Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Evankelisluterilainen kirkko
Miten kirkko kuvittelee pitävänsä nuoret jäsenet mukana toiminnassa ja välttävänsä suuret kirkosta eroamisluvut, jos se ei päivitä ohjeitaan nykyaikaan?
Kolumni

Miten kirkko ku­vit­te­lee pi­tä­vän­sä nuoret jäsenet mukana toi­min­nas­sa ja vält­tä­vän­sä suuret kir­kos­ta eroa­mis­lu­vut, jos se ei päivitä oh­jei­taan ny­kyai­kaan?

25.08.2023 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Tar­joaa­ko lu­te­ri­lai­nen kirkko tänä päivänä sitä, mitä ihmiset ha­la­ja­vat?

14.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Tänäkin pääsiäisenä saa riemuita pääsiäisaamun ihmeestä – älkää vaipuko epätoivoon
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Tänäkin pää­siäi­se­nä saa rie­mui­ta pää­siäis­aa­mun ih­mees­tä – älkää vaipuko epä­toi­voon

17.04.2022 18:09 1
Tilaajille
Suomen piispat julkaisivat vetoomuksen sodan lopettamiseksi – Arkkipiispa lähetti myös henkilökohtaisen kirjeen Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalle

Suomen piispat jul­kai­si­vat ve­too­muk­sen sodan lo­pet­ta­mi­sek­si – Ark­ki­piis­pa lähetti myös hen­ki­lö­koh­tai­sen kirjeen Venäjän or­to­dok­si­sen kirkon joh­ta­jal­le

02.03.2022 10:18 1
Koillismaan lääninrovastin Tuomo Törmäsen kirjoitus: Jumala on lähellä, kun pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koil­lis­maan lää­nin­ro­vas­tin Tuomo Tör­mä­sen kir­joi­tus: Jumala on lä­hel­lä, kun pe­lot­taa

26.02.2022 04:00
Tilaajille
Sopiiko Badding kirkkoon? Taivalkosken kirkkoherran mielestä kyllä, kuten moni muukin artisti ja kappale: "Kirkossa tahdotaan aivan liikaa tehdä elämästä kiiltokuvamainen, kaunis kertomus"

Sopiiko Badding kirk­koon? Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ran mie­les­tä kyllä, kuten moni muukin artisti ja kap­pa­le: "Kir­kos­sa tah­do­taan aivan liikaa tehdä elä­mäs­tä kiil­to­ku­va­mai­nen, kaunis ker­to­mus"

20.11.2021 12:00 1
Tilaajille
Kirkoissa tanssitaan viikonloppuna – mukana israelilaisen tanssin ryhmä ja Kuusamon gospel-bändi

Kir­kois­sa tans­si­taan vii­kon­lop­pu­na – mukana is­rae­li­lai­sen tanssin ryhmä ja Kuu­sa­mon gos­pel-bän­di

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo Rovaniemellä monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta: ”Uskonto saa näkyä, kunhan se tapahtuu yhteiskuntarauhaa rakentavalla tavalla"

Piispa Kes­ki­ta­lo Ro­va­nie­mel­lä mo­ni­kult­tuu­ris­tu­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta: ”Us­kon­to saa näkyä, kunhan se ta­pah­tuu yh­teis­kun­ta­rau­haa ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

23.09.2021 12:30
Tilaajille
"Ne olivat viimeisiä palveluksia rakkailleni" – Tuukka Kyllöselle on tärkeää, että hän sai soittaa urkuja hautajaisissa: Viisi ihmistä kertoo muistonsa 70 vuotta täyttävästä Kuusamon kirkosta

"Ne olivat vii­mei­siä pal­ve­luk­sia rak­kail­le­ni" – Tuukka Kyl­lö­sel­le on tär­keää, että hän sai soittaa urkuja hau­ta­jai­sis­sa: Viisi ihmistä kertoo muis­ton­sa 70 vuotta täyt­tä­väs­tä Kuu­sa­mon kir­kos­ta

26.08.2021 19:00
Tilaajille
Kaikki halukkaat eivät pääse netin kautta osallistumaan seurakunnan tapahtumiin – piispalla on tähän neuvoja

Kaikki ha­luk­kaat eivät pääse netin kautta osal­lis­tu­maan seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­miin – piis­pal­la on tähän neuvoja

01.03.2021 11:00
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

11.01.2021 19:00
Tilaajille
Lääninrovasti Tuomo Törmänen: Poikkeuksellisenakaan jouluna ei tarvitse pelätä: "Ei tarvitse pelätä Jumalaa, ei tarvitse pelätä tulevaisuutta"

Lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­nen: Poik­keuk­sel­li­se­na­kaan jouluna ei tar­vit­se pelätä: "Ei tar­vit­se pelätä Ju­ma­laa, ei tar­vit­se pelätä tu­le­vai­suut­ta"

24.12.2020 04:00
Tilaajille
Haaveiletko häistä iglukappelissa tai haluatko vain helposti muistettavan hääpäivän? - 22.2.2020 Kuusamossa pääsee naimisiin vähin järjestelyin vaikka luonnon keskellä: "Meillä papit ovat tottuneet vihkimään karvalakki syvällä päässä"

Haa­vei­let­ko häistä ig­lu­kap­pe­lis­sa tai ha­luat­ko vain hel­pos­ti muis­tet­ta­van hää­päi­vän? - 22.2.2020 Kuu­sa­mos­sa pääsee nai­mi­siin vähin jär­jes­te­lyin vaikka luonnon kes­kel­lä: "Meillä papit ovat tot­tu­neet vih­ki­mään kar­va­lak­ki syvällä päässä"

24.01.2020 05:00
Tilaajille
Hengellistä työtä jatkossa kellokortilla? - Työnantajat epäilevät, työntekijät toivovat: "Ajaton työaika voi olla helposti myös rajaton"

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työ­nan­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

22.01.2020 05:00
Tilaajille