Kesä
Ruka-Kuusamossa kesän kotimaiset yöpymiset kasvoivat lähes joulusesongin lukuihin – Koskenlaskijoiden määrä kolminkertaistui viime kesään verrattuna

Ru­ka-Kuu­sa­mos­sa kesän ko­ti­mai­set yö­py­mi­set kas­voi­vat lähes jou­lu­se­son­gin lu­kui­hin – Kos­ken­las­ki­joi­den määrä kol­min­ker­tais­tui viime kesään ver­rat­tu­na

27.08.2020 11:04 0
Tilaajille
Sinilevää esiintyy Koillismaan kaikissa järvissä - hernerokkaa ei kuitenkaan ole

Si­ni­le­vää esiin­tyy Koil­lis­maan kai­kis­sa jär­vis­sä - her­ne­rok­kaa ei kui­ten­kaan ole

31.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaikkien aikojen mökkikesä – kauppa käy nyt Koillismaalla toden teolla: "Parhaimmillaan jonot ylettyneet terassille saakka"

Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sä – kauppa käy nyt Koil­lis­maal­la toden teolla: "Par­haim­mil­laan jonot ylet­ty­neet te­ras­sil­le saakka"

21.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Koillismaa on liikunnallisen perheen paratiisi, josta löytyy yllättäviä kesäkohteita talvimatkailuun tottuneille: "Livojärvestä kuulimme koskenlaskun oppaalta"

Koil­lis­maa on lii­kun­nal­li­sen perheen pa­ra­tii­si, josta löytyy yl­lät­tä­viä ke­sä­koh­tei­ta tal­vi­mat­kai­luun tot­tu­neil­le: "Li­vo­jär­ves­tä kuu­lim­me kos­ken­las­kun op­paal­ta"

19.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Nyt kannattaa laittaa aurinkorasvaa iholle ja suunnata rannalle – viikonloppuna päästään lähes hellelukemiin

Nyt kan­nat­taa laittaa au­rin­ko­ras­vaa iholle ja suun­na­ta ran­nal­le – vii­kon­lop­pu­na pääs­tään lähes hel­le­lu­ke­miin

16.07.2020 15:25 0
Tilaajille
Voiko taistelua hyttysiä vastaan voittaa? – Näillä keinoilla voi ainakin kokeilla

Voiko tais­te­lua hyt­ty­siä vastaan voit­taa? – Näillä kei­noil­la voi ainakin ko­keil­la

15.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Osa uittaa koiransa mökillä, osa yleisellä uimarannalla – Koillismaan kunnista ei löydy virallista uittopaikkaa koirille: "Turhaa kränää aiheuttaa, jos säännöistä ei pidetä kiinni"

Osa uittaa koi­ran­sa mö­kil­lä, osa ylei­sel­lä ui­ma­ran­nal­la – Koil­lis­maan kun­nis­ta ei löydy vi­ral­lis­ta uit­to­paik­kaa koi­ril­le: "Turhaa kränää ai­heut­taa, jos sään­nöis­tä ei pidetä kiinni"

15.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Iltapäivällä Koillismaalla jyrisee – Nyt kannattaa kerätä pihakalusteet suojaan: "Paikoitellen puuskat voivat yltyä 15 metriin sekunnissa"

Il­ta­päi­väl­lä Koil­lis­maal­la jyrisee – Nyt kan­nat­taa kerätä pi­ha­ka­lus­teet suo­jaan: "Pai­koi­tel­len puuskat voivat yltyä 15 metriin se­kun­nis­sa"

13.07.2020 10:28 0
Tilaajille
'Alikessun natsat' ihoon ja ryystöpuuhiin – moni paarmalaji kuoriutui nyt samanaikaisesti eikä teräviltä suuosilta välty mikään: "Hevosillakin on pitänyt olla suojia"

'Ali­kes­sun natsat' ihoon ja ryys­tö­puu­hiin – moni paar­ma­la­ji kuo­riu­tui nyt sa­man­ai­kai­ses­ti eikä te­rä­vil­tä suu­osil­ta välty mikään: "He­vo­sil­la­kin on pitänyt olla suojia"

01.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Helleraja jälleen rikki Kuusamossa ja Taivalkoskella – Viikonlopuksi lämpötila saattaa tipahtaa jopa  yli kymmenellä asteella

