Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

reino rinne
Arvio: Nyt jos koskaan on aika herättää unestaan Posion karhu – Kuusamon näyttämön ajankohtainen juhlamonologi Reino Rinteen teksteihin antaa paitsi taide-elämyksen, myös ajattelemisen aihetta

Arvio: Nyt jos koskaan on aika he­rät­tää unes­taan Posion karhu – Kuu­sa­mon näyt­tä­mön ajan­koh­tai­nen juh­la­mo­no­lo­gi Reino Rinteen teks­tei­hin antaa paitsi tai­de-elä­myk­sen, myös ajat­te­le­mi­sen aihetta

17.10.2018 18:00
Edesmennyt Arto Paasilinna on osa Koillissanomien historiaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toimittajanalku muutti Kuusamoon vuonna 1964

Edes­men­nyt Arto Paa­si­lin­na on osa Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa – ”Nuori, ahkera ja ripeä” toi­mit­ta­jan­al­ku muutti Kuu­sa­moon vuonna 1964

16.10.2018 16:50
Arto Paasilinna asetti Koillissanomien päätoimittajalle ehdot: ”Sinun on varauduttava maksamaan aika tavalla palkkaa” – jätti työnsä tappelunnujakan jälkeen

Arto Paa­si­lin­na asetti Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jal­le ehdot: ”Sinun on va­rau­dut­ta­va mak­sa­maan aika tavalla palk­kaa” – jätti työnsä tap­pe­lun­nu­ja­kan jälkeen

16.10.2018 16:50
Perjantaina ensi-iltansa saavan Reino Rinteestä kertovan juhlamonologin näyttelijällä tunteet tulevat pintaan luonnostaan: ”Teksti on niin voimakasta, että sitä ei tarvitse näytellä"

Per­jan­tai­na en­si-il­tan­sa saavan Reino Rin­tees­tä ker­to­van juh­la­mo­no­lo­gin näyt­te­li­jäl­lä tunteet tulevat pintaan luon­nos­taan: ”Teksti on niin voi­ma­kas­ta, että sitä ei tar­vit­se näy­tel­lä"

02.10.2018 18:00
Kylänväki kokoontui Reino Rinteen muistolaatalle – "Tämä on aivan erikoislaatuisen kaunis paikka"

Ky­län­vä­ki ko­koon­tui Reino Rinteen muis­to­laa­tal­le – "Tämä on aivan eri­kois­laa­tui­sen kaunis paikka"

03.08.2018 16:00
"Silja Kononen kantaa huolta, eikä kyseessä ole ainoa yhteydenotto", kertoo kansanedustaja Parviainen

"Silja Kononen kantaa huolta, eikä ky­sees­sä ole ainoa yh­tey­de­not­to", kertoo kan­san­edus­ta­ja Par­viai­nen

04.07.2018 09:28
Sotilaita lumipuvussa, tykkykuusikoitaja muuta inhimillistä – Reino Rinteen kuva-arkistot aukeavat monologin kuvitukseksi

So­ti­lai­ta lu­mi­pu­vus­sa, tyk­ky­kuu­si­koi­ta­ja muuta in­hi­mil­lis­tä – Reino Rinteen ku­va-ar­kis­tot au­kea­vat mo­no­lo­gin ku­vi­tuk­sek­si

09.05.2018 16:30
Koillissanomat perusti Reino Rinne – itseoppinut, itsemääräytynyt

Koil­lis­sa­no­mat perusti Reino Rinne – it­seop­pi­nut, it­se­mää­räy­ty­nyt

17.03.2018 07:00
Reino Rinne veti Koillismaan rajat - Nyt kukaan ei enää tiedä, mitkä kunnat siihen kuuluvat

Reino Rinne veti Koil­lis­maan rajat - Nyt kukaan ei enää tiedä, mitkä kunnat siihen kuu­lu­vat

12.01.2018 09:00