Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

Lapin sairaanhoitopiiri
Hoitajalakko ei vielä huomenna koske Kuusamoa ja Taivalkoskea, mutta suunnitelmia on jo tehty laajenemisen varalle – "Kaikki yksiköt ovat varautuneet siihen"

Hoi­ta­ja­lak­ko ei vielä huo­men­na koske Kuu­sa­moa ja Tai­val­kos­kea, mutta suun­ni­tel­mia on jo tehty laa­je­ne­mi­sen varalle – "Kaikki yksiköt ovat va­rau­tu­neet siihen"

31.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Koronarajoitukset jatkuvat Posiolla ennallaan tammikuun loppuun saakka – yli 20 henkilön tilaisuuksia ei voi järjestää

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Po­siol­la en­nal­laan tam­mi­kuun loppuun saakka – yli 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia ei voi jär­jes­tää

19.01.2022 09:13
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 19:33
Tilaajille
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 12:49
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuusamon koronatilanne huolestuttaa, eikä se ole mikään ihme – tässä kolme syytä, jotka lisäävät huolestumista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa, eikä se ole mikään ihme – tässä kolme syytä, jotka li­sää­vät huo­les­tu­mis­ta

17.11.2021 04:00 2
Tilaajille
"Miksi estää koulunkäynti, kun korona ei ole lapsille vakava tauti?" – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kuusamossa tauti jyllää pahempana kuin Lapissa, jossa on enemmän voimavaroja ja aktiivisuuttakin vastatoimiin

"Miksi estää kou­lun­käyn­ti, kun korona ei ole lap­sil­le vakava tauti?" – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kuu­sa­mos­sa tauti jyllää pa­hem­pa­na kuin La­pis­sa, jossa on enemmän voi­ma­va­ro­ja ja ak­tii­vi­suut­ta­kin vas­ta­toi­miin

16.11.2021 04:00 7
Tilaajille
THL: Kolmansien koronarokotuksien antaminen voidaan aloittaa – Lapin sairaanhoitopiirissä on hyvin rokotteita

THL: Kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien an­ta­mi­nen voidaan aloit­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on hyvin ro­kot­tei­ta

22.09.2021 19:25
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos Posiolla tuloksen saa tunnissa ja Kuusamossa päivissä, kumpi houkuttelee menemään testiin? Koronan pikatestaus otettava käyttöön nyt Pohjois-Pohjanmaallakin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos Po­siol­la tu­lok­sen saa tun­nis­sa ja Kuu­sa­mos­sa päi­vis­sä, kumpi hou­kut­te­lee me­ne­mään tes­tiin? Koronan pi­ka­tes­taus otet­ta­va käyt­töön nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin

12.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta koronatartuntaa – Rovaniemen Halfmoon-yökerhossa on voinut viikonloppuna altistua koronavirukselle, testiin hakeutumista suositellaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ro­va­nie­men Half­moon-yö­ker­hos­sa on voinut vii­kon­lop­pu­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, testiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan

15.06.2021 15:09
Jo 70 prosenttia posiolaisista on rokotettu – Ylilääkärit: Tärkeää, että myös nuoret ottavat rokotuksen

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 08:32
Tilaajille
AVI korjasi päätöstään: Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen kokoontumisrajoitus

AVI korjasi pää­tös­tään: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus

04.05.2021 18:30
Tilaajille
Avi: Yli 50 henkilön tilaisuudet mahdollisia Lapin sairaanhoitopiirin alueella toukokuussa erityisin varotoimin

Avi: Yli 50 hen­ki­lön ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la tou­ko­kuus­sa eri­tyi­sin va­ro­toi­min

30.04.2021 15:04
Tilaajille
Länsi-Pohjassa viisi uutta koronavirustartuntaa – muuntovirus jyllää alueella, lakkiaisia kehotetaan siirtämään

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – muun­to­vi­rus jyllää alueel­la, lak­kiai­sia ke­ho­te­taan siir­tä­mään

28.04.2021 13:19
Tilaajille
Koronavirus ei ole löytänyt Savukoskea – Pitkät etäisyydet ja syrjäisyys ovat suojelleet seutua virukselta, mutta rajoitukset ovat olleet samat kuin muuallakin

Ko­ro­na­vi­rus ei ole löy­tä­nyt Sa­vu­kos­kea – Pitkät etäi­syy­det ja syr­jäi­syys ovat suo­jel­leet seutua vi­ruk­sel­ta, mutta ra­joi­tuk­set ovat olleet samat kuin muual­la­kin

31.03.2021 20:00
Tilaajille
Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotetavoitetta ei saavuteta Lapissa vielä

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

30.03.2021 20:23
Tilaajille
Viisi uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä sunnuntaina – Levin Burger Kingin työntekijällä todettu korona, katso tästä mahdolliset altistumispaikat ja -ajat

Viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä sun­nun­tai­na – Levin Burger Kingin työn­te­ki­jäl­lä todettu korona, katso tästä mah­dol­li­set al­tis­tu­mis­pai­kat ja -ajat

28.02.2021 15:38
Uusi koronatapaus Rovaniemen Vaaranlammen koululla – 24 karanteeniin

Uusi ko­ro­na­ta­paus Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men kou­lul­la – 24 ka­ran­tee­niin

27.02.2021 19:49
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa lauantaina – Tartuntoja Rovaniemellä, Kittilässä ja Pellossa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa lauan­tai­na – Tar­tun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä, Kit­ti­läs­sä ja Pel­los­sa

27.02.2021 16:09
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri kiihtymisvaiheessa: Yläkoulujen etäopetuksesta päätetään ensi viikolla, yli kuuden hengen kokoontumisia kannattaa välttää

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri kiih­ty­mis­vai­hees­sa: Ylä­kou­lu­jen etä­ope­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la, yli kuuden hengen ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa välttää

26.02.2021 15:47
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viisi uutta koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

26.02.2021 15:45
Tilaajille