Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjailija
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Vapaa Kiutaköngäs sykähdyttää – Reino Rinteen elämäntyötä on hyvä tuoda esille nyt ja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Vapaa Kiu­ta­kön­gäs sy­käh­dyt­tää – Reino Rinteen elä­män­työ­tä on hyvä tuoda esille nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

14.07.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon legendat - kirjan kirjoittanut Tero Karjalainen vierailulla Kuusamon kirjastossa

Kuu­sa­mon le­gen­dat - kirjan kir­joit­ta­nut Tero Kar­ja­lai­nen vie­rai­lul­la Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa

01.11.2022 13:14
Tilaajille
"Armi oli sitä mieltä, että minä kirjoitan hänestä niin kauniisti" – Kalle Päätalon innoittamalla Veikko Räisäsellä on omaelämäkerrallisissa romaaneissa tosiperäistä kaksi kolmasosaa, kuuntele tästä näyte tulevasta kirjasta

"Armi oli sitä mieltä, että minä kir­joi­tan hänestä niin kau­niis­ti" – Kalle Pää­ta­lon in­noit­ta­mal­la Veikko Räi­sä­sel­lä on oma­elä­mä­ker­ral­li­sis­sa ro­maa­neis­sa to­si­pe­räis­tä kaksi kol­ma­so­saa, kuun­te­le tästä näyte tu­le­vas­ta kir­jas­ta

17.01.2022 20:00 1
Tilaajille
Runot veivät mennessään – Kuusamolaislähtöinen kirjailija sanoo synnyinpitäjänsä olleen hänelle merkityksellisen kirjoittamisen kannalta, nyt hän jännittää ensimmäisen kaunokirjallisen esikoisteoksensa menestymistä

Runot veivät men­nes­sään – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja sanoo syn­nyin­pi­tä­jän­sä olleen hänelle mer­ki­tyk­sel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta, nyt hän jän­nit­tää en­sim­mäi­sen kau­no­kir­jal­li­sen esi­kois­teok­sen­sa me­nes­ty­mis­tä

03.11.2021 14:24 1
Tilaajille
Satu Erran esikoiskirja eteni finaalivaiheeseen – Kuusamolaislähtöinen kirjailija kisaa yhdeksän muun kirjailijan kanssa Helsingin Sanomien vuoden esikoispalkinnosta

Satu Erran esi­kois­kir­ja eteni fi­naa­li­vai­hee­seen – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja kisaa yh­dek­sän muun kir­jai­li­jan kanssa Hel­sin­gin Sa­no­mien vuoden esi­kois­pal­kin­nos­ta

30.10.2021 15:43
Tilaajille
Kalastusneuvoksen tuorein kirja neuvoo Jäämeren jigit ja juksaukset: "Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä Jäämerellä"

Ka­las­tus­neu­vok­sen tuorein kirja neuvoo Jää­me­ren jigit ja juk­sauk­set: "Kaik­kien ei tar­vit­se tehdä samoja vir­hei­tä Jää­me­rel­lä"

15.02.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Pirttimaan esikoisteoksen vahvuus pohjoisen luonteen ja luonnon kuvaamisessa – tuntuu kuin olisi itse seuraamassa tapahtumia vierestä

Arvio: Pirt­ti­maan esi­kois­teok­sen vahvuus poh­joi­sen luon­teen ja luonnon ku­vaa­mi­ses­sa – tuntuu kuin olisi itse seu­raa­mas­sa ta­pah­tu­mia vie­res­tä

31.01.2021 17:00
Tilaajille
Kun Oiva Arvola täytti 60 vuotta, hän linjasi puheitten enimmäispituudeksi kaksi sanaa – Lue ja katso kuvia Kampsuherran valtakunnan outouksista

Kun Oiva Arvola täytti 60 vuotta, hän linjasi pu­heit­ten enim­mäis­pi­tuu­dek­si kaksi sanaa – Lue ja katso kuvia Kamp­su­her­ran val­ta­kun­nan ou­touk­sis­ta

25.01.2021 10:03
Tilaajille
Ronja Salmi, mitä mietit Rukalla? Kirjailija-juontaja kirjoittaa Rukalla romaania ja ihastelee nuoskalunta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unohtaa"

Ronja Salmi, mitä mietit Ru­kal­la? Kir­jai­li­ja-juon­ta­ja kir­joit­taa Rukalla ro­maa­nia ja ihas­te­lee nuos­ka­lun­ta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unoh­taa"

