Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Autokauppa
Koillismaan Auto lyö keväällä ovet kiinni ja avaimet naulaan – taustalla yleinen hiljaisuus ja Mercedes Benzin irtisanoma jälleenmyyntisopimus

Koil­lis­maan Auto lyö ke­vääl­lä ovet kiinni ja avaimet naulaan – taus­tal­la yleinen hil­jai­suus ja Mer­ce­des Benzin ir­ti­sa­no­ma jäl­leen­myyn­ti­so­pi­mus

07.08.2023 17:00 7
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

02.08.2023 04:00
Tilaajille
Tunnetko oikeutesi kuluttajana? Lue jutusta, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi ja mistä tehdään eniten reklamaatioita Kuusamossa

Tun­net­ko oi­keu­te­si ku­lut­ta­ja­na? Lue ju­tus­ta, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si ja mistä tehdään eniten rek­la­maa­tioi­ta Kuu­sa­mos­sa

14.06.2023 11:00
Tilaajille
Henkilöautojen ensirekisteröinnit ennätysmatalalla – vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus lähenee jo 40 prosenttia

Hen­ki­lö­au­to­jen en­si­re­kis­te­röin­nit en­nä­tys­ma­ta­lal­la – vaih­to­eh­tois­ten käyt­tö­voi­mien osuus lähenee jo 40 pro­sent­tia

18.01.2023 13:00
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

03.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuskit kyselevät siirtoautoja – Rosa Säkkinen: "Opiskelijabudjetilla ei ole varaa omaan autoon, eikä sellaista Oulussa tarvitse. Kotona Kuusamossa käyn kuitenkin silloin tällöin"

Kuskit ky­se­le­vät siir­to­au­to­ja – Rosa Säk­ki­nen: "O­pis­ke­li­ja­bud­je­til­la ei ole varaa omaan autoon, eikä sel­lais­ta Oulussa tar­vit­se. Kotona Kuu­sa­mos­sa käyn kui­ten­kin silloin täl­löin"

18.05.2022 17:00
Dieselautojen kysyntä notkahti polttoaineen hinnan takia – dieselmoottoristen vaihtoautojen hintataso on myös autokaupan mukaan laskenut

Die­sel­au­to­jen kysyntä not­kah­ti polt­to­ai­neen hinnan takia – die­sel­moot­to­ris­ten vaih­to­au­to­jen hin­ta­ta­so on myös au­to­kau­pan mukaan las­ke­nut

09.05.2022 08:18 1
Tilaajille
Sähköautoja on Kuusamossa yhä harvassa, sillä välimatkat ja pakkanen arveluttavat ostajia – "Monen toiveissa olisi se, että pystyisi käymään yhdellä latauksella Oulussa mutkin"

Säh­kö­au­to­ja on Kuu­sa­mos­sa yhä har­vas­sa, sillä vä­li­mat­kat ja pak­ka­nen ar­ve­lut­ta­vat ostajia – "Monen toi­veis­sa olisi se, että pys­tyi­si käymään yhdellä la­tauk­sel­la Oulussa mutkin"

30.12.2021 19:00 3
Tilaajille
Kauppaneuvos Heikki Häggkvist: Nyt on kiinnostusta Pohjois-Suomen kiinteistöihin – "Markkinassa on rahaa, joka etsii kotia"

Kaup­pa­neu­vos Heikki Häggk­vist: Nyt on kiin­nos­tus­ta Poh­jois-Suo­men kiin­teis­töi­hin – "Mark­ki­nas­sa on rahaa, joka etsii kotia"

04.11.2021 11:03
Tilaajille
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

08.03.2021 11:00
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:46
Autokauppaa tehdään desinfioimalla, kotikoeajoilla ja nettimyynnillä

Au­to­kaup­paa tehdään de­sin­fioi­mal­la, ko­ti­koe­ajoil­la ja net­ti­myyn­nil­lä

25.03.2020 13:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Autokauppa ajelee nyt myötätuulessa – puheet dieselin alasajosta reippaasti ennenaikaisia

Au­to­kaup­pa ajelee nyt myö­tä­tuu­les­sa – puheet die­se­lin alas­ajos­ta reip­paas­ti en­nen­ai­kai­sia

15.01.2019 18:00
Kun Sulo Palosaari perusti autokaupan Kuusamoon, oli kilpailijoita 15 – Nyt eläkeläinen on huolissaan tulevaisuudesta: "Kuusamossa ajetaan käsijarru päällä"

Kun Sulo Pa­lo­saa­ri perusti au­to­kau­pan Kuu­sa­moon, oli kil­pai­li­joi­ta 15 – Nyt elä­ke­läi­nen on huo­lis­saan tu­le­vai­suu­des­ta: "Kuu­sa­mos­sa ajetaan kä­si­jar­ru päällä"

11.01.2019 18:00
Suzukista uusi merkki Koillismaan autokauppaan – entinen autokauppias nosti idean esille kahvipöydässä

Su­zu­kis­ta uusi merkki Koil­lis­maan au­to­kaup­paan – entinen au­to­kaup­pias nosti idean esille kah­vi­pöy­däs­sä

19.10.2018 10:30
Odotettavissa sähköautojen vyöry – suuret autovalmistajat tuovat uudet mallit markkinoille parin vuoden sisään

Odo­tet­ta­vis­sa säh­kö­au­to­jen vyöry – suuret au­to­val­mis­ta­jat tuovat uudet mallit mark­ki­noil­le parin vuoden sisään

25.09.2018 10:30
Tätä varmaa kevään merkkiä odotellaan – alkaa heti kun aurinko paistaa

Tätä varmaa kevään merkkiä odo­tel­laan – alkaa heti kun aurinko paistaa

18.05.2017 12:34
Käytetty auto käy kaupaksi – tässä hintaluokassa niitä myydään eniten

Käy­tet­ty auto käy kau­pak­si – tässä hin­ta­luo­kas­sa niitä myydään eniten

05.07.2016 12:00