Tilaajille

Päät­tä­jil­le uusia ja vanhoja haas­tei­ta – "Miten esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kei­ta saadaan to­teu­tu­maan? Miten mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan?"

Koillissanomat kysyi kuntajohtajilta, mitkä ovat oman kunnan isoimpia asioita, hankkeita ja haasteita, joista tulevien kunnanvaltuustojen on tehtävä päätöksiä valtuustokaudella.

Uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Valtuuston tehtävä on vastata kokonaisuudessaan oman kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.