Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

museo
Kumpi tuli ensin, kahvi vai ihminen? - Posion kansainvälisessä kahvikuppimuseossa voi tehdä tutkimusmatkan kahvinjuonnin tapakulttuuriin ja kuppien muotoiluun eri maissa

Kumpi tuli ensin, kahvi vai ih­mi­nen? - Posion kan­sain­vä­li­ses­sä kah­vi­kup­pi­mu­seos­sa voi tehdä tut­ki­mus­mat­kan kah­vin­juon­nin ta­pa­kult­tuu­riin ja kuppien muo­toi­luun eri maissa

03.11.2018 09:00
Posion kahvikuppimuseo täyttää 30 vuotta - Vieläkö Posiolle sopisi lisää museoita? Ehkäpä! Vaikka Posio-museo keskustaan?
Kolumni

Posion kah­vi­kup­pi­mu­seo täyttää 30 vuotta - Vieläkö Po­siol­le sopisi lisää mu­seoi­ta? Ehkäpä! Vaikka Po­sio-mu­seo kes­kus­taan?

02.11.2018 05:00
Kuusamo-päivät vie monenikäiset historiaan: Tänään kotiseutujuhla ja kuivalihavelliä, lauantai oli lapsille -"Kato isi, traktori"

Kuu­sa­mo-päi­vät vie mo­nen­ikäi­set his­to­riaan: Tänään ko­ti­seu­tu­juh­la ja kui­va­li­ha­vel­liä, lauan­tai oli lap­sil­le -"Kato isi, trak­to­ri"

01.07.2018 09:00
Kotiseutumuseo avasi ovensa - Varttuneen väen lisäksi historia kiehtoo lapsia: "Etenkin Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjaa lukeneita kiinnostaa tosi paljon"

Ko­ti­seu­tu­mu­seo avasi ovensa - Vart­tu­neen väen lisäksi his­to­ria kiehtoo lapsia: "E­ten­kin Mauri Kun­nak­sen Koi­ra­mä­ki-kir­jaa lu­ke­nei­ta kiin­nos­taa tosi paljon"

27.06.2018 09:00
Härkinmylly kuntoon ja kotiseutumuseolle suunnitelma – Koillismaan museoille rahaa liki 12.000 euroa

Här­kin­myl­ly kuntoon ja ko­ti­seu­tu­mu­seol­le suun­ni­tel­ma – Koil­lis­maan mu­seoil­le rahaa liki 12.000 euroa

30.05.2018 16:00

Parkin Eko­ta­lol­le ja ke­ra­miik­ka­mu­seol­le kahden heh­taa­rin tontti

13.12.2017 05:00
Ekotalo-keramiikkamuseosta uusi matkailukohde Posiolle - Ainutlaatuinen talohanke toteutetaan olkielementtitekniikalla

Eko­ta­lo-ke­ra­miik­ka­mu­seos­ta uusi mat­kai­lu­koh­de Po­siol­le - Ai­nut­laa­tui­nen ta­lo­han­ke to­teu­te­taan ol­ki­ele­ment­ti­tek­nii­kal­la

29.11.2017 05:00
Posiolla ihmetellään: "Eikö museo sovi kunnan matkailuimagoon?"

Po­siol­la ih­me­tel­lään: "Eikö museo sovi kunnan mat­kai­lui­ma­goon?"

24.10.2017 09:30
Kun tarkoituksena on pitää kaikki ennallaan, pienikin muutos on iso asia – katso kuvat Kuusamon kotiseutumuseon uudistuksista

Kun tar­koi­tuk­se­na on pitää kaikki en­nal­laan, pie­ni­kin muutos on iso asia – katso kuvat Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seon uu­dis­tuk­sis­ta

30.06.2017 18:00

Aika hurjaa, kui­va­li­ha­vel­lin tilalle tulee nyt toinen pe­rin­ne­ruo­ka – mais­tui­si­ko sinulle pa­rem­min?

30.06.2017 18:00