Hel­le­ra­ja jälleen rikki Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la – Vii­kon­lo­puk­si läm­pö­ti­la saattaa ti­pah­taa jopa yli kym­me­nel­lä as­teel­la

25.06.2020 15:42 0
Tilaajille
Ota helteestä nyt kaikki irti – ensi viikolla on taas viileämpää, eikä meteorologi lupaa suuria kuunvaihteeseenkaan: ”Kuunvaihde näyttää aika viileältä”

Ota hel­tees­tä nyt kaikki irti – ensi vii­kol­la on taas vii­leäm­pää, eikä me­teo­ro­lo­gi lupaa suuria kuun­vaih­tee­seen­kaan: ”Kuun­vaih­de näyttää aika vii­leäl­tä”

23.06.2020 19:53 0
Tilaajille
Valtavat hyttysparvet pyrkivät nyt sisään ovista ja ikkunoista – hyökkäyksen takana on yksi syy

Val­ta­vat hyt­tys­par­vet pyr­ki­vät nyt sisään ovista ja ik­ku­nois­ta – hyök­käyk­sen takana on yksi syy

23.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Hellettä on luvassa lähipäivinä – mitä pitää ottaa huomioon koiran kanssa?

Hel­let­tä on luvassa lä­hi­päi­vi­nä – mitä pitää ottaa huo­mioon koiran kanssa?

21.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Täällä voi vain hymyillä –  Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen viettää juhannusta rantasaunalla Kuusamossa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

Täällä voi vain hy­myil­lä –  Lo­ma­ren­kaan han­kin­ta­joh­ta­ja Marko Säk­ki­nen viettää ju­han­nus­ta ran­ta­sau­nal­la Kuu­sa­mos­sa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

19.06.2020 11:00 0
Tilaajille
"Näitä kahtahan voisi jopa syödä"- Koillissanomat testasi kasvismakkarat, jotka saivat jopa kisamakkaraekspertti Kaikkosen tyytyväiseksi: Nappaa testistä vinkit juhannukseen

"Näitä kah­ta­han voisi jopa syödä"- Koil­lis­sa­no­mat testasi kas­vis­mak­ka­rat, jotka saivat jopa ki­sa­mak­ka­ra­eks­pert­ti Kaik­ko­sen tyy­ty­väi­sek­si: Nappaa tes­tis­tä vinkit ju­han­nuk­seen

18.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Ansa iloitsee harrastusten jatkumisesta – Koillismaalla löytyy kesätekemistä lapsille koronasta huolimatta

Ansa iloit­see har­ras­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta – Koil­lis­maal­la löytyy ke­sä­te­ke­mis­tä lap­sil­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

17.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Helleraja meni rikki Kuusamossa – miten sinä olet viettänyt kesän lämpimintä päivää?

Hel­le­ra­ja meni rikki Kuu­sa­mos­sa – miten sinä olet viet­tä­nyt kesän läm­pi­min­tä päivää?

14.06.2020 18:49 0
Tilaajille
"Ei ainakaan kukaan palele" – Helle saapuu Lappiin muutamaksi päiväksi, juhannuksenakin on tavanomaista lämpimämpää

"Ei ai­na­kaan kukaan palele" – Helle saapuu Lappiin muu­ta­mak­si päi­väk­si, ju­han­nuk­se­na­kin on ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pää

12.06.2020 12:06 0
Tilaajille
Kesän helteiset päivät tarkoittavat vaikeita olosuhteita koirille ja muille eläimille – paksu turkki on tukala, mutta myös lyhytkarvaista kaveria pitää tarkkailla

Kesän hel­tei­set päivät tar­koit­ta­vat vai­kei­ta olo­suh­tei­ta koi­ril­le ja muille eläi­mil­le – paksu turkki on tukala, mutta myös ly­hyt­kar­vais­ta kaveria pitää tark­kail­la

12.06.2020 12:04 0
Pelastuslaitos toivottaa hyvää kesää - Katso autenttinen video!

Pe­las­tus­lai­tos toi­vot­taa hyvää kesää - Katso au­tent­ti­nen video!

11.06.2020 18:41 0
Tilaajille