Levi
Viimeisin 12 tuntia
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

13:12
Tilaajille
Kuukausi
Avi aikoo tarkastaa talviloman suosikkikohteita – yhä useampi ravintola vaatii maskin asiakkaalta

Avi aikoo tar­kas­taa tal­vi­lo­man suo­sik­ki­koh­tei­ta – yhä useampi ra­vin­to­la vaatii maskin asiak­kaal­ta

24.02.2021 08:27
Tilaajille
K-Market LevinPoron koko henkilökunta asetettiin karanteeniin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kahdeksi viikoksi – Sitten Kesko hälytti konkarit apuun ja ovet aukeavat jo keskiviikkona

K-Mar­ket Le­vin­Po­ron koko hen­ki­lö­kun­ta ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kah­dek­si vii­kok­si – Sitten Kesko hälytti kon­ka­rit apuun ja ovet au­kea­vat jo kes­ki­viik­ko­na

23.02.2021 08:35
Tilaajille
IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiihtolomalaisia kuin viime vuonna

IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiih­to­lo­ma­lai­sia kuin viime vuonna

22.02.2021 08:25
Tilaajille
Jukka Leino Levi Snow Sport Academyn huippu-urheilulinjan valmentajaksi

Jukka Leino Levi Snow Sport Aca­de­myn huip­pu-ur­hei­lu­lin­jan val­men­ta­jak­si

04.02.2021 13:11
Tilaajille
Vanhemmat
Kotimaiset matkailijat innostuivat jonottamaan hisseihin ja käymään huskysafareilla – Levin matkailussa pahimmat koronapelot eivät toteutuneet

Ko­ti­mai­set mat­kai­li­jat in­nos­tui­vat jo­not­ta­maan his­sei­hin ja käymään hus­ky­sa­fa­reil­la – Levin mat­kai­lus­sa pa­him­mat ko­ro­na­pe­lot eivät to­teu­tu­neet

13.01.2021 17:28
Tilaajille
Inarin kunnassa on todettu kaksi uutta koronavirustapausta – Saariselän matkailuun liittyvässä ketjussa on runsaasti altistumisia

Inarin kun­nas­sa on todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Saa­ri­se­län mat­kai­luun liit­ty­väs­sä ket­jus­sa on run­saas­ti al­tis­tu­mi­sia

04.12.2020 09:34
Tilaajille
Henkilön epäillään saaneen koronan ravintolasta Levillä – Lapissa yhteensä viisi uutta koronavirustartuntaa viikonlopun aikana

Hen­ki­lön epäil­lään saaneen koronan ra­vin­to­las­ta Levillä – Lapissa yh­teen­sä viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aikana

30.11.2020 08:50
Tilaajille
Maailmancup -viikonloppuna Levillä on käytössä erikoisjärjestelyjä – Maskin käyttöä suositellaan

Maail­man­cup -vii­kon­lop­pu­na Levillä on käy­tös­sä eri­kois­jär­jes­te­ly­jä – Maskin käyttöä suo­si­tel­laan

13.11.2020 19:42
Tilaajille
Levillä oli kaikkien aikojen paras lokakuu, jopa lentoaseman matkustajamäärät kasvoivat

Levillä oli kaik­kien aikojen paras lo­ka­kuu, jopa len­toa­se­man mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat

12.11.2020 17:10 1
Tilaajille
Levin SM/FIS-kisat peruttiin - maailmancup ei ole vaarassa

Levin SM/FIS-ki­sat pe­rut­tiin - maail­man­cup ei ole vaa­ras­sa

05.11.2020 11:08
Tilaajille
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 19:17
Tilaajille
Levi avaa kisakauden koronan perumilla SM-pujotteluilla

Levi avaa ki­sa­kau­den koronan pe­ru­mil­la SM-pu­jot­te­luil­la

19.10.2020 18:50
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Matkustusrajoituksia tulee harkita uudestaan – "Nyt on tullut uutta tietoa"

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia tulee harkita uu­des­taan – "Nyt on tullut uutta tietoa"

05.10.2020 21:39 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko edellisvierailusta Rukalle vierähtänyt vuosikymmeniä? Käy katsomassa, miltä siellä näyttää ja tue paikallista yritystä

Pää­kir­joi­tus: Onko edel­lis­vie­rai­lus­ta Rukalle vie­räh­tä­nyt vuo­si­kym­me­niä? Käy kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää ja tue pai­kal­lis­ta yri­tys­tä

01.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 12:38
Tilaajille
Koronaepidemia on alkanut Kittilässä ja Kolarissa – "Tilanne muualla Lapissa on edelleen rauhallinen eikä voida puhua koronaepidemiasta"

Ko­ro­nae­pi­de­mia on alkanut Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa – "Ti­lan­ne muualla Lapissa on edel­leen rau­hal­li­nen eikä voida puhua ko­ro­nae­pi­de­mias­ta"

07.04.2020 16:30
HS: Levi saattoi olla "viruslinko" – Vaasassa useita koronavirustartuntoja, joiden jäljet johtavat Levin hiihtokeskukseen

HS: Levi saattoi olla "vi­rus­lin­ko" – Vaa­sas­sa useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joiden jäljet joh­ta­vat Levin hiih­to­kes­kuk­seen

06.04.2020 21:00
Kittilässä paljastui lisää koronatartuntoja – johtava lääkäri puhuu jo epidemiasta

Kit­ti­läs­sä pal­jas­tui lisää ko­ro­na­tar­tun­to­ja – johtava lääkäri puhuu jo epi­de­mias­ta

05.04.2020 15:57
Tilaajille
Iso osa Lapin hiihtokeskuksista sulkee hissinsä jo huomisesta alkaen – "Lappiin suuntaavien autojonojen myötä tilanne on muuttunut"

Iso osa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­ta sulkee his­sin­sä jo huo­mi­ses­ta alkaen – "Lap­piin suun­taa­vien au­to­jo­no­jen myötä tilanne on muut­tu­nut"

22.03.2020 12:16
Tilaajille