Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

onnettomuus
Pelastuslaitos tiedottaa: heitteillejättö on liikenteessä yleistynyt ilmiö – Onnettomuuden kohdalla on pysähdyttävä ja ilmoitettava sitten

Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa: heit­teil­le­jät­tö on lii­ken­tees­sä yleis­ty­nyt ilmiö – On­net­to­muu­den koh­dal­la on py­säh­dyt­tä­vä ja il­moi­tet­ta­va sitten

04.01.2019 14:50

Mies jäi työ­ko­neen pu­ris­tuk­siin Pöl­kyl­lä – Työ­ka­ve­rit ehtivät apuun ennen pe­las­tus­lai­tos­ta

16.10.2018 10:16

Pol­ku­pyö­räi­li­jä kuoli Pu­das­jär­vel­lä tör­mät­tyään trak­to­riin - Poliisi sel­vit­tää ta­pauk­sen epä­sel­viä yk­si­tyis­koh­tia

22.09.2018 14:11

Oma­ko­ti­ta­loon mit­ta­vat sa­vu­va­hin­got Ati­mo­tiel­lä - Palon syt­ty­mis­syy­tä tut­ki­taan

08.08.2018 15:33

Mies kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä

30.06.2018 11:43

Kaksi kuoli Ra­nual­la lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa

02.04.2018 17:17
Kelkkailija löytyi hukkuneena Posiolla

Kelk­kai­li­ja löytyi huk­ku­nee­na Po­siol­la

24.02.2018 12:57
Siniset valot vilkkuvat Kaiterantiellä – kylkikolarissa kaksi osallista

Siniset valot vilk­ku­vat Kai­te­ran­tiel­lä – kyl­ki­ko­la­ris­sa kaksi osal­lis­ta

02.02.2018 09:09
Auton alle joulukuussa jäänyt iäkäs nainen kuoli sairaalassa – kuskia epäillään kuolemantuottamuksesta

Auton alle jou­lu­kuus­sa jäänyt iäkäs nainen kuoli sai­raa­las­sa – kuskia epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

22.01.2018 15:23
Omakotitalo ja katuvalot menivät pimeäksi Posiolla - Hakerekka katkaisi sähköjohdon

Oma­ko­ti­ta­lo ja ka­tu­va­lot menivät pi­meäk­si Po­siol­la - Ha­ke­rek­ka kat­kai­si säh­kö­joh­don

08.01.2018 15:15

Lapsi jäi auton alle Pu­das­jär­vel­lä – tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na

08.11.2017 10:10
Poliisi auttoi helmipöllöä toipumaan akkunakolarista

Poliisi auttoi hel­mi­pöl­löä toi­pu­maan ak­ku­na­ko­la­ris­ta

31.10.2017 15:30
Karhu hyökkäsi miehen kimppuun Suomussalmella – loukkaantunut metsästäjä tuotiin Kuusamoon hoitoon

Karhu hyök­kä­si miehen kimp­puun Suo­mus­sal­mel­la – louk­kaan­tu­nut met­säs­tä­jä tuotiin Kuu­sa­moon hoitoon

20.09.2017 14:04
Vaikeakulkuiselta reitiltä poikkeaminen ja sade nostavat Julma-Ölkyn reitillä retkeilevien riskejä – onnettomuudessa olleella naisella ei merkkejä vakavista vammoista

Vai­kea­kul­kui­sel­ta rei­til­tä poik­kea­mi­nen ja sade nos­ta­vat Jul­ma-Öl­kyn rei­til­lä ret­kei­le­vien riskejä – on­net­to­muu­des­sa ol­leel­la nai­sel­la ei merk­ke­jä va­ka­vis­ta vam­mois­ta

13.09.2017 08:57

Kol­man­nes au­toi­li­jois­ta väis­tä­nyt hirveä

12.09.2017 14:00
Haluatko välttää hirvikolarin? Toimi näin

Ha­luat­ko välttää hir­vi­ko­la­rin? Toimi näin

12.09.2017 14:00
Kauhunpaikat ratsastusretkellä: hevonen upposi ojaan – kännykkä kotona

Kau­hun­pai­kat rat­sas­tus­ret­kel­lä: hevonen upposi ojaan – kän­nyk­kä kotona

05.09.2017 13:24
Kuusamossa liikenneonnettomuus – poliisi kaipaa havaintoja

Kuu­sa­mos­sa lii­ken­ne­on­net­to­muus – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

05.05.2017 13:02
Turistibussi ojaan Posiolla – myös onni mukana onnettomuudessa

Tu­ris­ti­bus­si ojaan Po­siol­la – myös onni mukana on­net­to­muu­des­sa

02.01.2017 14:00