Mielipidekirjoitus
Viimeisin 4 tuntia
Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa
Kolumni Sisko Ojajärvi

Saako sai­raan­hoi­to maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sai­raa­lan hinta kau­his­tut­taa

04:00
Kuukausi
Eduskunnasta: Poliittista peliä

Edus­kun­nas­ta: Po­liit­tis­ta peliä

28.05.2020 20:53
Nyt on todellisen vaikuttamisen paikka - liikenteen painopisteet määritellään
Mielipide Sisko Ojajärvi

Nyt on to­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen paikka - lii­ken­teen pai­no­pis­teet mää­ri­tel­lään

20.05.2020 04:00
Petri Vartiaisen kolumni: Paluu paratiisiin

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Paluu pa­ra­tii­siin

18.05.2020 16:08
Pekka Virtasen kolumni: Korona toi esiin asiantuntijat ja -tuntemattomat – lähes kaikki muu epävarmaa paitsi se, että vainajat eivät nouse haudoistaan purnaamaan

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Korona toi esiin asian­tun­ti­jat ja -tun­te­mat­to­mat – lähes kaikki muu epä­var­maa paitsi se, että vai­na­jat eivät nouse hau­dois­taan pur­naa­maan

18.05.2020 12:00
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Peruutuspeiliin tuijottajat - maailman onnellisin kansa osaa valittaa

Pe­ruu­tus­pei­liin tui­jot­ta­jat - maail­man on­nel­li­sin kansa osaa va­lit­taa

14.05.2020 18:09
Lukijalta: Koronapandemia horjuttaa ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuutta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­pan­de­mia hor­jut­taa ih­mis­ten ja yh­teis­kun­tien tur­val­li­suut­ta

13.05.2020 20:00
Kriisin keskellä katse maaseutuun - väljempi asuminen on iso etu

Kriisin kes­kel­lä katse maa­seu­tuun - väl­jem­pi asu­mi­nen on iso etu

13.05.2020 18:00
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies katseli ikkunasta ruuasta taistelevien lintujen näytelmää ja pohti nokkimisjärjestystä
Mielipide Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies katseli ik­ku­nas­ta ruuasta tais­te­le­vien lin­tu­jen näy­tel­mää ja pohti nok­ki­mis­jär­jes­tys­tä

12.05.2020 14:00
Niilo Keräsen kolumni: Miten korona muovaa maailmaa, voiko tulevaisuudessa vielä matkustaa?
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Miten korona muovaa maail­maa, voiko tu­le­vai­suu­des­sa vielä mat­kus­taa?

08.05.2020 14:00
Lukijalta: Näin 89-vuotias äitini teki digiloikan – Ehkä me omaiset olemmekin teknologian hyödyntämisen todellinen pullonkaula?
Mielipide Leena Manner

Lu­ki­jal­ta: Näin 89-vuo­tias äitini teki di­gi­loi­kan – Ehkä me omaiset olem­me­kin tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­sen to­del­li­nen pul­lon­kau­la?

07.05.2020 09:00
Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"
Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta kiittää yh­teis­työs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa – Torn­berg-Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle krii­sis­sä men­nään"

07.05.2020 09:00
Vanhemmat
Lukijalta: Nyt puhuu virus: Tulin tänne muutama viikko sitten, enkä mielellään lähtisi täältä pois
Mielipide Leo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Nyt puhuu virus: Tulin tänne muutama viikko sitten, enkä mie­lel­lään lähtisi täältä pois

27.04.2020 10:00
Mielipide

Po­siol­la tulossa kou­lu­ruo­kaan mak­su­si­tou­mus

21.04.2020 16:00
Posion päättäjät ja kuntalaiset herätkää!
Mielipide

Posion päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set he­rät­kää!

21.04.2020 15:00
Kolme näkökulmaa vapaa-ajanasumiseen

Kolme nä­kö­kul­maa va­paa-ajan­asu­mi­seen

08.04.2020 20:25
Ihmisellä on kolme tapaa toimia kriisissä

Ih­mi­sel­lä on kolme tapaa toimia krii­sis­sä

08.04.2020 05:00
Lukijalta: Kiitos Määttälän puolesta äänestäneille: ”Eritoten nostan hattua keskustapuo­lueen valtuutetuille, jotka olivat erimieltä muun puolueen kantaa vastaan”

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Määt­tä­län puo­les­ta ää­nes­tä­neil­le: ”E­ri­to­ten nostan hattua kes­kus­ta­puo­lueen val­tuu­te­tuil­le, jotka olivat eri­miel­tä muun puo­lueen kantaa vas­taan”

01.04.2020 17:44
Lukijalta: Korona on yksi ihmiskunnan pelastusyritys - maapallon suurin ongelma on , että ihmispopulaatio on kasvanut liian suureksi

Lu­ki­jal­ta: Korona on yksi ih­mis­kun­nan pe­las­tus­yri­tys - maa­pal­lon suurin ongelma on , että ih­mis­po­pu­laa­tio on kas­va­nut liian suu­rek­si

01.04.2020 17:38