Ukkonen
Koillismaata niittänyt Paula-myrsky oli kesän ukkoskauden huippukautta – "Rajuissa ukkosissa paikannettiin lähes tuplasti koko kesäkuun keskimääräinen salamasaldo"

Koil­lis­maa­ta niit­tä­nyt Pau­la-myrs­ky oli kesän uk­kos­kau­den huip­pu­kaut­ta – "Ra­juis­sa uk­ko­sis­sa pai­kan­net­tiin lähes tup­las­ti koko ke­sä­kuun kes­ki­mää­räi­nen sa­la­ma­sal­do"

04.10.2021 12:37
Tilaajille
Koillismaalle jyrinää ja vettä – Paula-myrskyn kaltaisia puunkaatopuuskia ei tarvitse kuitenkaan pelätä: "Kauhean koville puuskille siinä ei ole mahdollisuuksia"

Koil­lis­maal­le jyrinää ja vettä – Pau­la-myrs­kyn kal­tai­sia puun­kaa­to­puus­kia ei tar­vit­se kui­ten­kaan pelätä: "Kau­hean koville puus­kil­le siinä ei ole mah­dol­li­suuk­sia"

29.07.2021 13:50
Tilaajille
Pohjois–Pohjanmaalle odotettavissa sade–ja ukkoskuuroja torstaina, kun kaksi saderintamaa törmää toisiinsa – "Matalapaine liikkuu Koillismaalle pohjoisemmaksi iltaa kohden"

Poh­jois–­Poh­jan­maal­le odo­tet­ta­vis­sa sade–ja uk­kos­kuu­ro­ja tors­tai­na, kun kaksi sa­de­rin­ta­maa törmää toi­siin­sa – "Ma­ta­la­pai­ne liikkuu Koil­lis­maal­le poh­joi­sem­mak­si iltaa kohden"

29.07.2021 08:50
Ukkoskuurot vyöryivät jonossa yli Koillismaan ja Taivalkoskelle satoi tunnissa 17,5 milliä – Nyt vuorossa taas hellettä

Uk­kos­kuu­rot vyö­ryi­vät jonossa yli Koil­lis­maan ja Tai­val­kos­kel­le satoi tun­nis­sa 17,5 milliä – Nyt vuo­ros­sa taas hel­let­tä

12.07.2021 14:16
Tilaajille
Salamanisku aiheutti hälytyksen Kuusamossa – Pelastuslaitoksella pieniä ukkosrintamaan liittyviä tehtäviä sunnuntaina

Sa­la­man­is­ku ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­lai­tok­sel­la pieniä uk­kos­rin­ta­maan liit­ty­viä teh­tä­viä sun­nun­tai­na

12.07.2021 12:28
Tilaajille
Viimein hieman viilenee, mutta hellelukemia on silti luvassa loppuviikon – tänään iltapäivällä Koillismaalla sataa ja ukkostaa

Viimein hieman vii­le­nee, mutta hel­le­lu­ke­mia on silti luvassa lop­pu­vii­kon – tänään il­ta­päi­väl­lä Koil­lis­maal­la sataa ja uk­kos­taa

07.07.2021 11:02
Tilaajille
Katso drone-video metsätuhoista: Meteorologi kertoo tiistaisen Paula-myrskyn kulusta – ensi yönä Kuusamoon saattaa vielä yltää Kainuun ylle tulevan ukkosen rippeitä

Katso dro­ne-vi­deo met­sä­tu­hois­ta: Me­teo­ro­lo­gi kertoo tiis­tai­sen Pau­la-myrs­kyn kulusta – ensi yönä Kuu­sa­moon saattaa vielä yltää Kainuun ylle tulevan ukkosen rip­pei­tä

23.06.2021 15:52
Tilaajille
Salama Taivalkoskella 22.6.2021
Lukijalta

Salama Tai­val­kos­kel­la 22.6.2021

23.06.2021 08:59
Tilaajille
Salamointia Kuusamon Junttilassa 22.6.
Lukijalta

Sa­la­moin­tia Kuu­sa­mon Junt­ti­las­sa 22.6.

