Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Kunnanvaltuusto
Kunnanjohtajasta ei puhuttu salissa – Taivalkosken valtuuston kokouksessa aiheena muun muassa talous ja sote-palvelut

Kun­nan­joh­ta­jas­ta ei puhuttu salissa – Tai­val­kos­ken val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa aiheena muun muassa talous ja so­te-pal­ve­lut

30.06.2022 17:44 1
Tilaajille
Yltääkö perussuomalaisten noste Koillismaalle asti? Kuusamossa tavoitellaan viittä paikkaa: "Nyt meillä on uskaltautunut ehdolle maltillisemman siiven edustajia, ja se varmaan poikii äänestäjiä"

Yltääkö pe­rus­suo­ma­lais­ten noste Koil­lis­maal­le asti? Kuu­sa­mos­sa ta­voi­tel­laan viittä paik­kaa: "Nyt meillä on us­kal­tau­tu­nut ehdolle mal­til­li­sem­man siiven edus­ta­jia, ja se varmaan poikii ää­nes­tä­jiä"

28.05.2021 11:02 1
Tilaajille
Päättäjille uusia ja vanhoja haasteita – "Miten esimerkiksi tuulivoimapuistohankkeita saadaan toteutumaan? Miten monipaikkaisen asumisen edellytyksiä parannetaan?"

Päät­tä­jil­le uusia ja vanhoja haas­tei­ta – "Miten esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kei­ta saadaan to­teu­tu­maan? Miten mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan?"

27.05.2021 04:00
Tilaajille
Vaalikone auttaa löytämään samanmielisen – Kuusamossa vastanneista kuntavaaliehdokkaista 30:llä on täysin selvä kanta kaivoksiin

Vaa­li­ko­ne auttaa löy­tä­mään sa­man­mie­li­sen – Kuu­sa­mos­sa vas­tan­neis­ta kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta 30:llä on täysin selvä kanta kai­vok­siin

19.05.2021 09:03
Tilaajille
Posion kunnanjohtajaksi valittu Pekka Jääskö lähtee jännittävän päivän jälkeen lenkille ja saunaan – virkaan mahdollisimman nopeasti, rakentamaan tulevaisuutta yhteistyössä

Posion kun­nan­joh­ta­jak­si valittu Pekka Jääskö lähtee jän­nit­tä­vän päivän jälkeen len­kil­le ja saunaan – virkaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta yh­teis­työs­sä

05.03.2021 16:59 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kun­nal­lis­kiu­san­te­koa val­tuus­ton il­ta­kou­lun etä­osal­lis­tu­mi­ses­sa

28.08.2020 18:00
Tilaajille
Hänninen ja Lehtiniemi luopuvat, ketkä valtuutetuista hakevat jatkokautta? Koillissanomat selvitti Koillismaan valtuutettujen suunnitelmat vuoden päästä pidettäviin kuntavaaleihin - katso listat!

Hän­ni­nen ja Leh­ti­nie­mi luo­pu­vat, ketkä val­tuu­te­tuis­ta hakevat jat­ko­kaut­ta? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti Koil­lis­maan val­tuu­tet­tu­jen suun­ni­tel­mat vuoden päästä pi­det­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin - katso listat!

10.06.2020 09:31
Tilaajille
Uimahalli ja suunnistus puhututtivat – Taivalkosken kunnanvaltuusto hyväksyi liikuntapaikkastrategian

Ui­ma­hal­li ja suun­nis­tus pu­hu­tut­ti­vat – Tai­val­kos­ken kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­gian

02.03.2020 04:00
Tilaajille