Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Marika Käkelä
”Jotain erikoista alueella on, sillä sairastamme vielä hyvin lievänä” – kukaan ei tiedä, miksi koronatartunnat vievät pohjoisen väkeä vähän sairaalaan: lähiviikot näyttävät, jatkuuko suuntaus

”Jotain eri­kois­ta alueel­la on, sillä sai­ras­tam­me vielä hyvin lie­vä­nä” – kukaan ei tiedä, miksi ko­ro­na­tar­tun­nat vievät poh­joi­sen väkeä vähän sai­raa­laan: lä­hi­vii­kot näyt­tä­vät, jat­kuu­ko suun­taus

22.02.2022 19:35 1
Tilaajille
Koronarajoitusten purku voi viedä lisää ihmisiä sairaalaan – todennäköisesti helmikuun lopulta lähtien, sanoo Kuusamon tartuntatautilääkäri

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purku voi viedä lisää ihmisiä sai­raa­laan – to­den­nä­köi­ses­ti hel­mi­kuun lopulta läh­tien, sanoo Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

01.02.2022 20:00 1
"Koronaa on nyt väestössä enemmän kuin koskaan" – Omikron-aalto ei ole vielä tavoittanut Kuusamoa, tartuntamäärät aaltoilevat

"Ko­ro­naa on nyt väes­tös­sä enemmän kuin kos­kaan" – Omik­ron-aal­to ei ole vielä ta­voit­ta­nut Kuu­sa­moa, tar­tun­ta­mää­rät aal­toi­le­vat

18.01.2022 19:00
Tilaajille
Tartunnat nyt kuusamolaisissa – rokotukset etenevät lailla junan

Tar­tun­nat nyt kuu­sa­mo­lai­sis­sa – ro­ko­tuk­set ete­ne­vät lailla junan

11.01.2022 17:07
Kuusamossa väärinkäytöksiä koronarokotuksen ajanvarauksessa: ”Puhutaan jo häiritsevästä tekijästä” – lue lääkärin ohjeet, miten nyt on turvallista viettää joulua

Kuu­sa­mos­sa vää­rin­käy­tök­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­ses­sa: ”Pu­hu­taan jo häi­rit­se­väs­tä te­ki­jäs­tä” – lue lää­kä­rin ohjeet, miten nyt on tur­val­lis­ta viettää joulua

17.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon koronatilanteessa ei muutoksia  – Lääkäri Marika Käkelä mukaan sairaalahoidon tarve alueella rauhoittumassa: "Jyrkin nousuvaihe on kääntynyt tasaisemmaksi"

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tees­sa ei muu­tok­sia – Lääkäri Marika Käkelä mukaan sai­raa­la­hoi­don tarve alueel­la rau­hoit­tu­mas­sa: "Jyrkin nou­su­vai­he on kään­ty­nyt ta­sai­sem­mak­si"

14.12.2021 19:05
Tilaajille
Miksi kouluissa ja asumisyksiköissä esiin tulevia tartuntoja kohdellaan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuusamon koronatilanteeseen ja vastauksia yleisiin kysymyksiin

Miksi kou­luis­sa ja asu­mis­yk­si­köis­sä esiin tulevia tar­tun­to­ja koh­del­laan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen ja vas­tauk­sia ylei­siin ky­sy­myk­siin

18.11.2021 16:41
Koulutiedote: Rukan yläkoulussa koko luokka karanteenissa, muissa kouluissa yksittäisiä oppilaita – "On syytä jäädä pois koulusta, mikäli ilmaantuu lieviäkin flunssan oireita"

Kou­lu­tie­do­te: Rukan ylä­kou­lus­sa koko luokka ka­ran­tee­nis­sa, muissa kou­luis­sa yk­sit­täi­siä op­pi­lai­ta – "On syytä jäädä pois kou­lus­ta, mikäli il­maan­tuu lie­viä­kin fluns­san oi­rei­ta"

24.08.2021 16:58 2
Lähikontaktit molemmista Kuusamon uusista koronaketjuista saatu kiinni – flunssatauteja on vähemmän liikkeellä nyt kuin kevättalvella, mutta tarttuiko Kuusamossa jänisrutto ihmiseen?

Lä­hi­kon­tak­tit mo­lem­mis­ta Kuu­sa­mon uusista ko­ro­na­ket­juis­ta saatu kiinni – fluns­sa­tau­te­ja on vä­hem­män liik­keel­lä nyt kuin ke­vät­tal­vel­la, mutta tart­tui­ko Kuu­sa­mos­sa jä­nis­rut­to ih­mi­seen?

23.05.2021 04:00
Tilaajille
"Järeämpiä keinoja käyttöön, ellei tilanne ala tasaantumaan" – Kuusamon vs. perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola on huolestunut koronatartuntojen noususta

"Jä­reäm­piä keinoja käyt­töön, ellei tilanne ala ta­saan­tu­maan" – Kuu­sa­mon vs. pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Pirk­ko­lii­sa Pohjola on huo­les­tu­nut ko­ro­na­tar­tun­to­jen nou­sus­ta

22.03.2021 18:23 4
Kuusamossa viikon sisään kahdeksan koronatartuntaa – Keskusapteekin korona-altistumistilanteesta ei toistaiseksi jatkotartuntoja

Kuu­sa­mos­sa viikon sisään kah­dek­san ko­ro­na­tar­tun­taa – Kes­kus­ap­tee­kin ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ti­lan­tees­ta ei tois­tai­sek­si jat­ko­tar­tun­to­ja

15.03.2021 19:00 2
Paljonko Kuusamossa on tehty koronatestejä? Tarttuuko sama tauti flunssaisena poimitusta pakastemarjasta? – tartuntatautilääkäri vastaa

Pal­jon­ko Kuu­sa­mos­sa on tehty ko­ro­na­tes­te­jä? Tart­tuu­ko sama tauti fluns­sai­se­na poi­mi­tus­ta pa­kas­te­mar­jas­ta? – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

28.07.2020 15:10
Tilaajille