Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yle
Leikitään Pikku Kakkosta laulatti ja tanssitti lauantai-iltapäivänä – Käsikirjoittaja Iina Suominen: "Parhaimmillaan konsertti tarjoaa yhteisen kokemuksen sekä lapselle että aikuiselle"

Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta lau­lat­ti ja tans­sit­ti lauan­tai-il­ta­päi­vä­nä – Kä­si­kir­joit­ta­ja Iina Suo­mi­nen: "Par­haim­mil­laan kon­sert­ti tarjoaa yh­tei­sen ko­ke­muk­sen sekä lap­sel­le että ai­kui­sel­le"

01.07.2023 19:45
Tilaajille
"Ajateltiin, että Pikku Kakkonen voisi tulla kylään paikkakunnille" – Leikitään Pikku Kakkosta -konserttikiertue saapuu Kuusamoon viikon päästä

"A­ja­tel­tiin, että Pikku Kak­ko­nen voisi tulla kylään paik­ka­kun­nil­le" – Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta -kon­sert­ti­kier­tue saapuu Kuu­sa­moon viikon päästä

24.06.2023 12:00
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 08:48
Tilaajille
Ylen radiolähetysten tekninen vika on korjattu – radiolähetyksissä esiintyi häiriöitä koko aamupäivän

Ylen ra­dio­lä­he­tys­ten tek­ni­nen vika on kor­jat­tu – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä esiin­tyi häi­riöi­tä koko aa­mu­päi­vän

04.08.2022 13:09 1
Tilaajille
Avokadopuu, maraton ja haastava eteläafrikkalainen vuoristokasvi – rohkeus ja uteliaisuus ovat ohjanneet Voitto Pitkäsen elämää: viimeisimpänä ne veivät viiden muun kuusamolaisen kanssa televisioon

Avo­ka­do­puu, maraton ja haas­ta­va ete­lä­af­rik­ka­lai­nen vuo­ris­to­kas­vi – rohkeus ja ute­liai­suus ovat oh­jan­neet Voitto Pit­kä­sen elämää: vii­mei­sim­pä­nä ne veivät viiden muun kuu­sa­mo­lai­sen kanssa te­le­vi­sioon

09.04.2022 12:00
Tilaajille
Tällainen oli sir David Attenboroughin vierailu Kuusamossa  – kuvausryhmän mukana ollut kertoo, miksi kuvaukset tehtiin juuri Kuntivaarassa: Ruka-Kuusamo esillä muissakin kansainvälisissä medioissa

Täl­lai­nen oli sir David At­ten­bo­roug­hin vie­rai­lu Kuu­sa­mos­sa – ­ku­vaus­ryh­män mukana ollut kertoo, miksi ku­vauk­set tehtiin juuri Kun­ti­vaa­ras­sa: Ru­ka-Kuu­sa­mo esillä muis­sa­kin kan­sain­vä­li­sis­sä me­diois­sa

25.01.2022 15:48 3
Tilaajille
Ylen hittisarja muistelee Kuusamosta käynnistynyttä ja maailmalla kohahduttanutta neuvostoviulistin loikkausta – Viktoria Mullova palaa Kuusamoon 40 vuotta paon jälkeen

Ylen hit­ti­sar­ja muis­te­lee Kuu­sa­mos­ta käyn­nis­ty­nyt­tä ja maail­mal­la ko­hah­dut­ta­nut­ta neu­vos­to­viu­lis­tin loik­kaus­ta – Vik­to­ria Mullova palaa Kuu­sa­moon 40 vuotta paon jälkeen

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Sanna Marin Ylellä: sairaalakuormituksen kehitys määrittää sen, kuinka pitkään uudet rajoitukset jatkuvat

Sanna Marin Ylellä: sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen kehitys mää­rit­tää sen, kuinka pitkään uudet ra­joi­tuk­set jat­ku­vat

23.12.2021 08:53
Pääkirjoitus: Piskuinen Posio painii kestävässä matkailussa samassa sarjassa Helsingin kanssa – Itä-Lapin valinta vuoden matkailualueeksi tuo mukanaan nosteen, joka kannattaa hyödyntää

Pää­kir­joi­tus: Pis­kui­nen Posio painii kes­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa samassa sar­jas­sa Hel­sin­gin kanssa – Itä-La­pin valinta vuoden mat­kai­lua­lueek­si tuo mu­ka­naan nos­teen, joka kan­nat­taa hyö­dyn­tää

29.03.2021 17:25
Tilaajille
Rukalla kuvataan kansainvälistä suurtuotantoa ensimmäistä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Parviainen näyttelee

Rukalla ku­va­taan kan­sain­vä­lis­tä suur­tuo­tan­toa en­sim­mäis­tä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Par­viai­nen näyt­te­lee

06.03.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kirjassaan: "Koen nähneeni vasta pintaraapaisun"

Kuu­sa­mon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kir­jas­saan: "Koen näh­nee­ni vasta pin­ta­raa­pai­sun"

12.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Reeta Salminen ponnisti Koillissanomista maailmalle ja Ylen leipiin: "Koillissanomat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä oppimani perusasiat ovat kantaneet pitkälle"

Reeta Sal­mi­nen pon­nis­ti Koil­lis­sa­no­mis­ta maail­mal­le ja Ylen lei­piin: "Koil­lis­sa­no­mat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä op­pi­ma­ni pe­ru­sa­siat ovat kan­ta­neet pit­käl­le"

18.08.2020 14:54
Tilaajille