23.11.2020 14:50
Tilaajille
Tämä sana oli liikaa Tommi Kinnusen äidille Koillissanomien haastattelussa:  "Ilmoitti pesevänsä suuni saippualla heti seuraavalla kyläilykerralla"

Tämä sana oli liikaa Tommi Kin­nu­sen äidille Koil­lis­sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa: "Il­moit­ti pe­se­vän­sä suuni saip­pual­la heti seu­raa­val­la ky­läi­ly­ker­ral­la"

10.11.2020 17:26
Tilaajille
”Täytyykö minun lähteä Helsinkiin kaiken tämän kiireen keskellä?” – Tämä oli Tommi Kinnusen ensimmäinen reaktio, kun hän kuuli Finlandia-ehdokkuudestaan

”Täy­tyy­kö minun lähteä Hel­sin­kiin kaiken tämän kiireen kes­kel­lä?” – Tämä oli Tommi Kin­nu­sen en­sim­mäi­nen reak­tio, kun hän kuuli Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan

09.11.2020 04:00
Tilaajille
Minna Canth -palkinto on tänä vuonna myönnetty kirjailija ja opettaja Tommi Kinnuselle – Palkintoraati: "Kinnusen tuotanto on ilmaisultaan rikasta, minkä lisäksi se antaa äänen vaiennettujen kertomuksille"

Minna Canth -pal­kin­to on tänä vuonna myön­net­ty kir­jai­li­ja ja opet­ta­ja Tommi Kin­nu­sel­le – Pal­kin­to­raa­ti: "Kin­nu­sen tuo­tan­to on il­mai­sul­taan ri­kas­ta, minkä lisäksi se antaa äänen vaien­net­tu­jen ker­to­muk­sil­le"

24.10.2020 19:12
Tilaajille
Tiina Tikkanen koki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kantoi traumaa aikuisiän mukanaan ja sai aivoninfarktin - Kuusamon vuoden aikana hän alkoi kirjoittaa näistä kirjaa, joka julkaistiin juuri

Tiina Tik­ka­nen koki lapsena sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, kantoi traumaa ai­kuis­iän mu­ka­naan ja sai ai­von­in­fark­tin - Kuu­sa­mon vuoden aikana hän alkoi kir­joit­taa näistä kirjaa, joka jul­kais­tiin juuri

25.03.2020 09:00
Tilaajille
Tommi Kinnuselta ja Minna Rytisalolta tulossa uudet kirjat – Muusaa on turha jäädä odottelemaan, kirjoitettava on milloin vain aikaa sattuu löytymään

Tommi Kin­nu­sel­ta ja Minna Ry­ti­sa­lol­ta tulossa uudet kirjat – Muusaa on turha jäädä odot­te­le­maan, kir­joi­tet­ta­va on milloin vain aikaa sattuu löy­ty­mään

21.02.2018 09:00
Iijoen rannalla kasvanut esikoiskirjailija Anna-Liisa Ahokumpu tunnustaa: Pohjoinen identiteetti sekä hyve että taakka - "Sai tehdä vapaammin mitä halusi, kun lähti sieltä pois"

Iijoen ran­nal­la kas­va­nut esi­kois­kir­jai­li­ja An­na-Lii­sa Aho­kum­pu tun­nus­taa: Poh­joi­nen iden­ti­teet­ti sekä hyve että taakka - "Sai tehdä va­paam­min mitä halusi, kun lähti sieltä pois"

10.01.2018 20:00
Rakasta, itke ja käy avannossa: Teemu Syrjälä neuvoo, miten olla parempi mies

Ra­kas­ta, itke ja käy avan­nos­sa: Teemu Syrjälä neuvoo, miten olla parempi mies

12.11.2017 16:00
Lempi elää ja voi hyvin – Botnia-palkittu Rytisalo pitää tiukasti kiinni salaisuudestaan

Lempi elää ja voi hyvin – Bot­nia-pal­kit­tu Ry­ti­sa­lo pitää tiu­kas­ti kiinni sa­lai­suu­des­taan

26.10.2017 18:00
Vasara meinasi tipahtaa, kun Kinnunen Finlandia-ehdokkuudestaan kuuli – "En ollut uskoa todeksi"

Vasara meinasi ti­pah­taa, kun Kin­nu­nen Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan kuuli – "En ollut uskoa to­dek­si"

07.11.2016 05:00