Hanke
Ikkuna kulttuuriperintöön – VirtuaaliPosioon kerättiin lähes 3 100 eri sisältöosaa kuvia ja tekstiä

Ikkuna kult­tuu­ri­pe­rin­töön – Vir­tuaa­li­Po­sioon ke­rät­tiin lähes 3 100 eri si­säl­tö­osaa kuvia ja tekstiä

17.12.2020 07:28
Tilaajille
Kuntien kolmas digiloikka - Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta julkaisevat uudet nettisivut vielä tämän vuoden puolella

Kuntien kolmas di­gi­loik­ka - Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Tai­val­kos­ken kunta jul­kai­se­vat uudet net­ti­si­vut vielä tämän vuoden puo­lel­la

01.10.2020 15:00
Tilaajille
Jouni Korhonen Naturpolis Oy:n työllisyyspäälliköksi - tehtävään TE-toimiston asiakkuuspäällikön paikalta

Jouni Kor­ho­nen Na­tur­po­lis Oy:n työl­li­syys­pääl­li­kök­si - teh­tä­vään TE-toi­mis­ton asiak­kuus­pääl­li­kön pai­kal­ta

04.09.2020 15:37
Tilaajille
Tulvaniityt ovat käyneet harvinaisiksi - on korkea aika tehdä jotakin

Tul­va­nii­tyt ovat käyneet har­vi­nai­sik­si - on korkea aika tehdä jotakin

18.08.2020 04:00
Tilaajille
Viisi uutta koskea ja mutkitteleva puropätkä saarineen – ensimmäinen Vuotunkiin tänä kesänä tehtävästä uudesta kosteikosta on jo valmis: "Vesi puhdistuu ravinteista ennen kuin se valuu Vuotunkijärveen"

Viisi uutta koskea ja mut­kit­te­le­va pu­ro­pät­kä saa­ri­neen – en­sim­mäi­nen Vuo­tun­kiin tänä kesänä teh­tä­väs­tä uudesta kos­tei­kos­ta on jo valmis: "Vesi puh­dis­tuu ra­vin­teis­ta ennen kuin se valuu Vuo­tun­ki­jär­veen"

30.07.2020 04:00
Tilaajille
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00
Tilaajille
Lähes kaksi miljoonaa työllisyyden edistämiseen – Naturpoliksen historian toiseksi suurin hanke käynnistyy: "Selvitettävää on paljon"

Lähes kaksi mil­joo­naa työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen – Na­tur­po­lik­sen his­to­rian toi­sek­si suurin hanke käyn­nis­tyy: "Sel­vi­tet­tä­vää on paljon"

06.07.2020 04:00
Tilaajille
Hanke sodan tapahtumiin ja taistelupaikoille - onko tässä suuri matkailuinnovaatio

Hanke sodan ta­pah­tu­miin ja tais­te­lu­pai­koil­le - onko tässä suuri mat­kai­lu­in­no­vaa­tio

20.02.2020 16:07
Tilaajille
Uutta potkua maitotiloille - Koillismaalta ei maidontuotanto lopu

Uutta potkua mai­to­ti­loil­le - Koil­lis­maal­ta ei mai­don­tuo­tan­to lopu

10.02.2020 05:37
Tilaajille