TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Maaseutu
Toimittajalta: Tyräjärveltä lentoon ja maan pinnalle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ty­rä­jär­vel­tä lentoon ja maan pin­nal­le

23.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Jenni Pitkon kolumni: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

11.12.2022 17:00 1
Tilaajille
"Täällä korvessa olen nyt onnellinen" – Syötteellä asuva Sinikka Konttinen on ylpeästi nykyajan rohkea emäntä, ja se on hänestä parasta

"Täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Syöt­teel­lä asuva Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä, ja se on hänestä parasta

05.12.2022 08:38 1
Tilaajille
"Kyllä sen ajaa pysähdyksineen 12 tuntiin" – Piston kylä Taivalkosken ja Suomussalmen rajalla on rakas paikka, johon Jukka Lehtoniemen perhe on tullut lomille kymmenien vuosien ajan

"Kyllä sen ajaa py­säh­dyk­si­neen 12 tun­tiin" – Piston kylä Tai­val­kos­ken ja Suo­mus­sal­men rajalla on rakas paikka, johon Jukka Leh­to­nie­men perhe on tullut lomille kym­me­nien vuosien ajan

15.07.2022 16:30
Tilaajille
Kurviselta hyviä uutisia maaseudulle – Ei kuitenkaan riitä, että suhtaudutaan myönteisesti aluepolitiikkaan, pitää olla myös konkreettisia tekoja
Kolumni

Kur­vi­sel­ta hyviä uutisia maa­seu­dul­le – Ei kui­ten­kaan riitä, että suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti alue­po­li­tiik­kaan, pitää olla myös konk­reet­ti­sia tekoja

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Globaalin vastavoima on paikallisuus – Maaseutu on nyt monelle uusi normaali

Toi­mit­ta­jal­ta: Glo­baa­lin vas­ta­voi­ma on pai­kal­li­suus – Maa­seu­tu on nyt monelle uusi nor­maa­li

28.09.2020 08:54
Syinä onnellisuus, taloudellisuus, hiljaisuus ja rauhallisuus – koronan myötä maallemuutosta haaveilevien määrä on noussut, eniten kiinnostuneita ovat 30-40-vuotiaat lapsiperheet

Syinä on­nel­li­suus, ta­lou­del­li­suus, hil­jai­suus ja rau­hal­li­suus – koronan myötä maal­le­muu­tos­ta haa­vei­le­vien määrä on nous­sut, eniten kiin­nos­tu­nei­ta ovat 30-40-vuo­tiaat lap­si­per­heet

30.07.2020 10:52
Tilaajille
Voitko katsoa videon hymyilemättä? – Tässä esittäytyvät Kuusamon ensimmäiset alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

Voitko katsoa videon hy­myi­le­mät­tä? – Tässä esit­täy­ty­vät Kuu­sa­mon en­sim­mäi­set alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

13.06.2020 04:00
Tilaajille
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Töitä Suomesta auttaa maaseudun työvoima-pulassa - koronakriisin aiheuttamat kausityövoimaongelmat korostavat maaseutuelinkeinoja tuntevan toimijan tarvetta

Töitä Suo­mes­ta auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma-pu­las­sa - ko­ro­na­krii­sin ai­heut­ta­mat kau­si­työ­voi­ma­on­gel­mat ko­ros­ta­vat maa­seu­tu­elin­kei­no­ja tun­te­van toi­mi­jan tar­vet­ta

16.04.2020 10:00
Tilaajille