miten hommat teh­dään­kään"

24.12.2022 04:00 3
Tilaajille
Kuusamoon halutaan uusi sotahistoriakohde – matkailijat ja koululaiset käyvät niissä yhä enemmän

Kuu­sa­moon ha­lu­taan uusi so­ta­his­to­ria­koh­de – ­mat­kai­li­jat ja kou­lu­lai­set käyvät niissä yhä enemmän

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Aiotko mennä laskemaan Rukan avajaisviikonloppuna – katso vastaukset

Viikon ky­sy­mys: Aiotko mennä las­ke­maan Rukan ava­jais­vii­kon­lop­pu­na – katso vas­tauk­set

13.10.2022 22:34 3
Tilaajille
Vuosseli uudistuu kahdella miljoonalla, Valtavaara Chalets saatanee ennakkomarkkinointiin keväällä – Lue, mitä muuta uutta alueelle on luvassa

Vuos­se­li uu­dis­tuu kah­del­la mil­joo­nal­la, Val­ta­vaa­ra Chalets saa­ta­nee en­nak­ko­mark­ki­noin­tiin ke­vääl­lä – Lue, mitä muuta uutta alueel­le on luvassa

26.09.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: In­va­li­di­yh­dis­tyk­sen vir­kis­tys­mat­kal­la Ikea kävi kun­to­len­kis­tä

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Leena Harkimo ihastui Virkkulan kouluun ensi näkemältä – nyt majoituspaikka on valmis, ja suunnitelmia Kuusamoon on lisääkin: "Rukatunturin tämän kulman kokonaiskehittäminen on vahvasti agendalla"

Leena Harkimo ihastui Virk­ku­lan kouluun ensi nä­ke­mäl­tä – nyt ma­joi­tus­paik­ka on valmis, ja suun­ni­tel­mia Kuu­sa­moon on li­sää­kin: "Ru­ka­tun­tu­rin tämän kulman ko­ko­nais­ke­hit­tä­mi­nen on vah­vas­ti agen­dal­la"

09.09.2022 16:30 1
Tilaajille
Ruskatilannetta voi seurata uudelta verkkosivustolta – "Tekoäly luo näkymän ruskan vaiheista Hangosta Enontekiölle"

Rus­ka­ti­lan­net­ta voi seurata uudelta verk­ko­si­vus­tol­ta – "Te­koä­ly luo näkymän ruskan vai­heis­ta Han­gos­ta Enon­te­kiöl­le"

25.08.2022 11:18
Tilaajille
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Taivalkoskella ja Pudasjärvelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Tai­val­kos­kel­la ja Pu­das­jär­vel­le mat­kai­lu­alan töihin

19.08.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Hopihop siitä kohti kiireettömyyttä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hopihop siitä kohti kii­reet­tö­myyt­tä

10.08.2022 04:00
Tilaajille