23.06.2021 13:17 1
Tilaajille
Terassikalusteet piiloon ja johdot irti, illalla voi ukkostaa rajusti – juhannusviikko alkaa rajuilmoilla, loppuviikosta ehkä kirkasta

Te­ras­si­ka­lus­teet piiloon ja johdot irti, illalla voi uk­kos­taa rajusti – ­ju­han­nus­viik­ko alkaa ra­juil­moil­la, lop­pu­vii­kos­ta ehkä kir­kas­ta

21.06.2021 11:03
Tilaajille
Posiolainen Ilkka Säkkinen kuvasi komean salaman  Posiolla.

Po­sio­lai­nen Ilkka Säk­ki­nen kuvasi komean salaman Po­siol­la.

21.05.2021 10:17
Tilaajille
Matalapaine tuo Suomeen viikonlopuksi runsaita sateita ja ukkosia, ensi viikolla ilma viilenee

Ma­ta­la­pai­ne tuo Suomeen vii­kon­lo­puk­si run­sai­ta sateita ja uk­ko­sia, ensi vii­kol­la ilma vii­le­nee

22.08.2020 11:01
Tilaajille
Iltapäivällä Koillismaalla jyrisee – Nyt kannattaa kerätä pihakalusteet suojaan: "Paikoitellen puuskat voivat yltyä 15 metriin sekunnissa"

Il­ta­päi­väl­lä Koil­lis­maal­la jyrisee – Nyt kan­nat­taa kerätä pi­ha­ka­lus­teet suo­jaan: "Pai­koi­tel­len puuskat voivat yltyä 15 metriin se­kun­nis­sa"

13.07.2020 10:28
Tilaajille
Peter Ukkonen Ilmatieteen laitokselta: Helle loppui jytinään – 27 000 salamaa Suomen maahan

Peter Ukkonen Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta: Helle loppui jy­ti­nään – 27 000 salamaa Suomen maahan

03.08.2018 16:54
Navetta paloi Kuusamossa, ukkonen jätti jälkeensä metsäpaloja ja teillä retkottaneita puita

Navetta paloi Kuu­sa­mos­sa, ukkonen jätti jäl­keen­sä met­sä­pa­lo­ja ja teillä ret­kot­ta­nei­ta puita

03.08.2018 09:27
Joko ukkostaa? Ennuste paljastaa, päättyykö esikesä nyt

Joko uk­kos­taa? Ennuste pal­jas­taa, päät­tyy­kö esikesä nyt

17.05.2018 15:28
Kesä oli paitsi viileä, myös ukkosia ja raesateita oli vähän

Kesä oli paitsi viileä, myös ukkosia ja rae­sa­tei­ta oli vähän

23.10.2017 05:00
Katso lukijoiden huikeat kuvat ukkosesta ja rankkasateesta – kuvia Kostolta, Tyräjärveltä, Hyypiältä, Kemilästä ja Taivalkosken sekä Kuusamon keskustasta

Katso lu­ki­joi­den huikeat kuvat uk­ko­ses­ta ja rank­ka­sa­tees­ta – kuvia Kos­tol­ta, Ty­rä­jär­vel­tä, Hyy­piäl­tä, Ke­mi­läs­tä ja Tai­val­kos­ken sekä Kuu­sa­mon kes­kus­tas­ta

02.08.2017 16:25
Ukkonen sulki Syötteen hissit – 35 vuotta luonnossa työskennellyt ei muista vastaavaa talvikeliä

Ukkonen sulki Syöt­teen hissit – 35 vuotta luon­nos­sa työs­ken­nel­lyt ei muista vas­taa­vaa tal­vi­ke­liä

27.03.2017 09:52