Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Ame­ri­kan­suo­ma­lais­ten onni ei löy­ty­nyt idästä

20.08.2023 04:00
Tilaajille
Tuleva viikonloppu ja sunnuntain aamuyö ovat parasta perseidien havaintoaikaa – Oulun korkeudella voidaan nähdä kirkkaimmat tähdenlennot

Tuleva vii­kon­lop­pu ja sun­nun­tain aamuyö ovat parasta per­sei­dien ha­vain­to­ai­kaa – Oulun kor­keu­del­la voidaan nähdä kirk­kaim­mat täh­den­len­not

11.08.2023 20:00
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

02.08.2023 04:00
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – mätkyjen eräpäivä tiistaina elokuun 1. päivä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – mät­ky­jen erä­päi­vä tiis­tai­na elokuun 1. päivä

01.08.2023 14:02
Jorma Kanasen lukijakirjoitus: Terveiset Helvetistä – Suomalaisten ja kuusamolaisten kohtaloista vaiettiin sodan jälkeen
Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­joi­tus: Ter­vei­set Hel­ve­tis­tä – Suo­ma­lais­ten ja kuu­sa­mo­lais­ten koh­ta­lois­ta vaiet­tiin sodan jälkeen

05.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Oletko kuullut Pudasjärven ufoista, Saapungin valopallosta tai Loukusanjärven hirviöstä? Huuhaa-Suomen historia saattaa yllättää lukijansa

Oletko kuullut Pu­das­jär­ven ufois­ta, Saa­pun­gin va­lo­pal­los­ta tai Lou­ku­san­jär­ven hir­viös­tä? Huu­haa-Suo­men his­to­ria saattaa yl­lät­tää lu­ki­jan­sa

08.04.2023 12:05 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jäl­ki­vii­sas­te­lua ul­ko­po­li­tii­kas­ta – kyllä se on edennyt ihan joh­don­mu­kai­ses­ti

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton mukaan Suomessa hukkui joulukuussa kolme ihmistä – vuonna 2022 hukkui kokonaisuudessaan yli 90 ihmistä

Suomen Ui­ma­ope­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton mukaan Suo­mes­sa hukkui jou­lu­kuus­sa kolme ihmistä – vuonna 2022 hukkui ko­ko­nai­suu­des­saan yli 90 ihmistä

06.01.2023 12:09
Tilaajille
Puolustusvoimat: Ennätysmäärä naisia suoritti vapaaehtoisen asepalveluksen vuoden 2022 aikana

Puo­lus­tus­voi­mat: En­nä­tys­mää­rä naisia suo­rit­ti va­paa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen vuoden 2022 aikana

30.12.2022 16:04
Lukijalta: Oli suuri onni, että perustuslakimme ulkopolitiikan osalta laadittiin alkuun presidenttivetoiseksi – Nykyinen perustuslaki silloisissa sota-ajan olosuhteissa olisi vienyt maamme perikadon partaalle ellei suorastaan tuhoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oli suuri onni, että pe­rus­tus­la­kim­me ul­ko­po­li­tii­kan osalta laa­dit­tiin alkuun pre­si­dent­ti­ve­toi­sek­si – Ny­kyi­nen pe­rus­tus­la­ki sil­loi­sis­sa so­ta-ajan olo­suh­teis­sa olisi vienyt maamme pe­ri­ka­don par­taal­le ellei suo­ras­taan tuhoon

11.11.2022 17:05
Tilaajille
Sisäministeriö: Venäläisten turvapaikkahakemusten määrä ei ole kasvanut liikekannallepanon seurauksena – viikossa hakemuksia on kirjattu noin 90 kappaletta

Si­sä­mi­nis­te­riö: Ve­nä­läis­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä ei ole kas­va­nut lii­ke­kan­nal­le­pa­non seu­rauk­se­na – vii­kos­sa ha­ke­muk­sia on kir­jat­tu noin 90 kap­pa­let­ta

28.09.2022 11:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ukraina tais­te­lee edel­leen koko Eu­roo­pan puo­les­ta

24.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Suomea ja Eurooppaa puolustetaan nyt sähköä säästämällä
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Suomea ja Eu­roop­paa puo­lus­te­taan nyt sähköä sääs­tä­mäl­lä

24.08.2022 11:00
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Jahkailu pelastaa – Monen mielestä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita päätöksiä vaan jahkaillaan
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jah­kai­lu pe­las­taa – Monen mie­les­tä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita pää­tök­siä vaan jah­kail­laan

21.07.2022 04:00
Tilaajille
Tilastokeskus: Inflaatio oli kesäkuussa 7,8 prosenttia Suomessa – energian lisäksi hintoja nosti omakotitalojen peruskorjausten kallistuminen

Ti­las­to­kes­kus: Inf­laa­tio oli ke­sä­kuus­sa 7,8 pro­sent­tia Suo­mes­sa – ener­gian lisäksi hintoja nosti oma­ko­ti­ta­lo­jen pe­rus­kor­jaus­ten kal­lis­tu­mi­nen

15.07.2022 04:01
Tilaajille
Veteraaniurheilijat kisasivat Tampereella – Kotimaan kisat houkuttelivat osallistumaan joukon jokkereitakin

Ve­te­raa­ni­ur­hei­li­jat ki­sa­si­vat Tam­pe­reel­la – Ko­ti­maan kisat hou­kut­te­li­vat osal­lis­tu­maan joukon jok­ke­rei­ta­kin

13.07.2022 11:01
Tilaajille
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto: Suomessa hukkui kesäkuussa 18 ihmistä

Suomen Ui­ma­ope­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­liit­to: Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa 18 ihmistä

04.07.2022 15:51
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta

17.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Käynnissä on hallittuja Suomen, Itämeren alueen ja sitä kautta koko Euroopan turvallisuutta vahvistavia toimenpiteiden sarjoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Käyn­nis­sä on hal­lit­tu­ja Suomen, Itä­me­ren alueen ja sitä kautta koko Eu­roo­pan tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­via toi­men­pi­tei­den sarjoja

13.03.2022 04:00 1
Tilaajille