Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­mi­net­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, ede­sot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Yrittäjä
Viikon visa: Tiedätkö koillismaalaiset yrittäjät ja yritykset? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

Viikon visa: Tie­dät­kö koil­lis­maa­lai­set yrit­tä­jät ja yri­tyk­set? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

20.10.2023 18:00 2
Tilaajille
Poliisin työstä virkavapaalla oleva Tuomo Pulkkanen kouluttautuu uuteen ammattiin – ”Kauppiaan työ on asiakaspalvelua, tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä”

Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin – ”Kaup­piaan työ on asia­kas­pal­ve­lua, tykkään olla ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä”

24.09.2023 04:00 4
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Millainen rooli suorituskeskeisyydellä on työn tekemisen arvoissa?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Mil­lai­nen rooli suo­ri­tus­kes­kei­syy­del­lä on työn te­ke­mi­sen ar­vois­sa?

29.03.2023 10:20
Tilaajille
Marjakauppaa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrittäjänä palkittu Petri Lehtiniemi toimii lapsuutensa haaveammatissa

Mar­ja­kaup­paa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Petri Leh­ti­nie­mi toimii lap­suu­ten­sa haa­ve­am­ma­tis­sa

14.11.2021 10:54 2
Tilaajille
"Periksi ei pidä antaa" – Timo Salmivaara teki rakastamiaan töitä työkoneilla aamusta iltaan, kunnes eräänä yönä kahdeksan vuotta sitten elämä pysähtyi

"Pe­rik­si ei pidä antaa" – Timo Sal­mi­vaa­ra teki ra­kas­ta­miaan töitä työ­ko­neil­la aamusta iltaan, kunnes eräänä yönä kah­dek­san vuotta sitten elämä py­säh­tyi

13.05.2021 12:00
Tilaajille
Haluatko yrittäjäksi entiseen pankkirakennukseen? Nyt on tilaisuutesi, sillä kaupunki etsii uusia liikeideoita

Ha­luat­ko yrit­tä­jäk­si en­ti­seen pank­ki­ra­ken­nuk­seen? Nyt on ti­lai­suu­te­si, sillä kau­pun­ki etsii uusia lii­ke­ideoi­ta

20.02.2021 12:00
Tilaajille
"Uskalla uskoa unelmiisi yrittäjänä, tee sydämellä, huolehdi hyvinvoinnista ja itsestäsi" – Kettukahvilan hengetär Ritu Laaksoniemi on vuoden yrittäjänainen

"Us­kal­la uskoa unel­mii­si yrit­tä­jä­nä, tee sy­dä­mel­lä, huo­leh­di hy­vin­voin­nis­ta ja it­ses­tä­si" – Ket­tu­kah­vi­lan hen­ge­tär Ritu Laak­so­nie­mi on vuoden yrit­tä­jä­nai­nen

15.11.2020 04:00
Tilaajille
Uusi ilme liikekiinteistölle – Posion keskustassa sijaitsevat, tyhjillään olleet entiset Posion Agrimarket-myymäläkiinteistö- ja varastotilat tontteineen ovat vaihtaneet omistajaa

Uusi ilme lii­ke­kiin­teis­töl­le – Posion kes­kus­tas­sa si­jait­se­vat, tyh­jil­lään olleet entiset Posion Ag­ri­mar­ket-myy­mä­lä­kiin­teis­tö- ja va­ras­to­ti­lat tont­tei­neen ovat vaih­ta­neet omis­ta­jaa

24.08.2020 04:00
Tilaajille
Kun Tero Rontti väsyi yötöiden tekemisen rekan nupissa, päätti hän kokeilla itsensä työllistämistä – kolmessa vuodessa liiketoiminta on kasvanut niin, että kaikkeen ei voi enää sanoa kyllä

Kun Tero Rontti väsyi yö­töi­den te­ke­mi­sen rekan nu­pis­sa, päätti hän ko­keil­la itsensä työl­lis­tä­mis­tä – kol­mes­sa vuo­des­sa lii­ke­toi­min­ta on kas­va­nut niin, että kaik­keen ei voi enää sanoa kyllä

24.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Taivalkoski ei maksa Taivalkosken Yrittäjien kirjelmässä vaadittua korvausta: "Mielestäni sopimuksen riistoa"

Tai­val­kos­ki ei maksa Tai­val­kos­ken Yrit­tä­jien kir­jel­mäs­sä vaa­dit­tua kor­vaus­ta: "Mie­les­tä­ni so­pi­muk­sen riis­toa"

24.06.2020 10:00
Tilaajille
Ei mikään tavallisen ladun kiertäjä - seitsemän lapsen isä Keijo Kurttila on entinen sprintteritykki, nykyinen rehulinko ja hotellinomistaja

Ei mikään ta­val­li­sen ladun kier­tä­jä - seit­se­män lapsen isä Keijo Kurt­ti­la on entinen sprint­te­ri­tyk­ki, ny­kyi­nen re­hu­lin­ko ja ho­tel­lin­omis­ta­ja

27.04.2020 10:25
Tilaajille
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 08:35
Tilaajille
Kioskiyrittäjälle kertyy työpäivän aikana askelmittariin lähes 30000 askelta – Posion R-kioskia pyörittävä Raija Naumanen on yrittäjä suurella sydämellä

Kios­ki­yrit­tä­jäl­le kertyy työ­päi­vän aikana as­kel­mit­ta­riin lähes 30000 askelta – Posion R-kios­kia pyö­rit­tä­vä Raija Nau­ma­nen on yrit­tä­jä suu­rel­la sy­dä­mel­lä

19.01.2020 12:00
Tilaajille