Luitko jo: Kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin, osak­kaat päät­ti­vät ra­ken­taa ker­ros­ta­lon loppuun omalla rahalla

Toimittajalta: Kuu­sa­mon asun­to­pu­laan kai­vat­tai­siin vuok­ra-asun­to­ja, mutta niitä ei ole vie­lä­kään saatu tehtyä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Metsähallitus
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Kanalintujahti alkaa perjantaina – valtionmaiden lupamyynti kasvoi erityisesti Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomessa

Ka­na­lin­tu­jah­ti alkaa per­jan­tai­na – val­tion­mai­den lu­pa­myyn­ti kasvoi eri­tyi­ses­ti Kai­nuus­sa, Poh­jan­maan maa­kun­nis­sa sekä Itä-, Länsi- ja Ete­lä-Suo­mes­sa

09.09.2021 08:59
Tilaajille
Kuusamon Kuntivaaralla on tarvetta uudelle tukikohdalle vanhan tuhouduttua tulipalossa – "Selvitämme eri vaihtoehtoja"

Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ral­la on tar­vet­ta uudelle tu­ki­koh­dal­le vanhan tu­hou­dut­tua tu­li­pa­los­sa – "Sel­vi­täm­me eri vaih­toeh­to­ja"

06.09.2021 14:37
Tilaajille
Oulangalle aletaan taas myydä vapalupia, jokiveden lämpötila aleni

Ou­lan­gal­le aletaan taas myydä va­pa­lu­pia, jo­ki­ve­den läm­pö­ti­la aleni

19.07.2021 14:29
Tilaajille
Metsähallitus kartoittaa Lapin luonnontilaisia metsiä – Pyytää ilmoituksia arvokkaista luonnonmetsistä

Met­sä­hal­li­tus kar­toit­taa Lapin luon­non­ti­lai­sia metsiä – Pyytää il­moi­tuk­sia ar­vok­kais­ta luon­non­met­sis­tä

21.05.2021 18:10
Tilaajille
Yle: Metsähallitus esittää metsästyksen rajoittamista osassa kansallispuistojen vilkkaimpia alueita – Esityksessä mukana myös Oulangan ja Syötteen kansallispuistot

Yle: Met­sä­hal­li­tus esittää met­säs­tyk­sen ra­joit­ta­mis­ta osassa kan­sal­lis­puis­to­jen vilk­kaim­pia alueita – Esi­tyk­ses­sä mukana myös Ou­lan­gan ja Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tot

13.04.2021 11:36
Tilaajille
Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päiväsakkoja voi rapsahtaa 6-12

Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päi­vä­sak­ko­ja voi rap­sah­taa 6-12

07.05.2020 04:00
Tilaajille
Retkeilijä, pian pääsee taas autiotupaan – Metsähallituksen luontokeskukset, tuvat ja perinnetilat avautuvat kansalle 1.6.

Ret­kei­li­jä, pian pääsee taas au­tio­tu­paan – Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­kes­kuk­set, tuvat ja pe­rin­ne­ti­lat avau­tu­vat kan­sal­le 1.6.

06.05.2020 12:04
Tilaajille
Kurkistus autiotupien kulisseihin: Marko ja Tarmo tekevät työssään jotain sellaista, mistä monikaan ei tiedä: "Kyse on puhtaudesta ja viihtyvyydestä"

Kur­kis­tus au­tio­tu­pien ku­lis­sei­hin: Marko ja Tarmo tekevät työs­sään jotain sel­lais­ta, mistä mo­ni­kaan ei tiedä: "Kyse on puh­tau­des­ta ja viih­ty­vyy­des­tä"

23.04.2020 18:00
Tilaajille
Ovet jouduttiin ruuvaamaan kiinni karmeihin – koronaviruksen vuoksi suljetuissa Valtavaaran tuvassa ja kodassa ollut luvattomia kävijöitä

Ovet jou­dut­tiin ruu­vaa­maan kiinni kar­mei­hin – ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sul­je­tuis­sa Val­ta­vaa­ran tuvassa ja kodassa ollut lu­vat­to­mia kä­vi­jöi­tä

20.04.2020 14:55
Tilaajille
Enää ei pääse Valtavaaran tai Riisitunturinkaan tuville - Metsähallitus sulkee tupia ja kotia Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen vuoksi

Enää ei pääse Val­ta­vaa­ran tai Rii­si­tun­tu­rin­kaan tuville - Met­sä­hal­li­tus sulkee tupia ja kotia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.03.2020 15:13
Sinullakin on sanansija Hossan kehittämisessä – Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma lähti lausuntokierrokselle kuntiin

Si­nul­la­kin on sa­nan­si­ja Hossan ke­hit­tä­mi­ses­sä – Kan­sal­lis­puis­ton hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma lähti lau­sun­to­kier­rok­sel­le kuntiin

09.01.2019 05:00
Hirvestäjä näki, kun teertä ammuttiin kiväärillä keskellä tietä olleelta autolta – erävalvonta ja poliisi huolehtivat lopusta

Hir­ves­tä­jä näki, kun teertä am­mut­tiin ki­vää­ril­lä kes­kel­lä tietä ol­leel­ta autolta – erä­val­von­ta ja poliisi huo­leh­ti­vat lopusta

07.11.2018 17:01
Auttikönkäällä puretaan huonokuntoisia retkeilyrakenteita – "Ettei niillä liikuttaessa aiheudu vahinkoja"

Aut­ti­kön­kääl­lä pu­re­taan huo­no­kun­toi­sia ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta – "Ettei niillä lii­kut­taes­sa aiheudu va­hin­ko­ja"

12.09.2018 12:00
Karhunkierroksen riippusillat vankkaa tekoa – ”Fiksua käyttäytymistä saa noudattaa”

Kar­hun­kier­rok­sen riip­pu­sil­lat vankkaa tekoa – ”Fiksua käyt­täy­ty­mis­tä saa nou­dat­taa”

04.07.2018 05:00
Älä säikähdä, jos Riisitunturilla savuaa tänään – siihen on hyvä syy

Älä säi­käh­dä, jos Rii­si­tun­tu­ril­la savuaa tä­nään – siihen on hyvä syy

23.05.2018 09:00
Metsähallitus hakee hotellin pyörittäjää ja sijoittajia Rukalle – "Haluamme toimia puurakentamisen suunnannäyttäjänä"

Met­sä­hal­li­tus hakee ho­tel­lin pyö­rit­tä­jää ja si­joit­ta­jia Rukalle – "Ha­luam­me toimia puu­ra­ken­ta­mi­sen suun­nan­näyt­tä­jä­nä"

06.02.2018 10:04
Kuuden euron korotus saa kalastajat mietteliäiksi – moni luulee yhä, että kaikkialla saa onkia ilmaiseksi

Kuuden euron korotus saa ka­las­ta­jat miet­te­liäik­si – moni luulee yhä, että kaik­kial­la saa onkia il­mai­sek­si

26.01.2018 14:00

Valtion maiden hir­vi­alue­lu­pia haetaan tam­mi­kuus­sa

31.12.2017 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rukan gon­do­li-sol­mu aukesi – Itä-Ru­kan 113 mil­joo­nan in­ves­toin­nit eivät kaadu his­si­va­li­tuk­seen

24.10.2017 05:00