Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

tuomo törmänen
Kirkon lihavat vuodet ohi – Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen perää rohkeutta: "Pahinta on se, ettei tehdä mitään"

Kirkon lihavat vuodet ohi – Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen perää roh­keut­ta: "Pa­hin­ta on se, ettei tehdä mitään"

09.01.2019 05:00
Koillismaan rovasti Tuomo Törmänen: Muistojen joulu

Koil­lis­maan rovasti Tuomo Tör­mä­nen: Muis­to­jen joulu

24.12.2018 09:00
Kirkkoherra lupasi tarjota pullakahvit, jos seurakuntavaaleissa 38 prosenttia käy äänestämässä – tavoite jäi muutaman äänen vajaaksi, mutta Tuomo pääsee pullanleivontaan

Kirk­ko­her­ra lupasi tarjota pul­la­kah­vit, jos seurakuntavaaleissa 38 pro­sent­tia ­käy ää­nes­tä­mäs­sä – tavoite jäi muu­ta­man äänen va­jaak­si, mutta Tuomo pääsee pul­lan­lei­von­taan

20.11.2018 05:00
Törmänen ei tullut valituksi Pakilaan – kirkkoherraksi Tiia Valve-Tuovinen

Tör­mä­nen ei tullut va­li­tuk­si Pa­ki­laan – kirk­ko­her­rak­si Tiia Val­ve-Tuo­vi­nen

14.11.2018 08:28
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00

Tuomo Tör­mä­sel­le vir­ka­va­paus väi­tös­kir­jaa varten

08.10.2018 20:00
Jokijärven isännät rakensivat kirkon omin käsin ja omista varoista, mutta sen jälkeen alkoi alamäki: kirkko pakkosiirrettiin, salamanisku poltti sen maan tasalle ja lopulta peruskivet jauhettiin urheilukentän pohjaksi

Jo­ki­jär­ven isännät ra­ken­si­vat kirkon omin käsin ja omista va­rois­ta, mutta sen jälkeen alkoi ala­mä­ki: kirkko pak­ko­siir­ret­tiin, sa­la­man­is­ku poltti sen maan tasalle ja lopulta pe­rus­ki­vet jau­het­tiin ur­hei­lu­ken­tän poh­jak­si

29.09.2018 08:00
Kolumni: Kirkko ei ole vain rakennus
Kolumni

Ko­lum­ni: Kirkko ei ole vain ra­ken­nus

27.09.2018 19:50
Tuomo Törmänen hakee kirkkoherraksi Pakilaan

Tuomo Tör­mä­nen hakee kirk­ko­her­rak­si Pa­ki­laan

07.08.2018 18:00
Häh: Kirkkoherra hörppäsi loput ehtoollisviinit suoraan maljasta – oliko kirkonpenkissä herännyt paheksunta paikallaan ja paljonko ehtoollisviiniä pappi saa juoda?

Häh: Kirk­ko­her­ra hörp­pä­si loput eh­tool­lis­vii­nit suoraan mal­jas­ta – oliko kir­kon­pen­kis­sä he­rän­nyt pa­hek­sun­ta pai­kal­laan ja pal­jon­ko eh­tool­lis­vii­niä pappi saa juoda?

11.05.2018 09:15
Kolumni

Ko­lum­ni: 30 vuotta sitten vi­hit­tiiin en­sim­mäi­set naiset pa­peik­si – nyt olisi jo korkea aika lo­pet­taa pu­hu­mi­nen nais­pa­peis­ta ja mies­pa­peis­ta

05.03.2018 10:30
Kolumni

Ko­lum­ni: Tämän ohjeen sain en­sim­mäi­se­nä työ­päi­vä­nä ke­sä­teo­lo­gi­na kirk­ko­her­ral­ta: "Älä puutu sa­nal­la­kaan vuoden 1918 ta­pah­tu­miin"

25.01.2018 13:01
Tuomo Törmänen lääninrovastiksi – 32-vuotias Taivalkosken kirkkoherra tiettävästi kaikkien aikojen nuorin lääninrovasti

Tuomo Tör­mä­nen lää­nin­ro­vas­tik­si – 32-vuo­tias Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra tiet­tä­väs­ti kaik­kien aikojen nuorin lää­nin­ro­vas­ti

15.12.2017 16:45

Tör­mä­nen ei tullut va­li­tuk­si Ou­lu­joel­le

05.11.2017 22:14
Kolumni

Ko­lum­ni: Jäin kouk­kuun Ii­jo­ki-sar­jaan – yksi asia Pää­ta­lon kir­jois­sa yllätti

16.03.2017 05:00