Muuttaminen
Tutkimus: Yli 700 000 suomalaista harkitsee muuttoa lähivuosina – asuinpaikalta halutaan viihtyisyyttä, luonnonläheisyyttä ja turvallisuutta

Tut­ki­mus: Yli 700 000 suo­ma­lais­ta har­kit­see muuttoa lä­hi­vuo­si­na – asuin­pai­kal­ta ha­lu­taan viih­tyi­syyt­tä, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta

05.02.2022 09:14
Tilaajille
Suomeen vain kahden matkalaukun ja vanhan Renaultin kanssa – Nyt saksalainen Sabine muutti tuntemattomaan Kuusamoon ja etsii toimitiloja hyvinvointipalveluille: "Luotan siihen, että asiat järjestyvät taas jotenkin"

Suomeen vain kahden mat­ka­lau­kun ja vanhan Re­naul­tin kanssa – Nyt sak­sa­lai­nen Sabine muutti tun­te­mat­to­maan Kuu­sa­moon ja etsii toi­mi­ti­lo­ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le: "Luotan siihen, että asiat jär­jes­ty­vät taas jo­ten­kin"

21.01.2022 19:00 2
Tilaajille
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

20.09.2021 19:23
Tilaajille
Sofia Litendahl avaa perjantaina Kuusamoon karkkikaupan – "Ajattelin, että mitä jos perustaisin liikkeen ja ottaisin riskin"

Sofia Li­ten­dahl avaa per­jan­tai­na Kuu­sa­moon kark­ki­kau­pan – "A­jat­te­lin, että mitä jos pe­rus­tai­sin liik­keen ja ot­tai­sin riskin"

12.08.2021 04:00 5
Tilaajille
Kun laiva on lastattu, tuttuakin tutumpi ovi sulkeutuu lopullisesti – Edessäni on muutto täysin tuntemattomaan kaupunkiin, mutta onneksi elämä on tehty ajelehdittavaksi
Mielipidekirjoitus

Kun laiva on las­tat­tu, tut­tua­kin tutumpi ovi sul­keu­tuu lo­pul­li­ses­ti – Edes­sä­ni on muutto täysin tun­te­mat­to­maan kau­pun­kiin, mutta onneksi elämä on tehty aje­leh­dit­ta­vak­si

05.08.2021 04:00 2
Vielä vuosi sitten Sakke Hyytinen oli unelmatyössään ohjelmapalveluyrittäjänä – Koronapandemia vei työt ja mies tuli Kuusamoon opettajaksi: "Auringon alkaessa nousta korkeammalle kaipaan omiin töihini"

Vielä vuosi sitten Sakke Hyy­ti­nen oli unel­ma­työs­sään oh­jel­ma­pal­ve­lu­yrit­tä­jä­nä – Ko­ro­na­pan­de­mia vei työt ja mies tuli Kuu­sa­moon opet­ta­jak­si: "Au­rin­gon al­kaes­sa nousta kor­keam­mal­le kaipaan omiin töi­hi­ni"

03.04.2021 12:00
Tilaajille
Miljoonabisnestä pyörittävä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi kadoksissa olleen innovatiivisuuden: "Täällä ollessani olen hoksannnut, miten menestymistä on niin monella mittarilla"

Mil­joo­na­bis­nes­tä pyö­rit­tä­vä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi ka­dok­sis­sa olleen in­no­va­tii­vi­suu­den: "Täällä ol­les­sa­ni olen hok­sann­nut, miten me­nes­ty­mis­tä on niin monella mit­ta­ril­la"

21.03.2021 17:00
Tilaajille
Irma Nevalasta Julia Afflektiksi ja Australiasta takaisin Kuusamoon – Graafinen suunnittelija haaveili jo lukiossa kansainvälisestä urasta: ”Minä olen ollut riskinottaja”

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille
”Minun tukkaani ei mikään jätkä leikkaa”, sanottiin V-P Syväojalle 1980-luvulla, kunnes hänestä tuli menestyvä yrittäjä – nyt hän asuu Kuusamossa rauhallisen sykkeen takia

”Minun tuk­kaa­ni ei mikään jätkä leik­kaa”, sa­not­tiin V-P Sy­vä­ojal­le 1980-lu­vul­la, kunnes hänestä tuli me­nes­ty­vä yrit­tä­jä – nyt hän asuu Kuu­sa­mos­sa rau­hal­li­sen sykkeen takia

02.02.2021 19:00
Tilaajille
Keväällä ripsiteknikko Suvi Hakasalo ajoi yrityksensä alas Helsingissä, nyt aloitti Kauneuskeskuksen Kuusamossa Jenna Karjalaisen kanssa: "Moni asiakas on sanonut, että juuri tällaista on kaivattu”

Ke­vääl­lä rip­si­tek­nik­ko Suvi Ha­ka­sa­lo ajoi yri­tyk­sen­sä alas Hel­sin­gis­sä, nyt aloitti Kau­neus­kes­kuk­sen Kuu­sa­mos­sa Jenna Kar­ja­lai­sen kanssa: "Moni asiakas on sa­no­nut, että juuri täl­lais­ta on kai­vat­tu”

26.01.2021 15:00
Tilaajille
Väkiluku viimeinkin kasvuun Kuusamossa – Kaupunginjohtaja Manninen: "Tämä on historiallinen käänne"

Vä­ki­lu­ku vii­mein­kin kasvuun Kuu­sa­mos­sa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen: "Tämä on his­to­rial­li­nen käänne"

25.01.2021 07:57 1
Tilaajille