Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tekoäly
Pohteen yli 50 tekstinkäsittelijän muutosneuvottelut päätökseen – jatkossa puheentunnistusohjelmisto kirjoittaa sanelut

Pohteen yli 50 teks­tin­kä­sit­te­li­jän muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – jat­kos­sa pu­heen­tun­nis­tu­soh­jel­mis­to kir­joit­taa sanelut

28.12.2023 11:00
Tilaajille
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

19.09.2023 11:00
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­koä­lyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 17:30
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Kannatan pakollista tuumaustaukoa tekoälylle – Jos sellainen kyllästyy meihin, ihmiskunnan pyyhkimiseen ei tarvita poppakonsteja
Kolumni

Kan­na­tan pa­kol­lis­ta tuu­maus­tau­koa te­koä­lyl­le – Jos sel­lai­nen kyl­läs­tyy meihin, ih­mis­kun­nan pyyh­ki­mi­seen ei tarvita pop­pa­kons­te­ja

17.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

13.03.2023 08:27 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tässä ovat suuren tekoälykokeilun tulokset: toimittajia tarvitaan vielä

Pää­kir­joi­tus: Tässä ovat suuren te­koä­ly­ko­kei­lun tu­lok­set: toi­mit­ta­jia tar­vi­taan vielä

08.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Mitä mieltä olet tekoälystä ja sen mahdollisuuksista? Jaa mielipiteesi Koillissanomien viikon kysymykseen.

Mitä mieltä olet te­koä­lys­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta? Jaa mie­li­pi­tee­si Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen.

01.02.2023 07:12 1
Tilaajille
Tekoäly auttaa Koillissanomia verkkouutisten otsikoinnissa – katso videolta, kuinka päätoimittaja Jenny Halvari hyödyntää teknologiaa

Tekoäly auttaa Koil­lis­sa­no­mia verk­kouu­tis­ten ot­si­koin­nis­sa – katso vi­deol­ta, kuinka pää­toi­mit­ta­ja Jenny Halvari hyö­dyn­tää tek­no­lo­giaa

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Koillissanomat testaa tekoälyn taitoa verkko-otsikoinnissa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia näkökulmia
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mat testaa te­koä­lyn taitoa verk­ko-ot­si­koin­nis­sa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia

30.01.2023 04:00
Tilaajille
THL ottaa apuun tekoälyn – "Ennustemallien avulla tunnistamme suurimmassa riskissä olevat"

THL ottaa apuun te­koä­lyn – "En­nus­te­mal­lien avulla tun­nis­tam­me suu­rim­mas­sa ris­kis­sä olevat"

26.01.2021 19:36
Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään Oulun uudessa sairaalassa – OYS mukana isossa EU-hankkeessa

Te­koä­lyä ja ko­neop­pi­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Oulun uudessa sai­raa­las­sa – OYS mukana isossa EU-hank­kees­sa

14.12.2020 12:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­koä­lyl­le pitäisi keksiä parempi nimi – tie­to­ko­nees­sa ei ole älyä

03.11.2020 17:36
Mihin ihmistä tarvitaan?

Mihin ihmistä tar­vi­taan?

27.02.2020 04:17