Koronavirusrokote
Posiolla koronarokotuksiin riskiryhmien lisäksi 60-69-vuotiaat sekä pitkään paikkakunnalla oleskelevat ulkopaikkakuntalaiset

Po­siol­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin ris­ki­ryh­mien lisäksi 60-69-vuo­tiaat sekä pitkään paik­ka­kun­nal­la oles­ke­le­vat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set

27.04.2021 12:47
Tilaajille
Kuusamon koronarokotukset etenevät – kaikilla 60 vuotta täyttäneillä mahdollisuus varata aika

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät – kai­kil­la 60 vuotta täyt­tä­neil­lä mah­dol­li­suus varata aika

26.04.2021 19:39
Tilaajille
Rokoteaikoja voi varata Kuusamossa netin kautta – riskiryhmään kuuluminen on pystyttävä todentamaan rokotuspaikalla

Ro­ko­te­ai­ko­ja voi varata Kuu­sa­mos­sa netin kautta – ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on pys­tyt­tä­vä to­den­ta­maan ro­ko­tus­pai­kal­la

21.04.2021 16:20
Tilaajille
Kuusamossa ei koronatartuntoja viimeisen viikon aikana – On mahdollista, että joukkorokottaminen voidaan aloittaa viikoilla 6 tai 7: "On vielä useita kysymysmerkkejä"

Kuu­sa­mos­sa ei ko­ro­na­tar­tun­to­ja vii­mei­sen viikon aikana – On mah­dol­lis­ta, että jouk­ko­ro­kot­ta­mi­nen voidaan aloit­taa vii­koil­la 6 tai 7: "On vielä useita ky­sy­mys­merk­ke­jä"

25.01.2021 17:38 2
Koronarokotukset aloitetaan Kuusamossa 12. tammikuuta: "Tämänhetkisten tietojen mukaan rokotteita tullaan tulevina viikkoina saamaan sairaanhoitopiirimme alueelle tasaiseen tahtiin"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan Kuu­sa­mos­sa 12. tam­mi­kuu­ta: "Tä­män­het­kis­ten tie­to­jen mukaan ro­kot­tei­ta tullaan tu­le­vi­na viik­koi­na saamaan sai­raan­hoi­to­pii­rim­me alueel­le ta­sai­seen tah­tiin"

07.01.2021 19:21
Lapin sairaanhoitopiirissä keskiviikkona kolme uutta tartuntaa – Rokotteet jo keskussairaalan pakkasessa, aloittamaan päästään maanantaina

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kolme uutta tar­tun­taa – Ro­kot­teet jo kes­kus­sai­raa­lan pak­ka­ses­sa, aloit­ta­maan pääs­tään maa­nan­tai­na

30.12.2020 20:22
Tilaajille
Lääkärit kehuvat lappilaisia koronan taltuttamisessa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on onnistuttu

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

01.12.2020 16:31
Tilaajille