Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Kävely
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

14.07.2022 04:00
Tilaajille
Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reissutempaukset suuntautuvat usein Lappiin, koska se mahdollistaa pisimmät reitit

Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

30.07.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamolaisten kilometreillä Suomi olisi kierretty kahdeksan ja puoli kertaa – kävelykipinässä melkein 35 000 kilometriä

Kuu­sa­mo­lais­ten ki­lo­met­reil­lä Suomi olisi kier­ret­ty kah­dek­san ja puoli kertaa – kä­ve­ly­ki­pinäs­sä melkein 35 000 ki­lo­met­riä

22.06.2021 19:00
Tilaajille
Posion ulkoilureitille myös maastopyöräilykaista – Vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita ja kuntalaisia kannustetaan omatoimiseen ja ohjattuun liikkumiseen lähiluonnossa

Posion ul­koi­lu­rei­til­le myös maas­to­pyö­räi­ly­kais­ta – Va­paa-ajan asuk­kai­ta, mat­kai­li­joi­ta ja kun­ta­lai­sia kan­nus­te­taan oma­toi­mi­seen ja oh­jat­tuun liik­ku­mi­seen lä­hi­luon­nos­sa

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Tiedä pohjoismaista ja kävele Kirkkolahden ympäri – Pohjoismainen tietokilpailu vauhdittaa Kävelykipinää

Tiedä poh­jois­mais­ta ja kävele Kirk­ko­lah­den ympäri – Poh­jois­mai­nen tie­to­kil­pai­lu vauh­dit­taa Kä­ve­ly­ki­pi­nää

12.05.2021 04:00
Tilaajille
Nyt tossua toisen eteen ja kävelemään – liity mukaan Koillissanomien Kävelykipinä -tiimiin

Nyt tossua toisen eteen ja kä­ve­le­mään – liity mukaan Koil­lis­sa­no­mien Kä­ve­ly­ki­pi­nä -tii­miin

03.05.2021 15:37
Tilaajille
Syttyikö kävelykipinä? – Nyt on aika lähteä liikkeelle

Syt­tyi­kö kä­ve­ly­ki­pi­nä? – Nyt on aika lähteä liik­keel­le

02.05.2021 12:00
Tilaajille
Jos näet tämän miehen tänään Käylän seudulla peukku pystyssä, ota kyytiin ja vie Räjäyttäjien keikalle! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

Jos näet tämän miehen tänään Käylän seu­dul­la peukku pys­tys­sä, ota kyytiin ja vie Rä­jäyt­tä­jien kei­kal­le! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

22.08.2020 04:00
Tilaajille
Joko olet nähnyt tämän miehen Koillismaan teillä? – 71-vuotias Paavo Martikainen kävelee Nuorgamista Kotkaan:  "Jos täällä rupeaa uhoamaan, se on siinä"

Joko olet nähnyt tämän miehen Koil­lis­maan teillä? – 71-vuo­tias Paavo Mar­ti­kai­nen kävelee Nuor­ga­mis­ta Kot­kaan:  "Jos täällä rupeaa uhoa­maan, se on siinä"

24.07.2020 14:20
Tilaajille
Hiihtolatu sai siirtyä kevyen liikenteen väylän alta – Uusi väylä rakennettiin koululaisliikennettä ajatellen

Hiih­to­la­tu sai siirtyä kevyen lii­ken­teen väylän alta – Uusi väylä ra­ken­net­tiin kou­lu­lais­lii­ken­net­tä aja­tel­len

08.07.2020 04:00
Tilaajille