luontokuvaus
HS: Hannu Hautala -jutusta pronssia Helsingin Sanomille – suomalaismedialle Euroopan suurin palkintosaalis

HS: Hannu Hautala -ju­tus­ta prons­sia Hel­sin­gin Sa­no­mil­le – suo­ma­lais­me­dial­le Eu­roo­pan suurin pal­kin­to­saa­lis

04.03.2021 16:30
Tilaajille
Liikkumisrajoitus Pähkänänkalliolle ja Juhannuskalliolle jo huhtikuun alusta? – "Haukka on sopeutunut yllättävän hyvin vilkkaan matkailualueen sykkeeseen, mutta vaatii kuitenkin pesäpaikan läheisyyden rauhoittamista"

Liik­ku­mis­ra­joi­tus Päh­kä­nän­kal­liol­le ja Ju­han­nus­kal­liol­le jo huh­ti­kuun alusta? – "Haukka on so­peu­tu­nut yl­lät­tä­vän hyvin vilk­kaan mat­kai­lu­alueen syk­kee­seen, mutta vaatii kui­ten­kin pe­sä­pai­kan lä­hei­syy­den rau­hoit­ta­mis­ta"

01.03.2021 12:05
Tilaajille
Nyt Hautala goes rock Vuoden Luontokuva-festivaalilla Helsingissä – Kepa Salmirinne laulaa ainutlaatuisen rock-luontokuvavideon soolo-osuudet livenä

Nyt Hautala goes rock Vuoden Luon­to­ku­va-fes­ti­vaa­lil­la Hel­sin­gis­sä – Kepa Sal­mi­rin­ne laulaa ai­nut­laa­tui­sen rock-luon­to­ku­va­vi­deon soo­lo-osuu­det livenä

18.10.2018 16:00
Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä järjestys ja kuvaajat otosten takana!

Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä jär­jes­tys ja ku­vaa­jat otosten takana!

07.09.2018 07:50
Elmeri Juuti oli rengastamassa pöllöjä kamera mukanaan, kun hän huomasi pöllön suoraan yläpuolellaan - rävähtämättä tuijottavat silmät toivat voiton yleisöäänestyksessä ja raadin päätöksissä

Elmeri Juuti oli ren­gas­ta­mas­sa pöllöjä kamera mu­ka­naan, kun hän ­huo­ma­si pöllön suoraan ylä­puo­lel­laan - rä­väh­tä­mät­tä tui­jot­ta­vat silmät toivat voiton ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä ja raadin pää­tök­sis­sä

07.09.2018 07:50
Kun Hannu Hautalasta tuli rock - Hautalan luontokuvat kuudelta eri vuosikymmeneltä saavat äänimaailman Kepa Salmirinteen musiikista ja visuaalisen rytmin Osku Tuomisen editoinnista

Kun Hannu Hau­ta­las­ta tuli rock - Hau­ta­lan luon­to­ku­vat kuu­del­ta eri vuo­si­kym­me­nel­tä saavat ää­ni­maail­man Kepa Sal­mi­rin­teen mu­sii­kis­ta ja vi­suaa­li­sen rytmin Osku Tuo­mi­sen edi­toin­nis­ta

06.09.2018 11:30
YLE: Talven pimeys oli harhaluulo – Kuuntele Turusta Kuusamoon muuttaneen Mikko Oivukan haastattelu

YLE: Talven pimeys oli har­ha­luu­lo – Kuun­te­le Turusta Kuu­sa­moon muut­ta­neen Mikko Oivukan haas­tat­te­lu

31.07.2018 10:50
Tauno Kohonen kuvaa, koska kokee olevansa sen luonnolle velkaa – "En voi kuvitella, että voisi enää taivaallisempaa olla"

Tauno Kohonen kuvaa, koska kokee ole­van­sa sen luon­nol­le velkaa – "En voi ku­vi­tel­la, että voisi enää tai­vaal­li­sem­paa olla"

16.07.2018 10:30
Kun Hannu Hautala oli lapsi, joutsenen vierailu pellolle oli lehtiuutisen arvoinen – nyt kuvaajalegendan joutsenkuvat ja kertomukset on koottu kansien väliin

Kun Hannu Hautala oli lapsi, jout­se­nen vie­rai­lu pel­lol­le oli leh­ti­uu­ti­sen ar­voi­nen – nyt ku­vaa­ja­le­gen­dan jout­sen­ku­vat ja ker­to­muk­set on koottu kansien väliin

03.03.2018 10:00
Oulanka ja Paanajärvi matkaavat Japaniin – palkittu dokumentti mukana Aasian suurimmilla luontoelokuvafestivaaleilla

Oulanka ja Paa­na­jär­vi mat­kaa­vat Ja­pa­niin – pal­kit­tu do­ku­ment­ti mukana Aasian suu­rim­mil­la luon­to­elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la

03.02.2018 12:54
Piti olla sapattivapaa, tuli maisteriopiskelija – "Ehkä stressittömämmässä ympäristössä"

Piti olla sa­pat­ti­va­paa, tuli mais­te­rio­pis­ke­li­ja – "Ehkä stres­sit­tö­mäm­mäs­sä ym­pä­ris­tös­sä"

28.01.2018 15:00
Enää kotkat eivät parittele - Nyt oravat työntävät ostoskärryjä: "Välillä tuntuu, että minunkin kuviani kopioidaan"

Enää kotkat eivät pa­rit­te­le - Nyt oravat työn­tä­vät os­tos­kär­ry­jä: "Vä­lil­lä tuntuu, että mi­nun­kin kuviani ko­pioi­daan"

27.01.2018 09:00
Hannu Hautala ja Tommi Kinnunen veivät Kuusamoa laajempiin lauluihin

Hannu Hautala ja Tommi Kin­nu­nen veivät Kuu­sa­moa laa­jem­piin lau­lui­hin

20.12.2017 16:00
Revontulet välähtivät eilen pilvien kerätessä voimiaan: Saitko kuvan?

Re­von­tu­let vä­läh­ti­vät eilen pilvien ke­rä­tes­sä voi­miaan: Saitko kuvan?

08.11.2017 17:33
Posiolla pääsee pian kuvaamaan maa- ja merikotkia - Posio Nature alkaa kehittämään lintumatkailua Lapin yhdessä linturikkaimmassa kunnassa

Po­siol­la pääsee pian ku­vaa­maan ­maa- ja me­ri­kot­kia - Posio Nature alkaa ke­hit­tä­mään lin­tu­mat­kai­lua Lapin yhdessä lin­tu­rik­kaim­mas­sa kun­nas­sa

12.10.2017 05:00
Kuusamon luontoa italialaistaiteilijoiden silmin – suurena toiveena nähdä revontulia

Kuu­sa­mon luontoa ita­lia­lais­tai­tei­li­joi­den silmin – suurena toi­vee­na nähdä re­von­tu­lia

13.09.2017 18:00

Kuuk­ke­li­sa­lis­sa Tas­ki­sen norppia

12.09.2017 18:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kamera kädessä luon­toon – so­siaa­li­sen median tuulet pu­hal­ta­vat luon­to­ku­vauk­ses­sa­kin

11.09.2017 05:00
Instagram-tähti Konsta Punkka: Sosiaalinen media on kasvattanut huimasti kiinnostusta luontokuvaukseen

Ins­tag­ram-täh­ti Konsta Punkka: So­siaa­li­nen media on kas­vat­ta­nut hui­mas­ti kiin­nos­tus­ta luon­to­ku­vauk­seen

11.09.2017 05:00

Ve­de­na­lai­nen ju­han­nus voitti luon­to­ku­va­ki­san

08.09.2017 18:00