Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Muuttaminen

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

20.09.2021 19:23
Tilaajille

Sofia Li­ten­dahl avaa per­jan­tai­na Kuu­sa­moon kark­ki­kau­pan – "A­jat­te­lin, että mitä jos pe­rus­tai­sin liik­keen ja ot­tai­sin riskin"

12.08.2021 04:00 5
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kun laiva on las­tat­tu, tut­tua­kin tutumpi ovi sul­keu­tuu lo­pul­li­ses­ti – Edes­sä­ni on muutto täysin tun­te­mat­to­maan kau­pun­kiin, mutta onneksi elämä on tehty aje­leh­dit­ta­vak­si

05.08.2021 04:00 2

Vielä vuosi sitten Sakke Hyy­ti­nen oli unel­ma­työs­sään oh­jel­ma­pal­ve­lu­yrit­tä­jä­nä – Ko­ro­na­pan­de­mia vei työt ja mies tuli Kuu­sa­moon opet­ta­jak­si: "Au­rin­gon al­kaes­sa nousta kor­keam­mal­le kaipaan omiin töi­hi­ni"

03.04.2021 12:00
Tilaajille

Mil­joo­na­bis­nes­tä pyö­rit­tä­vä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi ka­dok­sis­sa olleen in­no­va­tii­vi­suu­den: "Täällä ol­les­sa­ni olen hok­sann­nut, miten me­nes­ty­mis­tä on niin monella mit­ta­ril­la"

21.03.2021 17:00
Tilaajille

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille

”Minun tuk­kaa­ni ei mikään jätkä leik­kaa”, sa­not­tiin V-P Sy­vä­ojal­le 1980-lu­vul­la, kunnes hänestä tuli me­nes­ty­vä yrit­tä­jä – nyt hän asuu Kuu­sa­mos­sa rau­hal­li­sen sykkeen takia

02.02.2021 19:00
Tilaajille

Ke­vääl­lä rip­si­tek­nik­ko Suvi Ha­ka­sa­lo ajoi yri­tyk­sen­sä alas Hel­sin­gis­sä, nyt aloitti Kau­neus­kes­kuk­sen Kuu­sa­mos­sa Jenna Kar­ja­lai­sen kanssa: "Moni asiakas on sa­no­nut, että juuri täl­lais­ta on kai­vat­tu”

26.01.2021 15:00
Tilaajille

Vä­ki­lu­ku vii­mein­kin kasvuun Kuu­sa­mos­sa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen: "Tämä on his­to­rial­li­nen käänne"

25.01.2021 07:57 1
Tilaajille