Koillissanomat Live: Kuu­sa­mo­lai­set jat­koi­vat maa­li­teh­tai­lua – Katso tal­len­ne Pal­lo-Kar­hu­jen ja Haa­pa­ve­den Ur­hei­li­joi­den koh­taa­mi­ses­ta

Kyläkoulut
”Mekin ollaan hengissä täällä” – Nissinvaara on kylä keskellä maalaisidylliä: sen tulevaisuutta varjostaa kuitenkin huoli kyläkoulun lakkauttamisesta

”Mekin ollaan hen­gis­sä täällä” – Nis­sin­vaa­ra on kylä kes­kel­lä maa­lai­si­dyl­liä: sen tu­le­vai­suut­ta var­jos­taa kui­ten­kin huoli ky­lä­kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta

10.07.2021 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seit­se­män vuoden ku­lut­tua Kuu­sa­mon kou­luis­sa on 280 lasta vä­hem­män kuin nyt – kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään par­hail­laan

22.04.2021 04:00
Tilaajille
"Mikä on todellinen säästö, joka koulujen sulkemisella on saatu?" Etäopetuksen pioneeri Jari Salminen hyödyntäisi etäopetusta koulujen lakkauttamisen sijaan

"Mikä on to­del­li­nen säästö, joka kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la on saatu?" Etä­ope­tuk­sen pio­nee­ri Jari Sal­mi­nen hyö­dyn­täi­si etä­ope­tus­ta kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sen sijaan

01.12.2020 04:00
Tilaajille
Kiehtovatko vanhat koulut? – Kuusamossa kaupataan kahta kyläkoulua: "Lopullisen hinnan muodostuminen huutokaupoissa on todennäköisesti viimeisten päivien asia"

Kieh­to­vat­ko vanhat koulut? – Kuu­sa­mos­sa kau­pa­taan kahta ky­lä­kou­lua: "Lo­pul­li­sen hinnan muo­dos­tu­mi­nen huu­to­kau­pois­sa on to­den­nä­köi­ses­ti vii­meis­ten päivien asia"

08.07.2020 12:00
Tilaajille
"Ei ole koskaan tuntunut niin ihanalta tulla kouluun" – 22 Törmäsen kyläkoulun oppilasta kokoontui vielä kahdeksi viikoksi yhteen viimeistä kertaa ennen koulun lakkautusta

"Ei ole koskaan tun­tu­nut niin iha­nal­ta tulla kou­luun" – 22 Tör­mä­sen ky­lä­kou­lun op­pi­las­ta ko­koon­tui vielä kah­dek­si vii­kok­si yhteen vii­meis­tä kertaa ennen koulun lak­kau­tus­ta

30.05.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta: Jos Määttälän koulu lakkautetaan, joudun matkustamaan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kouluamme ei saa lakkauttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jos Määt­tä­län koulu lak­kau­te­taan, joudun mat­kus­ta­maan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kou­luam­me ei saa lak­kaut­taa

16.03.2020 16:00
Tilaajille

Määt­tä­län kou­lul­la kuu­le­mis­ti­lai­suus

11.02.2020 09:50