Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kokoomus
Pohteen tytäryhteisöjen hallituksissa saa edelleen olla konsernijohtoa – Kokoomuksen yritys muuttaa käytäntöä torjuttiin tälläkin kertaa

Pohteen ty­tär­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­sis­sa saa edel­leen olla kon­ser­ni­joh­toa – Ko­koo­muk­sen yritys muuttaa käy­tän­töä tor­jut­tiin täl­lä­kin kertaa

03.12.2023 04:00
Tilaajille
Kommentti: Median tehtävä ei ole edistää hallitusohjelmaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Median tehtävä ei ole edistää hal­li­tus­oh­jel­maa

07.07.2023 10:36 2
Tilaajille
Analyysi: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pudasjärvi – Olga-ilmiö johti eduskuntaan, Kuusamossa keskusta romahti ja edessä on uusi aika

Ana­lyy­si: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pu­das­jär­vi – Ol­ga-il­miö johti edus­kun­taan, Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta romahti ja edessä on uusi aika

03.04.2023 12:17 25
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

03.04.2023 00:35 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko ko­koo­mus va­leh­te­li­joi­den puolue?

20.03.2023 20:00
Tilaajille
"Elämme aikaa, jossa ihmisillä täytyy olla valmius luopua saavutetuista eduista" – Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Tuomo Törmänen huomauttaa, että jos leikkauksia ei tehdä nyt, kyyti on tulevaisuudessa vielä kylmempää

"Elämme aikaa, jossa ih­mi­sil­lä täytyy olla valmius luopua saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta" – Ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja­eh­do­kas Tuomo Tör­mä­nen huo­maut­taa, että jos leik­kauk­sia ei tehdä nyt, kyyti on tu­le­vai­suu­des­sa vielä kyl­mem­pää

19.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Valtiontalous on niin surkeassa tilanteessa, että talouden tasapainoon saattaminen ei ole enää mikään mielipidekysymys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tion­ta­lous on niin sur­keas­sa ti­lan­tees­sa, että ta­lou­den ta­sa­pai­noon saat­ta­mi­nen ei ole enää mikään mie­li­pi­de­ky­sy­mys

08.03.2023 17:08 1
Tilaajille
Kokoomuksen, perussuomalaisten, vihdreiden ja demareiden teknisen vaaliliiton esitys valtuustolle julki – katso lista

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille
Loput neljä puoluetta tekniseen vaaliliittoon Kuusamossa – sopimus paikkojen jakamisesta tehtiin maanantaina

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta on suurin kaikissa Koillismaan kunnissa, mutta eri tilanteissa – päättyykö perussuomalaisten paitsio?

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 2
Tilaajille

Tutut nimet jat­ka­vat ko­koo­muk­sen, kes­kus­tan ja kris­til­li­de­mok­raat­tien pii­ri­joh­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.11.2020 21:17

Kuu­sa­mon Ko­koo­muk­sel­le va­lit­tiin hal­li­tus

07.09.2020 17:00
Tilaajille
Petteri Orpo jatkaa puheenjohtajana kolmannelle kaudelle – Kokoomus esitteli tavoiteohjelmansa: Kuusi kohtalonkysymystä 2020-luvulle

Petteri Orpo jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na kol­man­nel­le kau­del­le – Ko­koo­mus esit­te­li ta­voi­teoh­jel­man­sa: Kuusi koh­ta­lon­ky­sy­mys­tä 2020-lu­vul­le

05.09.2020 13:05
Tilaajille
Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa politikointia ja pyrkii nyt 23-vuotiaana kansanedustajaksi: "Eihän tässä voi mennä kuin eteenpäin"

Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa po­li­ti­koin­tia ja pyrkii nyt 23-vuo­tiaa­na kan­sa­ne­dus­ta­jak­si: "Eihän tässä voi mennä kuin eteen­päin"

05.12.2018 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na on maail­man kor­keim­piin kuuluva vauraus

29.09.2018 12:00
Lukijalta: Seppo Ervasti sivaltaa hätää kärsivien auttamisen kieltäjiä – "Saatanallista ja pimeää pakanuutta, joka häpäisee isänmaan maineen"

Lu­ki­jal­ta: Seppo Ervasti si­val­taa hätää kär­si­vien aut­ta­mi­sen kiel­tä­jiä – "Saa­ta­nal­lis­ta ja pimeää pa­ka­nuut­ta, joka hä­päi­see isän­maan mai­neen"

03.08.2018 11:00

Turunen johtaa Kuu­sa­mon Ko­koo­mus­ta

28.05.2018 05:00
Kuusamossa ennakkoäänet otettiin riemukkaasti vastaan: ”Se oli siinä"

Kuu­sa­mos­sa en­nak­ko­ää­net otet­tiin rie­muk­kaas­ti vas­taan: ”Se oli siinä"

28.01.2018 20:52
Turunen kokoomuksen piirihallitukseen

Turunen ko­koo­muk­sen pii­ri­hal­li­tuk­seen

14.11.2017 16:36