Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Terveydenhoito
Perusterveydenhuollon suoriutumisessa on alueellisia eroja – uhkana palveluiden lisääntyvä eriarvoistuminen

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon suo­riu­tu­mi­ses­sa on alueel­li­sia eroja – uhkana pal­ve­lui­den li­sään­ty­vä eri­ar­vois­tu­mi­nen

02.11.2021 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
OYS toivoo, että ihmiset hakeutuisivat hoitoon koronasta huolimatta – johtajaylilääkäri Korpelainen vakuuttaa, että sairaalassa on turvallista asioida

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 12:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­moon on muo­dos­tu­nut liian mo­ni­mut­kai­nen ja itseään kuor­mit­ta­va ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä

08.03.2021 12:55
Tilaajille
Palvelut säilyvät, kunnilta puolet toiminnasta pois – sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystoimen kunnilta maakunnille

Pal­ve­lut säi­ly­vät, kun­nil­ta puolet toi­min­nas­ta pois – so­te-uu­dis­tus siir­täi­si so­siaa­li- ja ter­veys­toi­men kun­nil­ta maa­kun­nil­le

15.10.2020 04:00 2
Tilaajille
STM: Suomen koronavirustilanne vakaa – uusien tapausten määrä hieman nousussa, osa tartunnoista ehkä peräisin ulkomailta

STM: Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne vakaa – uusien ta­paus­ten määrä hieman nou­sus­sa, osa tar­tun­nois­ta ehkä pe­räi­sin ul­ko­mail­ta

30.07.2020 17:00
Ebba Annebergin kolumni: Menneitä muistelen niin mielelläni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuotias käyläläinen, nyt on kiitoksen aika"

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Men­nei­tä muis­te­len niin mie­lel­lä­ni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuo­tias käy­lä­läi­nen, nyt on kii­tok­sen aika"

21.05.2020 12:02
Niilo Keräsen kolumni: Tätä on medikalisaatio: uskoa, että lääketiede ja sitä matkivat keinot voivat pitää meidät ikuisesti nuorina ja terveinä - eivät ne voi

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Tätä on me­di­ka­li­saa­tio: uskoa, että lää­ke­tie­de ja sitä mat­ki­vat keinot voivat pitää meidät ikui­ses­ti nuorina ja ter­vei­nä - eivät ne voi

28.02.2020 09:57
Mehiläinen tulee Koillismaalle – Koillismaan Terveys Oy yhdistyy terveysjättiin

Me­hi­läi­nen tulee Koil­lis­maal­le – Koil­lis­maan Terveys Oy yh­dis­tyy ter­veys­jät­tiin

01.08.2018 15:01
”Hyvä hommahan tämä on, jos sillä pystytään sairauksia ennakoimaan” – Posiolla tarjotaan täysi-ikäisille mahdollisuutta verianalyysiin

”Hyvä hom­ma­han tämä on, jos sillä pys­ty­tään sai­rauk­sia en­na­koi­maan” – Po­siol­la tar­jo­taan täy­si-ikäi­sil­le mah­dol­li­suut­ta ve­ri­ana­lyy­siin

23.11.2017 19:00