Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Keskustapuolue
Keskustan aluevaltuustoryhmä: valtion vaatimukset Pohteelle kohtuuttomia – Pohteen hallintoa korjattava ja väliportaita karsittava, että työvoimaa ja tiloja voidaan paikallisin päätöksin käyttää sujuvasti

Kes­kus­tan alue­val­tuus­to­ryh­mä: valtion vaa­ti­muk­set Poh­teel­le koh­tuut­to­mia – Pohteen hal­lin­toa kor­jat­ta­va ja vä­li­por­tai­ta kar­sit­ta­va, että työ­voi­maa ja tiloja voidaan pai­kal­li­sin pää­tök­sin käyttää su­ju­vas­ti

28.10.2023 14:56 6
Tilaajille
Lapin maakuntajohtaja Mika Riipille luvassa varakansanedustajan paikka – keskustan notkahdus huolettaa: "Näyttää siltä, että gallupeja ei päästä tällä hätyyttelemään"

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Rii­pil­le luvassa va­ra­kan­san­edus­ta­jan paikka – kes­kus­tan not­kah­dus huo­let­taa: "Näyt­tää siltä, että gal­lu­pe­ja ei päästä tällä hä­tyyt­te­le­mään"

02.04.2023 21:23
Tilaajille
Koillissanomat kävi kysymässä viime hetken tunnelmia vaaliteltoilla – Kahdesta asiasta jokaisella vaaliteltalla oltiin yhtä mieltä

Koil­lis­sa­no­mat kävi ky­sy­mäs­sä viime hetken tun­nel­mia vaa­li­tel­toil­la – Kah­des­ta asiasta jo­kai­sel­la vaa­li­tel­tal­la oltiin yhtä mieltä

01.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Keskustan vaalivankkurit pysähtyivät Posiolle puheenjohtaja Annika Saarikon johdolla – "Hallitusvastuu painaa, tavoittelemme kevään vaaleissa vähintään viime eduskuntavaalien tulosta"

Kes­kus­tan vaa­li­vank­ku­rit py­säh­tyi­vät Po­siol­le pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­ri­kon joh­dol­la – "Hal­li­tus­vas­tuu painaa, ta­voit­te­lem­me kevään vaa­leis­sa vä­hin­tään viime edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ta"

07.03.2023 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Matin ko­ke­mus­ta ei ole syytä vä­hek­syä, kun kes­kus­tas­ta on jää­mäs­sä pois kah­dek­san ny­kyis­tä kan­san­edus­ta­jaa

19.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Pauli Saapungin kirjoitus: Elämäntyöni tuhoutui hyökkäyksen alettua – tässä neljä asiaa, joista löydän toivoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pauli Saa­pun­gin kir­joi­tus: Elä­män­työ­ni tu­hou­tui hyök­käyk­sen alettua – tässä neljä asiaa, joista löydän toivoa

07.03.2022 04:00 4
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Meriläinen jatkaa Kuusamon Keskustanaisten johdossa

Me­ri­läi­nen jatkaa Kuu­sa­mon Kes­kus­ta­nais­ten joh­dos­sa

14.01.2020 09:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kuo­lee­ko Kes­kus­ta?

09.01.2020 17:00

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta­nai­set esittää Par­viais­ta Kes­kus­ta­nais­ten johtoon

26.11.2018 05:00
Tässä keskustan eduskuntavaalilistaa – Ulla Parviaisen ehdokkuus varmistui

Tässä kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­lis­taa – Ulla Par­viai­sen eh­dok­kuus var­mis­tui

17.09.2018 09:29
Keskustan puoluehallitus: Väyrynen ei vaalikelpoinen puheenjohtakisaan – Väyrynen vastaa, että keskustelu puolueen tulevaisuudesta yritetään estää

Kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tus: Väy­ry­nen ei vaa­li­kel­poi­nen pu­heen­joh­ta­ki­saan – Väy­ry­nen vastaa, että kes­kus­te­lu puo­lueen tu­le­vai­suu­des­ta yri­te­tään estää

08.02.2018 12:20
Kuusamon keskustalta aloite poronhoidon aiheuttamien ristiriitojen ratkaisemiseksi

Kuu­sa­mon kes­kus­tal­ta aloite po­ron­hoi­don ai­heut­ta­mien ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­sek­si

30.12.2017 11:19