Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Heidi Moilanen
Piikki ei paljon sattunut – kymmenvuotias Eljas otti rokotteen Kuusamotalolla ja suuntasi sitten viulutunnille

Piikki ei paljon sat­tu­nut – kym­men­vuo­tias Eljas otti ro­kot­teen Kuu­sa­mo­ta­lol­la ja suun­ta­si sitten viu­lu­tun­nil­le

14.01.2022 09:09
Tilaajille
Tartunnat nyt kuusamolaisissa – rokotukset etenevät lailla junan

Tar­tun­nat nyt kuu­sa­mo­lai­sis­sa – ro­ko­tuk­set ete­ne­vät lailla junan

11.01.2022 17:07
Kuusamossa väärinkäytöksiä koronarokotuksen ajanvarauksessa: ”Puhutaan jo häiritsevästä tekijästä” – lue lääkärin ohjeet, miten nyt on turvallista viettää joulua

Kuu­sa­mos­sa vää­rin­käy­tök­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­ses­sa: ”Pu­hu­taan jo häi­rit­se­väs­tä te­ki­jäs­tä” – lue lää­kä­rin ohjeet, miten nyt on tur­val­lis­ta viettää joulua

17.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa kolmannet rokoteannokset kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikäryhmäperusteisesti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

Kuu­sa­mos­sa kol­man­net ro­ko­te­an­nok­set kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikä­ryh­mä­pe­rus­tei­ses­ti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

06.12.2021 17:00
Tilaajille
Äiti, eihän tuo virus voi tulla Suomeen, kysyivät Heidi Moilasen lapset korona-ajan alussa – Moilanen vastasi kieltävästi ja oli kohta järjestämässä koronarokotuksia: Tällainen on vuoden Jäljenjättäjä

Äiti, eihän tuo virus voi tulla Suo­meen, ky­syi­vät Heidi Moi­la­sen lapset ko­ro­na-ajan alussa – Moi­la­nen vastasi kiel­tä­väs­ti ja oli kohta jär­jes­tä­mäs­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia: Täl­lai­nen on vuoden Jäl­jen­jät­tä­jä

21.11.2021 17:00 1
Tilaajille
"Ihmisillä on nyt hätä saada rokote" – Koronarokotteet loppuivat kesken Kuusamon Walk in -päivässä, vuoroaan joutui jonottamaan jopa tunnin

"Ih­mi­sil­lä on nyt hätä saada rokote" – Ko­ro­na­ro­kot­teet lop­pui­vat kesken Kuu­sa­mon Walk in -päi­väs­sä, vuo­roaan joutui jo­not­ta­maan jopa tunnin

18.11.2021 15:23 1
Tilaajille
Kuusamossa aloitetaan rokottamaan kolmannet annokset THL:n määrittelemille ryhmille – koronarokotukset ovat prosentuaalisesti hyvällä mallilla, pientä tsemppiä vielä kuitenkin tarvitaan

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan ro­kot­ta­maan kol­man­net an­nok­set THL:n mää­rit­te­le­mil­le ryh­mil­le – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat pro­sen­tuaa­li­ses­ti hyvällä mal­lil­la, pientä tsemp­piä vielä kui­ten­kin tar­vi­taan

21.09.2021 20:13
Rokoteaikoja voi varata Kuusamossa netin kautta – riskiryhmään kuuluminen on pystyttävä todentamaan rokotuspaikalla

Ro­ko­te­ai­ko­ja voi varata Kuu­sa­mos­sa netin kautta – ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on pys­tyt­tä­vä to­den­ta­maan ro­ko­tus­pai­kal­la

21.04.2021 16:20
Tilaajille
RokotusCenter avataan Kitkantiellä – Kritiikkiä saanut ajanvarauspuhelin ei takkua osastonhoitajan mielestä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa minuutin päästä uudestaan"

Ro­ko­tus­Cen­ter avataan Kit­kan­tiel­lä – Kri­tiik­kiä saanut ajan­va­raus­pu­he­lin ei takkua osas­ton­hoi­ta­jan mie­les­tä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa mi­nuu­tin päästä uu­des­taan"

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Ajanvarauspuhelin koronarokotuksiin avataan pian Kuusamossa – Asumisyksiköiden henkilöstön rokotukset viivästyneet

Ajan­va­raus­pu­he­lin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin avataan pian Kuu­sa­mos­sa – Asu­mis­yk­si­köi­den hen­ki­lös­tön ro­ko­tuk­set vii­väs­ty­neet

16.02.2021 19:00
Tilaajille
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 14:24
Tilaajille