Televisio
Vain elämää -ohjelma palaa televisioon jälleen syksyllä – sarjan yhdennellätoista kaudella nähdään muun muassa Ressu Redford, Arja Koriseva, Stig ja Reino Nordin

Vain elämää -oh­jel­ma palaa te­le­vi­sioon jälleen syk­syl­lä – sarjan yh­den­nel­lä­tois­ta kau­del­la nähdään muun muassa Ressu Red­ford, Arja Ko­ri­se­va, Stig ja Reino Nordin

28.07.2020 11:07 0
Kaapeliteleviossa ongelmia Kuusamon suunnalla – operaattori teki taajuusmuutoksia ja ohjeistaa asetusten palauttamiseen: "Uusimmissa laitteissa vanhat kanavat putsaantuvat, mutta vanhemmissa ne voivat jäädä listalle"

Kaa­pe­li­te­le­vios­sa on­gel­mia Kuu­sa­mon suun­nal­la – ope­raat­to­ri teki taa­juus­muu­tok­sia ja oh­jeis­taa ase­tus­ten pa­laut­ta­mi­seen: "Uu­sim­mis­sa lait­teis­sa vanhat kanavat put­saan­tu­vat, mutta van­hem­mis­sa ne voivat jäädä lis­tal­le"

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 04:00 0
Sontaluukku täynnä sontaa – television ohjelmatarjonnassa on liikaa tyhjänpäiväistä vouhkaamista

Son­ta­luuk­ku täynnä sontaa – te­le­vi­sion oh­jel­ma­tar­jon­nas­sa on liikaa tyh­jän­päi­väis­tä vouh­kaa­mis­ta

11.05.2020 04:01 0
Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Taivalkosken seudulla olevilla täytelähettimillä 23.-24.4.2020 – muutos vaikuttaa antenni-tv-vastaanottoon

An­ten­ni-tv-ver­kon taajuus muuttuu Tai­val­kos­ken seu­dul­la ole­vil­la täy­te­lä­het­ti­mil­lä 23.-24.4.2020 – muutos vai­kut­taa an­ten­ni-tv-vas­taan­ot­toon

20.04.2020 15:29 0
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Lukijalta Mielipide KS

"Ei ihme, jos van­huk­set sai­ras­tuu"

16.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Kaksi televisiokanavaa heittää näkymästä Rukalla, Posiolla ja osassa Lappia

Kaksi te­le­vi­sio­ka­na­vaa heittää nä­ky­mäs­tä ­Ru­kal­la, Po­siol­la ja osassa Lappia

03.01.2017 10:21 0