Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Mielipide
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Elämän lä­hei­syy­des­tä tulisi huo­leh­tia ny­kyi­se­nä so­me­pro­pa­gan­dan aikana"

21.07.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Nilon kou­lul­la vä­li­tun­ti­kel­lot soineet koko kesän. Eikö kau­pun­gis­ta löydy osaavaa hen­ki­lö­kun­taa niiden hil­jen­tä­mi­seen?

07.07.2023 12:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä niin mieleni pa­hoi­tin kun naa­pu­ri­ni on alkanut käyttää ui­ma­pu­kua"

03.07.2023 11:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Näin minua luultiin kommunistiksikin – "Huumorin heittely on kai liikaa joillekin, jotka joutuvat elämään koskaan huumorintajuihinsa tulematta"
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Näin minua luul­tiin kom­mu­nis­tik­si­kin – "Huu­mo­rin heit­te­ly on kai liikaa joil­le­kin, jotka jou­tu­vat elämään koskaan huu­mo­rin­ta­jui­hin­sa tu­le­mat­ta"

20.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntoa ja vir­kis­tys­tä hal­ko­rant­teel­ta

20.06.2022 16:50
Tilaajille
Raimo Piirainen kolumnissaan: Energian hinnasta –  "Kaikki ymmärtävät, että nyt energialaskun kallistumisessa on kyse muusta kuin Suomen valtion tekemisistä"
Kolumni

Raimo Pii­rai­nen ko­lum­nis­saan: Ener­gian hin­nas­ta – "Kaikki ym­mär­tä­vät, että nyt ener­gia­las­kun kal­lis­tu­mi­ses­sa on kyse muusta kuin Suomen valtion te­ke­mi­sis­tä"

25.02.2022 07:58 2
Jenni Pitkon kolumni: "Uusi, ihmisen ja luonnon huomioiva kaivoslaki on saatava maaliin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Uusi, ihmisen ja luonnon huo­mioi­va kai­vos­la­ki on saatava maa­liin"

01.06.2022 16:40 1
Tilaajille
Lukijalta: Kun Nissinvaaran koulun jatkolle on nyt toiveita, päätimme muuttaa takaisin Kuusamoon – seitsemän lapsen ja kahden ponin kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun Nis­sin­vaa­ran koulun jat­kol­le on nyt toi­vei­ta, pää­tim­me muuttaa ta­kai­sin Kuu­sa­moon – seit­se­män lapsen ja kahden ponin kanssa

07.01.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Kiitos Metsähallitukselle, joka haluaa tehdä parhaansa myrskytuhojen korjaamisessa – Retkeilyreitille ei kuitenkaan ole vielä menemistä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Met­sä­hal­li­tuk­sel­le, joka haluaa tehdä par­haan­sa myrs­ky­tu­ho­jen kor­jaa­mi­ses­sa – Ret­kei­ly­rei­til­le ei kui­ten­kaan ole vielä me­ne­mis­tä

17.12.2021 04:01 1
Tilaajille
Ulla Parviaisen  kolumni: Avestassa valtaisa metsäpaloalue on tehty turvalliseksi vierailla – ehdotan vastaavaa Paula-myrskyssä tuhoja kokeneen Iiringin alueelle
Mielipidekirjoitus

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Aves­tas­sa val­tai­sa met­sä­pa­lo­alue on tehty tur­val­li­sek­si vie­rail­la – ehdotan vas­taa­vaa Pau­la-myrs­kys­sä tuhoja ko­ke­neen Ii­rin­gin alueel­le

25.08.2021 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Vastine koskien Rinki-ekopisteen keräyssäiliöiden tyhjennnysväliä – Valitettavasti pisteelle tuodaan jatkuvasti sinne kuulumatonta jätettä ja roskaa, jotka jätetään maahan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vastine koskien Rin­ki-eko­pis­teen ke­räys­säi­liöi­den tyh­jenn­nys­vä­liä – Va­li­tet­ta­vas­ti pis­teel­le tuodaan jat­ku­vas­ti sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä ja roskaa, jotka jä­te­tään maahan

26.07.2021 15:27
Tilaajille
Ei ole nuorten vika, jos politiikka ei innosta  – puolueiden täytyy tehdä itse politiikasta kiinnostavaa
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille