Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Jo 70 prosenttia posiolaisista on rokotettu – Ylilääkärit: Tärkeää, että myös nuoret ottavat rokotuksen

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 08:32
Tilaajille
Länsi-Pohjassa viisi uutta koronavirustartuntaa – muuntovirus jyllää alueella, lakkiaisia kehotetaan siirtämään

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – muun­to­vi­rus jyllää alueel­la, lak­kiai­sia ke­ho­te­taan siir­tä­mään

28.04.2021 13:19
Tilaajille
Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotetavoitetta ei saavuteta Lapissa vielä

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

30.03.2021 20:23
Tilaajille
Näin avin määräys vaikuttaa länsirajalla: Koronatestistä kieltäytyminen vaikeutuu – Uhkana pakollinen terveystarkastus

Näin avin määräys vai­kut­taa län­si­ra­jal­la: Ko­ro­na­tes­tis­tä kiel­täy­ty­mi­nen vai­keu­tuu – Uhkana pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus

02.03.2021 09:01
Tilaajille
Viisi uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa –Muuntovirusta ei ole ole löydetty testauksissa

Viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa –Muun­to­vi­rus­ta ei ole ole löy­det­ty tes­tauk­sis­sa

03.02.2021 19:17
Tilaajille
Lappiin saadut rokotteet annettu – Tehosteet pystyään antamaan ajoissa,  sairaanhoitopiireistä kerrotaan

Lappiin saadut ro­kot­teet annettu – Te­hos­teet pys­tyään an­ta­maan ajois­sa, sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä ker­ro­taan

02.02.2021 19:08
Tilaajille
Kahvipöytätartunnat uusi ilmiö: Kahdeksan uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa, lähes kaikki Ruotsin puolella asuvilla

Kah­vi­pöy­tä­tar­tun­nat uusi ilmiö: Kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa, lähes kaikki Ruotsin puo­lel­la asu­vil­la

02.02.2021 16:50
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa ja tiukka viesti asukkaille jälleen kerran: "Karanteenin rikkominen on rangaistava teko"

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa ja tiukka viesti asuk­kail­le jälleen kerran: "Ka­ran­tee­nin rik­ko­mi­nen on ran­gais­ta­va teko"

28.01.2021 12:11
Tilaajille
Lapissa kunnat joutuvat jo perumaan koronarokotusaikoja – Uusia rokotettavia otetaan ehkä vasta maaliskuussa

Lapissa kunnat jou­tu­vat jo pe­ru­maan ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja – Uusia ro­ko­tet­ta­via otetaan ehkä vasta maa­lis­kuus­sa

28.01.2021 08:54
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kuusi uutta tartuntaa, sairaalatilanne helpottaa – Pandemiatyöryhmä: Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua myös kipeänä, jos koronatesti on negatiivinen ja pitää maskin päässä

Län­si-Poh­jas­sa kuusi uutta tar­tun­taa, sai­raa­la­ti­lan­ne hel­pot­taa – Pan­de­mia­työ­ryh­mä: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin voi osal­lis­tua myös ki­peä­nä, jos ko­ro­na­tes­ti on ne­ga­tii­vi­nen ja pitää maskin päässä

27.01.2021 13:44
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettu kaksi uutta koronavirustapausta – tartuntoja tulee Ruotsista, mutta jäljittäjät pysyvät hyvin ketjujen perässä

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta, mutta jäl­jit­tä­jät pysyvät hyvin ket­ju­jen perässä

26.01.2021 10:28
Tilaajille
Kolarissa suljetaan kaksi päiväkotia koronan takia – Kunnassa on todettu tällä viikolla kymmenen koronavirustartunnan ketju, jonka lähde on peräisin Pohjois-Pohjanmaalta

Ko­la­ris­sa sul­je­taan kaksi päi­vä­ko­tia koronan takia – Kun­nas­sa on todettu tällä vii­kol­la kym­me­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan ketju, jonka lähde on pe­räi­sin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

25.01.2021 08:35
Tilaajille
Länsi-Pohjassa seitsemän uutta koronatartuntaa – tartunnat perhepiireistä ja kyläilyistä, Haaparannalla tilanne heikkenee nopeasti

Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat per­he­pii­reis­tä ja ky­läi­lyis­tä, Haa­pa­ran­nal­la tilanne heik­ke­nee no­peas­ti

07.01.2021 11:19
Tilaajille
Kaksi uutta koronavirustartuntaa Länsi-Pohjassa, tartuntalähteet tiedossa

Kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa, tar­tun­ta­läh­teet tie­dos­sa

05.01.2021 11:05
Tilaajille
Koronarokotukset päästään aloittamaan Lapissa ehkä jo viikon sisällä – "Etenemme sen mukaan, miten saamme rokotetta"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pääs­tään aloit­ta­maan Lapissa ehkä jo viikon sisällä – "E­te­nem­me sen mukaan, miten saamme ro­ko­tet­ta"

28.12.2020 17:35
Tilaajille
Koronatartuntoja tulee paljon Lapin maakunnan ulkopuolelta – "Nyt viimeistään sekä kansalaisten että matkailuyritysten tulee terästäytyä"

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja tulee paljon Lapin maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta – "Nyt vii­meis­tään sekä kan­sa­lais­ten että mat­kai­lu­yri­tys­ten tulee te­räs­täy­tyä"

10.12.2020 21:10
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kirjastot ja museot voivat avata ovensa, ryhmäliikuntasuositukset pysyvät ennallaan lukuunottamatta SM-tason kilpaurheilua

Län­si-Poh­jas­sa kir­jas­tot ja museot voivat avata ovensa, ryh­mä­lii­kun­ta­suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan lu­kuu­not­ta­mat­ta SM-ta­son kil­pa­ur­hei­lua

09.12.2020 16:13
Tilaajille
Hallitus arvioi Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksen kaatuvan "suurella todennäköisyydellä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 20:29
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 540 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 36 uutta tartuntatapausta, joista 24 Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 540 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 36 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta, joista 24 Oulussa

03.12.2020 16:54
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – toinen tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvalla henkilöllä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – toinen tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­la asu­val­la hen­ki­löl­lä

03.12.2020 10:18
Tilaajille