Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Moottorikelkka
Iltalehti: Tuomio jäi voimaan: Poroisännälle ehdollinen vankeustuomio ja viisi vuotta metsästyskieltoa – jahtasi ahmaa moottorikelkalla ja ajoi neljä kertaa yli Taivalkoskella

Il­ta­leh­ti: Tuomio jäi voi­maan: Po­ro­isän­näl­le eh­dol­li­nen van­keus­tuo­mio ja viisi vuotta met­säs­tys­kiel­toa – jahtasi ahmaa moot­to­ri­kel­kal­la ja ajoi neljä kertaa yli Tai­val­kos­kel­la

18.01.2019 15:20
Lumi uupuu maasta, mutta kelkkakauppa käynnistyi jo vilkkaana – "Erityisesti ummella ajettavien kelkkojen kohdalla kehitystä tehdään voimakkaasti"

Lumi uupuu maasta, mutta kelk­ka­kaup­pa käyn­nis­tyi jo vilk­kaa­na – "E­ri­tyi­ses­ti ummella ajet­ta­vien kelk­ko­jen koh­dal­la ke­hi­tys­tä tehdään voi­mak­kaas­ti"

06.11.2018 14:00
”Pääasia että pääsee pärräilemään” – Kelekkamessut keräsi Rovaniemelle viikonloppuna ennätysmäärän kävijöitä

”Pääa­sia että pääsee pär­räi­le­mään” – Ke­lek­ka­mes­sut keräsi Ro­va­nie­mel­le vii­kon­lop­pu­na en­nä­tys­mää­rän kä­vi­jöi­tä

05.11.2018 20:00
Kelkkailija jäi kelkkansa alle Kuusamossa – kaverit kaivoivat tajuttomana esille

Kelk­kai­li­ja jäi kelk­kan­sa alle Kuu­sa­mos­sa – kaverit kai­voi­vat ta­jut­to­ma­na esille

24.03.2018 21:00
Kelkkailijat oikovat omalla oikeudella; Täkäläisiä liikenne-erikoisuuksia Kuusamossa

Kelk­kai­li­jat oikovat omalla oi­keu­del­la; Tä­kä­läi­siä lii­ken­ne-eri­koi­suuk­sia Kuu­sa­mos­sa

04.03.2018 18:00
Kelkkareitit hyvässä iskussa lomakaudelle

Kelk­ka­rei­tit hyvässä iskussa lo­ma­kau­del­le

27.02.2018 05:00

Kelk­kai­lun sään­tö­jä nou­da­tet­ta­va – Yksi yhden hengen kelk­kaan ja lapsi taakse tai rekeen

27.02.2018 05:00
Ulkomainen turisti törmäsi kelkalla ”sylintäyteiseen mäntyyn” – loukkasi kätensä ja jalkansa

Ul­ko­mai­nen turisti törmäsi kel­kal­la ”sy­lin­täy­tei­seen män­tyyn” – louk­ka­si kätensä ja jal­kan­sa

21.02.2018 16:00
Rukalta pöllittiin moottorikelkka – onko sinulla havaintoja?

Rukalta pöl­lit­tiin moot­to­ri­kelk­ka – onko sinulla ha­vain­to­ja?

09.01.2018 15:51
Poliisi huolissaan: Kelkoilla ajetaan kevyen liikenteen väylillä

Poliisi huo­lis­saan: Kel­koil­la ajetaan kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä

06.01.2018 05:00
Tiettömien takaa on hankala pelastaa: Lumi tukkii teitä – GPS auttaa

Tiet­tö­mien takaa on hankala pe­las­taa: Lumi tukkii teitä – GPS auttaa

29.11.2017 09:00
Safaritalojen oppailla tulisi olla hyvät ensiaputaidot: Kiinalaisturistit uusi huolenaihe moottorikelkkasafareilla

Sa­fa­ri­ta­lo­jen op­pail­la tulisi olla hyvät en­sia­pu­tai­dot: Kii­na­lais­tu­ris­tit uusi huo­len­ai­he moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­reil­la

28.11.2017 09:00
Yle: Syötteelle harkitaan umpilumen kelkkarataa

Yle: Syöt­teel­le har­ki­taan um­pi­lu­men kelk­ka­ra­taa

01.04.2017 12:16
Kuski pinteessä Kuusamossa – jalka jäi jumiin moottorikelkan alle

Kuski pin­tees­sä Kuu­sa­mos­sa – jalka jäi jumiin moot­to­ri­kel­kan alle

09.03.2017 11:24
Posiolla halutaan reitti Rovaniemelle – kelkkaura Rukalle edelleen kesken

Po­siol­la ha­lu­taan reitti Ro­va­nie­mel­le – kelk­ka­ura Rukalle edel­leen kesken

14.02.2017 05:00
Kelkkareittien kunnossapidolle moitteita – kaupunki satsaa 80 000 joka vuosi

Kelk­ka­reit­tien kun­nos­sa­pi­dol­le moit­tei­ta – kau­pun­ki satsaa 80 000 joka vuosi

10.01.2017 13:00
Kelkkailija ihmetteli Rukalla – onko joku ominut kelkkareitin?

Kelk­kai­li­ja ih­met­te­li Rukalla – onko joku ominut kelk­ka­rei­tin?

03.01.2017 12:00