Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

musiikki
Harmonikkalegenda keikkailee jälleen – Yli 70 vuotta keikkaillut Veikko Ahvenainen sunnuntaina Kuusamossa

Har­mo­nik­ka­le­gen­da keik­kai­lee jälleen – Yli 70 vuotta keik­kail­lut Veikko Ah­ve­nai­nen sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa

15.10.2021 04:01
Tilaajille
Taiteiden yössä on vielä tilaa

Tai­tei­den yössä on vielä tilaa

01.07.2020 12:59
Tilaajille
Festivaalikesä on peruttu, mutta Kelanrannassa musisoidaan lauantaina – Kulttuuritoimenjohtaja kiittelee kuusamolaisia muusikoita talkoohengestä: "Arvostan suuresti sitä"

Fes­ti­vaa­li­ke­sä on pe­rut­tu, mutta Ke­lan­ran­nas­sa mu­si­soi­daan lauan­tai­na – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja kiit­te­lee kuu­sa­mo­lai­sia muu­si­koi­ta tal­koo­hen­ges­tä: "Ar­vos­tan suu­res­ti sitä"

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon musiikkiopistoon valittiin uusia oppilaita sekä jaettiin stipendejä ja todistuksia – katso tästä nimet

Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­toon va­lit­tiin uusia op­pi­lai­ta sekä jaet­tiin sti­pen­de­jä ja to­dis­tuk­sia – katso tästä nimet

03.06.2020 16:37
Tilaajille
Kuusamolaiset valmiina Huittisten Hullu Puhallus -kilpailuun: "Nyt näytän tuomareille, kuinka paljon musiikki minulle merkitsee"

Kuu­sa­mo­lai­set val­mii­na Huit­tis­ten Hullu Pu­hal­lus -kil­pai­luun: "Nyt näytän tuo­ma­reil­le, kuinka paljon mu­siik­ki minulle mer­kit­see"

23.01.2019 18:00
Ennen Jukka Takalo lauloi suomirokista suurella tunteella - Nyt Koillismaan maisemissa syntyi albumillinen vaarojen lauluja: Jokireitit ovat ikiaikaisia moottoriteitä, tukkikämppä entisajan huoltoasema

Ennen Jukka Takalo lauloi suo­mi­ro­kis­ta suu­rel­la tun­teel­la - Nyt Koil­lis­maan mai­se­mis­sa syntyi al­bu­mil­li­nen vaa­ro­jen lau­lu­ja: Jo­ki­rei­tit ovat iki­ai­kai­sia moot­to­ri­tei­tä, tuk­ki­kämp­pä en­tis­ajan huol­to­ase­ma

05.07.2018 18:00
Kolumni: Tartun ystäviäni kädestä, kumpparit lotisevat, kun polkaisen tihkusateesta kostuneen nurmen pintaan – On hyvää syytä lähteä keikalle
Kolumni

Ko­lum­ni: Tartun ys­tä­viä­ni kä­des­tä, kump­pa­rit lo­ti­se­vat, kun pol­kai­sen tih­ku­sa­tees­ta kos­tu­neen nurmen pintaan – On hyvää syytä lähteä kei­kal­le

03.07.2018 12:30
Levyllinen Vinnfrostin mystiikkaa odottaa syksyn julkaisua - Raskasta death metallialbumia on työstetty vuosi: "Tehdään omaa juttua ja muut tekevät mitä tekevät"

Le­vyl­li­nen Vinnf­ros­tin mys­tiik­kaa odottaa syksyn jul­kai­sua - Ras­kas­ta death me­tal­li­al­bu­mia on työs­tet­ty vuosi: "Teh­dään omaa juttua ja muut tekevät mitä te­ke­vät"

13.06.2018 16:00
IL: Stellan laulaja menehtyi

IL: Stellan laulaja me­neh­tyi

30.05.2018 12:44
Joutsenet uuteen liitoon Flooranpäivän konsertissa - Kuusamon kotiseutulaulun uusi sovitus kuullaan sunnuntaina ensimmäistä kertaa

Jout­se­net uuteen liitoon Floo­ran­päi­vän kon­ser­tis­sa - Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­lau­lun uusi sovitus kuul­laan sun­nun­tai­na en­sim­mäis­tä kertaa

08.05.2018 16:00
Opetussuunnitelma uudistuu ja tuo mukanaan vapauksia, mutta lisää eriarvoisuutta – musiikinopettajat pelkäävät, että se tietää säästöjä

Ope­tus­suun­ni­tel­ma uu­dis­tuu ja tuo mu­ka­naan va­pauk­sia, mutta lisää eriar­voi­suut­ta – mu­sii­kin­opet­ta­jat pel­kää­vät, että se tietää sääs­tö­jä

23.04.2018 05:00
Me Too herätti Ingallsin Laurankin - Uusi sukupolvi tekee vallankumousta Maija Vilkkumaan keikoilla ja artisti on mukana: "Keskisormen näyttäminen on aina tuntunut tarpeelliselta"

Me Too herätti In­gall­sin Lau­ran­kin - Uusi su­ku­pol­vi tekee val­lan­ku­mous­ta Maija Vilk­ku­maan kei­koil­la ja artisti on mukana: "Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen on aina tun­tu­nut tar­peel­li­sel­ta"

09.03.2018 15:00
Arvio: Kapelimestari viljeli tietynlaista pilaa illan teoksissa – Lapin kamariorkesteri taipuu tyylistä toiseen

Arvio: Ka­pe­li­mes­ta­ri viljeli tie­tyn­lais­ta pilaa illan teok­sis­sa – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri taipuu tyy­lis­tä toiseen

21.02.2018 14:00
Susanna Törmänen valloitti huilunsoitollaan – Musiikkiopiston lukukausi alkoi hyvällä vireellä

Susanna Tör­mä­nen val­loit­ti hui­lun­soi­tol­laan – Mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­kau­si alkoi hyvällä vi­reel­lä

31.01.2018 20:00
Arvio: Mika Väyrynen on taiteilija kuin toiselta planeetalta

Arvio: Mika Väy­ry­nen on tai­tei­li­ja kuin toi­sel­ta pla­nee­tal­ta

19.12.2017 20:00
“Koillismaan taikaa laulutkin raikaa” – katso potpurri Kuusamo-lauluista!

“Koil­lis­maan taikaa lau­lut­kin raikaa” – katso pot­pur­ri Kuu­sa­mo-lau­luis­ta!

06.12.2017 16:00
Huunosen ja Lehtoahon sonaattikonsertilla varoja nuorten kisamatkalle

Huu­no­sen ja Leh­to­ahon so­naat­ti­kon­ser­til­la varoja nuorten ki­sa­mat­kal­le

07.11.2017 18:00
"Tangoa sen olla pitää" – kahvikonsertti toi muistoja mieleen Taivalkoskella

"Tangoa sen olla pitää" – kah­vi­kon­sert­ti toi muis­to­ja mieleen Tai­val­kos­kel­la

19.09.2017 05:00
A.R.G. yhdisti voimansa Worthlessin kanssa – katso Kuusamon porometallilähettiläiden uusi musiikkivideo

A.R.G. yhdisti voi­man­sa Worth­les­sin kanssa – katso Kuu­sa­mon po­ro­me­tal­li­lä­het­ti­läi­den uusi mu­siik­ki­vi­deo

07.09.2017 15:20
Svengaavaa meininkiä: Kuusamoon tulee kansainvälisen tason huippuorkesteri

Sven­gaa­vaa mei­nin­kiä: Kuu­sa­moon tulee kan­sain­vä­li­sen tason huip­pu­or­kes­te­ri

19.01.2017 13:00