Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­niy­ri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kaupat
Koillismaan Osuuskaupan Sale-myymälän rakennustyöt keskeytyivät Pyhätunturilla – luvasta tehtiin oikaisuvaatimus

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan Sa­le-myy­mä­län ra­ken­nus­työt kes­key­tyi­vät Py­hä­tun­tu­ril­la – luvasta tehtiin oi­kai­su­vaa­ti­mus

19.06.2023 15:08 1
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa rakentaa marketin Pyhätunturille – kauppa avataan loppuvuodesta

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa ra­ken­taa mar­ke­tin Py­hä­tun­tu­ril­le – kauppa avataan lop­pu­vuo­des­ta

16.02.2023 12:32
Tilaajille
Herkimmät ruuat voivat pilaantua jo 1–2 tunnin sähkökatkoksen aikana – kaupan ala innostaa ihmisiä säästämään nyt sähkössä, jotta ruokakaupat välttyisivät katkoksilta

Her­kim­mät ruuat voivat pi­laan­tua jo 1–2 tunnin säh­kö­kat­kok­sen aikana – kaupan ala in­nos­taa ihmisiä sääs­tä­mään nyt säh­kös­sä, jotta ruo­ka­kau­pat vält­tyi­si­vät kat­kok­sil­ta

02.11.2022 18:06
Tilaajille
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 12:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eikö kassa voisi kertoa, jos on va­hin­gos­sa ottanut nor­maa­li­hin­tai­sen tuot­teen?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Kyläkauppatuen maksamista aiotaan jatkaa – "Kyläkauppatuki on erittäin tärkeä yksittäinen toimi, jolla voimme tukea maaseutujen elinvoimaisuutta"

Ky­lä­kaup­pa­tuen mak­sa­mis­ta aiotaan jatkaa – "Ky­lä­kaup­pa­tu­ki on erit­täin tärkeä yk­sit­täi­nen toimi, jolla voimme tukea maa­seu­tu­jen elin­voi­mai­suut­ta"

12.04.2021 11:01 1
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 19:58
Tilaajille
Kauppa kävi Tokmannilla koronavuonna: Liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan

Kauppa kävi Tok­man­nil­la ko­ro­na­vuon­na: Lii­ke­vaih­to ylitti en­sim­mäis­tä kertaa mil­jar­din euron rajan

13.02.2021 11:02
Pajakylä on hiljainen, mutta pääosin auki – Posti, kaupat ja ravintolat palvelevat liki normaalisti, ohjelmapalveluja myydään nyt myös suomeksi

Pa­ja­ky­lä on hil­jai­nen, mutta pääosin auki – Posti, kaupat ja ra­vin­to­lat pal­ve­le­vat liki nor­maa­lis­ti, oh­jel­ma­pal­ve­lu­ja myydään nyt myös suo­mek­si

09.12.2020 16:10
Päivittäistavarakaupat toivovat: Vältä ruuhkahuiput, hoida joulun hankinnat hyvissä ajoin

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat toi­vo­vat: Vältä ruuh­ka­hui­put, hoida joulun han­kin­nat hyvissä ajoin

29.11.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­nen voi toivoa, että sanat ja teot koh­taa­vat toi­sen­sa – Kaup­pa­ket­ju­jen toi­min­ta tappaa ko­ti­mai­sen kir­jo­lo­hen kas­va­tuk­sen

06.11.2020 17:52 1
”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajattelun vinouma, joka vaikuttaa myös siihen, käytämmekö maskeja suositusten mukaan – Se, että jossakin on ollut vain muutama tartunta, ei kerro mitään huomisesta

”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajat­te­lun vi­nou­ma, joka vai­kut­taa myös siihen, käy­täm­me­kö maskeja suo­si­tus­ten mukaan – Se, että jos­sa­kin on ollut vain muutama tar­tun­ta, ei kerro mitään huo­mi­ses­ta

19.10.2020 04:00
Tilaajille
Sisko Ojajärven kolumni: Koronankin aikana olisi syytä palvella asiakkaita - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

Sisko Oja­jär­ven ko­lum­ni: Ko­ro­nan­kin aikana olisi syytä pal­vel­la asiak­kai­ta - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

27.04.2020 04:00
Ruka on hiljentynyt ja vuokramökit suljettu - kauppiaat ovat silti varautuneet mökkiläisten tuloon pääsiäiseksi

Ruka on hil­jen­ty­nyt ja vuok­ra­mö­kit sul­jet­tu - kaup­piaat ovat silti va­rau­tu­neet mök­ki­läis­ten tuloon pää­siäi­sek­si

08.04.2020 04:00
Tilaajille
Suomen pienin K-Market avattiin Itä-Rukalle - Kompaktiin 35 neliöön mahtuu valikoima lomailijalle: "Ihmiset kaipaavat näemmä nopeaa evästä ja nesteitä"

Suomen pienin K-Mar­ket avat­tiin Itä-Ru­kal­le - Kom­pak­tiin 35 neliöön mahtuu va­li­koi­ma lo­mai­li­jal­le: "Ih­mi­set kai­paa­vat näemmä nopeaa evästä ja nes­tei­tä"

19.02.2020 09:49
Tilaajille
Remontti sulkee Lidlin Kuusamossa pariksi päiväksi

Re­mont­ti sulkee Lidlin Kuu­sa­mos­sa pariksi päi­väk­si

10.01.2018 19:23