Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Televisio
Kuusamolaisen Pauli Miettisen jännitys vaihtui ylpeydeksi, kun hänen tyttärensä Marianne Miettinen alkoi esiintyä televisiossa – "Ne miehet, jotka älähtivät, joutuivat nielemään tilanteen"

Kuu­sa­mo­lai­sen Pauli Miet­ti­sen jän­ni­tys vaihtui yl­pey­dek­si, kun hänen tyt­tä­ren­sä Ma­rian­ne Miet­ti­nen alkoi esiin­tyä te­le­vi­sios­sa – "Ne miehet, jotka äläh­ti­vät, jou­tui­vat nie­le­mään ti­lan­teen"

05.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Digitan Posion lähetysasemalla huoltotöitä ensi keskiviikkona – katkoksia tv- ja radiolähetyksiin

Digitan Posion lä­he­tys­ase­mal­la huol­to­töi­tä ensi kes­ki­viik­ko­na – kat­kok­sia tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

08.06.2023 11:50
Tilaajille
Digita huoltaa lähetintä Taivalkoskella – ensi viikolle luvassa katkoksia radiokanavissa

Digita huoltaa lä­he­tin­tä Tai­val­kos­kel­la – ensi vii­kol­le luvassa kat­kok­sia ra­dio­ka­na­vis­sa

18.04.2023 10:54
Tilaajille
Digita huoltaa Rukan lähettimiä keskiviikkona – radiolähetyksissä luvassa katkoksia

Digita huoltaa Rukan lä­het­ti­miä kes­ki­viik­ko­na – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä luvassa kat­kok­sia

06.03.2023 12:14
Tilaajille
Muistatko miten koko Suomi seurasi selviytymiskisaa Posion luonnossa? Suuren Seikkailun häviäjien joukkueen majapaikka löytyy edelleen Posionjärven saaresta

Muis­tat­ko miten koko Suomi seurasi sel­viy­ty­mis­ki­saa Posion luon­nos­sa? Suuren Seik­kai­lun hä­viä­jien jouk­kueen ma­ja­paik­ka löytyy edel­leen Po­sion­jär­ven saa­res­ta

23.09.2022 10:01
Tilaajille
Katkoksia radio- ja tv-lähetyksissä torstaina Taivalkosken, Pudasjärven ja Suomussalmen alueilla

Kat­kok­sia radio- ja tv-lä­he­tyk­sis­sä tors­tai­na Tai­val­kos­ken, Pu­das­jär­ven ja Suo­mus­sal­men alueil­la

24.08.2022 08:29 1
Suurin pudottaja Suomen voitto kuusamolaiselle – Suvi Hakasalon kuudentoista viikon työ palkittiin

Suurin pu­dot­ta­ja Suomen voitto kuu­sa­mo­lai­sel­le – Suvi Ha­ka­sa­lon kuu­den­tois­ta viikon työ pal­kit­tiin

16.06.2022 09:55
Tilaajille
Ensi viikolla katkoksia tv- ja radiolähetyksissä Kuusamossa – Digita huoltaa Rukan lähetintä

Ensi vii­kol­la kat­kok­sia tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä Kuu­sa­mos­sa – Digita huoltaa Rukan lä­he­tin­tä

09.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Juha Kankkusen ja Khalid Al-Rayesin ralli Kuusamossa 60 miljoonalle katsojalle – tästä syystä televisiosarjan jakso meinasi jäädä kuvaamatta

Juha Kank­ku­sen ja Khalid Al-Raye­sin ralli Kuu­sa­mos­sa 60 mil­joo­nal­le kat­so­jal­le – tästä syystä te­le­vi­sio­sar­jan jakso meinasi jäädä ku­vaa­mat­ta

16.03.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Televisio-ohjelmat ovat  jatkuvasti huononemaan päin – luonto-ohjelmatkin ovat pääasiassa ruotsinkielisten tekemiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­le­vi­sio-oh­jel­mat ovat jat­ku­vas­ti huo­no­ne­maan päin – luon­to-oh­jel­mat­kin ovat pää­asias­sa ruot­sin­kie­lis­ten tekemiä

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi, voi telk­ka­ri­oh­jel­mia – te­le­vi­sio­ta kat­soes­sa keittää lähes jat­ku­vas­ti

08.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Ylellä laaja verkkohäiriö, joka on voinut vaikuttaa esimerkiksi tv- ja radiolähetyksiin

Ylellä laaja verk­ko­häi­riö, joka on voinut vai­kut­taa esi­mer­kik­si tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

28.11.2020 09:04
Vain elämää -ohjelma palaa televisioon jälleen syksyllä – sarjan yhdennellätoista kaudella nähdään muun muassa Ressu Redford, Arja Koriseva, Stig ja Reino Nordin

Vain elämää -oh­jel­ma palaa te­le­vi­sioon jälleen syk­syl­lä – sarjan yh­den­nel­lä­tois­ta kau­del­la nähdään muun muassa Ressu Red­ford, Arja Ko­ri­se­va, Stig ja Reino Nordin

28.07.2020 11:07
Kaapeliteleviossa ongelmia Kuusamon suunnalla – operaattori teki taajuusmuutoksia ja ohjeistaa asetusten palauttamiseen: "Uusimmissa laitteissa vanhat kanavat putsaantuvat, mutta vanhemmissa ne voivat jäädä listalle"

Kaa­pe­li­te­le­vios­sa on­gel­mia Kuu­sa­mon suun­nal­la – ope­raat­to­ri teki taa­juus­muu­tok­sia ja oh­jeis­taa ase­tus­ten pa­laut­ta­mi­seen: "Uu­sim­mis­sa lait­teis­sa vanhat kanavat put­saan­tu­vat, mutta van­hem­mis­sa ne voivat jäädä lis­tal­le"

25.06.2020 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 19:31
Sontaluukku täynnä sontaa – television ohjelmatarjonnassa on liikaa tyhjänpäiväistä vouhkaamista

Son­ta­luuk­ku täynnä sontaa – te­le­vi­sion oh­jel­ma­tar­jon­nas­sa on liikaa tyh­jän­päi­väis­tä vouh­kaa­mis­ta

11.05.2020 04:01
Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Taivalkosken seudulla olevilla täytelähettimillä 23.-24.4.2020 – muutos vaikuttaa antenni-tv-vastaanottoon

An­ten­ni-tv-ver­kon taajuus muuttuu Tai­val­kos­ken seu­dul­la ole­vil­la täy­te­lä­het­ti­mil­lä 23.-24.4.2020 – muutos vai­kut­taa an­ten­ni-tv-vas­taan­ot­toon

20.04.2020 15:29
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ei ihme, jos van­huk­set sai­ras­tuu"

16.01.2020 18:00
Tilaajille
Kaksi televisiokanavaa heittää näkymästä Rukalla, Posiolla ja osassa Lappia

Kaksi te­le­vi­sio­ka­na­vaa heittää nä­ky­mäs­tä ­Ru­kal­la, Po­siol­la ja osassa Lappia

03.01.2017 10:21