Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ukraina
Vangiksi, pakkotyöhön ja hautaan

Van­gik­si, pak­ko­työ­hön ja hautaan

09.12.2022 11:00 4
Tilaajille
"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mahdollista" – Hersonista paenneet Oksana ja Ihor pääsivät perheineen turvaan Kuusamoon ja toimeliaille ukrainalaisille löytyi heti töitä

"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mah­dol­lis­ta" – Her­so­nis­ta paen­neet Oksana ja Ihor pää­si­vät per­hei­neen turvaan Kuu­sa­moon ja toi­me­liail­le uk­rai­na­lai­sil­le löytyi heti töitä

27.11.2022 08:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Katse herpaantumatta Ukrainassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Katse her­paan­tu­mat­ta Uk­rai­nas­sa

20.10.2022 17:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voimala, joten kysyin kollegalta: käytiinkö me 1989 tuolla?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voi­ma­la, joten kysyin kol­le­gal­ta: käy­tiin­kö me 1989 tuolla?

03.09.2022 04:00
Tilaajille
Punaisen Ristin Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa Kuusamossa opetellaan toimintaa evakuointitilanteissa – harjoitusaihe päätettiin jo ennen Venäjän hyökkäystä

Pu­nai­sen Ristin Suoja 2022 -val­mius­har­joi­tuk­ses­sa Kuu­sa­mos­sa ope­tel­laan toi­min­taa eva­kuoin­ti­ti­lan­teis­sa – har­joi­tus­ai­he pää­tet­tiin jo ennen Venäjän hyök­käys­tä

05.05.2022 04:00
Tilaajille
"Perheemme ovat Ukrainassa, ja haluamme palata sinne" – sisaret tulivat sotaa pakoon lähes kolmen päivämatkan päähän veljensä luokse Kuusamoon

"Per­heem­me ovat Uk­rai­nas­sa, ja ha­luam­me palata sinne" – sisaret tulivat sotaa pakoon lähes kolmen päi­vä­mat­kan päähän vel­jen­sä luokse Kuu­sa­moon

04.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Rajallista elämää ja ikuisia kiitoksia – töitä olisi tarjolla, kiinnostaako ruveta rajavartijaksi?
Kolumni

Ra­jal­lis­ta elämää ja ikuisia kii­tok­sia – töitä olisi tar­jol­la, kiin­nos­taa­ko ruveta ra­ja­var­ti­jak­si?

01.05.2022 04:00
Tilaajille
Ukrainasta pakenevat voivat hakea tilapäistä suojelua kahdeksasta toimipisteestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, yksi niistä on Kuusamossa

Uk­rai­nas­ta pa­ke­ne­vat voivat hakea ti­la­päis­tä suo­je­lua kah­dek­sas­ta toi­mi­pis­tees­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, yksi niistä on Kuu­sa­mos­sa

22.03.2022 15:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Kertomus kiovalaisesta pingviinistä on kirja, jossa jännityselementteihin ja mustaan huumoriin latautuu yhteiskuntakriittinen pohjavire

Lai­na­vink­ki: Ker­to­mus kio­va­lai­ses­ta ping­vii­nis­tä on kirja, jossa jän­ni­tys­ele­ment­tei­hin ja mustaan huu­mo­riin la­tau­tuu yh­teis­kun­ta­kriit­ti­nen poh­ja­vi­re

20.03.2022 17:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: Suo­ma­lai­nen tuo­tan­to pitää tur­va­ta: "Mitä enemmän olemme oma­va­rai­sia, sitä var­mem­min pär­jääm­me muut­tu­vas­sa maail­mas­sa"

20.03.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Käynnissä on hallittuja Suomen, Itämeren alueen ja sitä kautta koko Euroopan turvallisuutta vahvistavia toimenpiteiden sarjoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Käyn­nis­sä on hal­lit­tu­ja Suomen, Itä­me­ren alueen ja sitä kautta koko Eu­roo­pan tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­via toi­men­pi­tei­den sarjoja

13.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Venäläisyys ei ole rikos – älkää osoittako heille muukalaisvihaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­läi­syys ei ole rikos – älkää osoit­ta­ko heille muu­ka­lais­vi­haa

11.03.2022 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sota muutti tilanteen, Kremlissä pitäisi hyvin nopeasti laittaa jäitä hattuun ja arvioida tilannetta uudelleen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan sota muutti ti­lan­teen, Krem­lis­sä pitäisi hyvin no­peas­ti laittaa jäitä hattuun ja ar­vioi­da ti­lan­net­ta uu­del­leen

10.03.2022 19:04
Tilaajille
Suomalaiset ovat lahjoittaneet ennätykselliset kaksi miljoonaa euroa Ukrainan lapsille

Suo­ma­lai­set ovat lah­joit­ta­neet en­nä­tyk­sel­li­set kaksi mil­joo­naa euroa Uk­rai­nan lap­sil­le

01.03.2022 08:13
Koillismaan lääninrovastin Tuomo Törmäsen kirjoitus: Jumala on lähellä, kun pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koil­lis­maan lää­nin­ro­vas­tin Tuomo Tör­mä­sen kir­joi­tus: Jumala on lä­hel­lä, kun pe­lot­taa

26.02.2022 04:00
Tilaajille
Mauri Pekkarinen kävi europarlamentin vihreällä viikolla hiihtämässä Rukalla ja neuvonpidossa Posion kunnassa – "Suomessa tarvitaan tuulivoimaa lisää, siitä ei päästä mihinkään"

Mauri Pek­ka­ri­nen kävi eu­ro­par­la­men­tin vih­reäl­lä vii­kol­la hiih­tä­mäs­sä Rukalla ja neu­von­pi­dos­sa Posion kun­nas­sa – "Suo­mes­sa tar­vi­taan tuu­li­voi­maa lisää, siitä ei päästä mi­hin­kään"

23.02.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Mietin jo paluuta kirkon jäseneksi – sitten tuli jäävettä niskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mietin jo paluuta kirkon jä­se­nek­si – sitten tuli jää­vet­tä niskaan

18.02.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Pieni kertaus Suomen historiaan ja liittoutumisen vaihtoehtoihin on nyt paikallaan
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pieni kertaus Suomen his­to­riaan ja liit­tou­tu­mi­sen vaih­to­eh­toi­hin on nyt pai­kal­laan

09.02.2022 04:00 2
Tilaajille