Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kesä
Lapissa vietettiin tavallista lämpimämpää kesää – Utsjoella ja Inarissa eniten hellepäiviä elokuussa

Lapissa vie­tet­tiin ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pää ke­sää­ – Uts­joel­la ja Ina­ris­sa eniten hel­le­päi­viä elo­kuus­sa

02.09.2023 10:50
Tilaajille
Kuusamossa fiilisteltiin kesää, rajuilman saapumisesta ei vielä varmuutta: "Ei se Paulankaan kohdalla ollut varmaa, yltääkö myrsky sinne asti"

Kuu­sa­mos­sa fii­lis­tel­tiin kesää, ra­ju­il­man saa­pu­mi­ses­ta ei vielä var­muut­ta: "Ei se Pau­lan­kaan koh­dal­la ollut varmaa, yltääkö myrsky sinne asti"

08.08.2023 19:00
Tilaajille
"Helteillä täällä oli noin 60 ihmistä kerralla" – Taivalkosken ykkösuimapaikasta tulee entistä ehompi

"Hel­teil­lä täällä oli noin 60 ihmistä ker­ral­la" – Tai­val­kos­ken yk­kös­ui­ma­pai­kas­ta tulee entistä ehompi

31.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijan runo: Hetki kerrallaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Hetki ker­ral­laan

21.07.2023 12:00
Tilaajille
Lukijan runo: Heinäkuu 2023
Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Hei­nä­kuu 2023

21.07.2023 12:00
Tilaajille
Tepsiikö kyypakkaus käärmeenpuremaan ja uhkaako virtsatietulehdus märissä uikkareissa – lääkäri kertoo, ovatko väittämät totta vai tarua

Tep­sii­kö kyy­pak­kaus käär­meen­pu­re­maan ja uhkaako virt­sa­tie­tu­leh­dus märissä uik­ka­reis­sa – lääkäri kertoo, ovatko väit­tä­mät totta vai tarua

18.07.2023 17:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Mikä kesäherkku vie kielen mennessään – kerro suosikkisi ja jaa reseptit

Viikon ky­sy­mys: Mikä ke­sä­herk­ku vie kielen men­nes­sään – kerro suo­sik­ki­si ja jaa re­sep­tit

28.06.2023 04:00 4
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 04:00
Tilaajille
Sää lämpenee entisestään viikonloppua kohden – juhannukselle luvassa joko hellettä tai ukkosta ja sadetta

Sää läm­pe­nee en­ti­ses­tään vii­kon­lop­pua kohden – ju­han­nuk­sel­le luvassa joko hel­let­tä tai ukkosta ja sadetta

15.06.2023 20:29
Tilaajille
Tapahtuman järjestämisen kustannukset jopa kolme kertaa viime vuotta suuremmat, kertoo Talonpöytä Festiä järjestävä Mika Määttä – Koillismaalla kuitenkin tiedossa vilkas tapahtumakesä, jossa on luvassa uudistumista ja perinteitä

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen kus­tan­nuk­set jopa kolme kertaa viime vuotta suu­rem­mat, kertoo Ta­lon­pöy­tä Festiä jär­jes­tä­vä Mika Määttä – Koil­lis­maal­la kui­ten­kin tie­dos­sa vilkas ta­pah­tu­ma­ke­sä, jossa on luvassa uu­dis­tu­mis­ta ja pe­rin­tei­tä

07.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Huokailetko jo helteiden perään vai viihdytkö paremmin viileällä kelillä? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen

Huo­kai­let­ko jo hel­tei­den perään vai viih­dyt­kö pa­rem­min vii­leäl­lä ke­lil­lä? – Vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

07.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Echo & The Bunnymen tuo punkkia Epäjohdonmukaisten tanssiaisiin, 22-Pistepirkko rokkia – Kuusamon tapahtumaan tulossa esiintyjiä kahdestatoista eri maasta

Echo & The Bun­ny­men tuo punkkia Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­siin, 22-Pis­te­pirk­ko rokkia – Kuu­sa­mon ta­pah­tu­maan tulossa esiin­ty­jiä kah­des­ta­tois­ta eri maasta

25.05.2023 11:08 1
Tilaajille
Kukilla juhliin lisää loistoa – Puutarhamyymälöiden sesonki on jo täydessä vauhdissa myös Koillismaalla

Kukilla juhliin lisää loistoa – Puu­tar­ha­myy­mä­löi­den sesonki on jo täy­des­sä vauh­dis­sa myös Koil­lis­maal­la

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Rukalla säilöntäaika on nyt parhaimmillaan – kiirettä pitää, kun kesäasiakkaille tehdään kaikki valmiiksi ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

Rukalla säi­lön­tä­ai­ka on nyt par­haim­mil­laan – kii­ret­tä pitää, kun ke­sä­asiak­kail­le tehdään kaikki val­miik­si ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Saadaanko Posion kalasatamalle kesäkahvilan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tarjokkaan

Saa­daan­ko Posion ka­la­sa­ta­mal­le ke­sä­kah­vi­lan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tar­jok­kaan

04.05.2023 04:00
Tilaajille
Melanooma on ihosyövistä vakavin ja sen esiintyvyys on yleistynyt, mutta samalla taudin ennuste on parantunut – Auringolta suojautuminen edelleen paras keino pienentää riskiä

Me­la­noo­ma on iho­syö­vis­tä vakavin ja sen esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta samalla taudin ennuste on pa­ran­tu­nut – Au­rin­gol­ta suo­jau­tu­mi­nen edel­leen paras keino pie­nen­tää riskiä

07.08.2022 17:15
Tilaajille
Kysyimme tutkijalta, onko hevosmuurahaisia tänä kesänä tavallista enemmän liikkeellä talojen pihoilla – "Jos näyttää, että pesä on talon rakenteissa, se on tuholaistorjunnan paikka"

Ky­syim­me tut­ki­jal­ta, onko he­vos­muu­ra­hai­sia tänä kesänä ta­val­lis­ta enemmän liik­keel­lä talojen pi­hoil­la – "Jos näyt­tää, että pesä on talon ra­ken­teis­sa, se on tu­ho­lais­tor­jun­nan paikka"

12.07.2022 04:00
Tilaajille
Ihmiset liikkeellä kesäfiiliksillä – helle jakaa Kuusamossa mielipiteitä ja jäätelö maistuu

Ihmiset liik­keel­lä ke­sä­fii­lik­sil­lä – helle jakaa Kuu­sa­mos­sa mie­li­pi­tei­tä ja jäätelö maistuu

29.06.2022 11:00
Tilaajille