PPSHP
Ensihoitoa kaavaillaan pelastuslaitoksilta PPSHP:n vastuulle vuoden 2022 alusta – Oulun kaupunginhallitus puoltaa esitystä

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

21.04.2021 04:00
Tilaajille
OYS perui leikkausten peruutukset – sairaanhoitopiiri varautuu virusmuunnoksen todennäköiseen leviämiseen Pohjois-Suomeen

OYS perui leik­kaus­ten pe­ruu­tuk­set – sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu vi­rus­muun­nok­sen to­den­nä­köi­seen le­viä­mi­seen Poh­jois-Suo­meen

10.03.2021 15:32
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 15:00
Koronarokotteita on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoitohenkilökunta on kokenut rokotusjärjestyksessä tapahtuneen etuilua

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on kokenut ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ta­pah­tu­neen etuilua

05.01.2021 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla koronarokotteesta vain vähän oireita - yksi rokotetuista seurannassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tees­ta vain vähän oireita - yksi ro­ko­te­tuis­ta seu­ran­nas­sa

30.12.2020 16:09
Tilaajille
Sairaanhoitaja Riina Baer on työntänyt näytetikun tuhansien oululaisten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tikkuja, joita oli todella vaikea saada mahtumaan nenänieluun"

Sai­raan­hoi­ta­ja Riina Baer on työn­tä­nyt näy­te­ti­kun tu­han­sien ou­lu­lais­ten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tik­ku­ja, joita oli todella vaikea saada mah­tu­maan ne­nä­nie­luun"

30.12.2020 11:00
Tilaajille
Kysyimme: Riittääkö hoitajia joulunakin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä? "Varallaolorinkien määrää on lisätty"

Ky­syim­me: Riit­tää­kö hoi­ta­jia jou­lu­na­kin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä? "Va­ral­lao­lo­rin­kien määrää on li­sät­ty"

22.12.2020 08:41
Tilaajille
Kysyimme: Riittävätkö Pohjois-Suomen tehohoitopaikat? "Voimme kaksinkertaistaa paikkamäärän OYSissa ja koko erityisvastuualueella"

Ky­syim­me: Riit­tä­vät­kö Poh­jois-Suo­men te­ho­hoi­to­pai­kat? "Voimme kak­sin­ker­tais­taa paik­ka­mää­rän OYSissa ja koko eri­tyis­vas­tuua­lueel­la"

21.12.2020 04:00
Tilaajille
Koronarokotteita saataneen Ouluun tammikuussa – kansalliset rokotejärjestelyt ovat käynnissä ja "ihan hyvällä mallilla"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta saa­ta­neen Ouluun tam­mi­kuus­sa – kan­sal­li­set ro­ko­te­jär­jes­te­lyt ovat käyn­nis­sä ja "ihan hyvällä mal­lil­la"

18.12.2020 10:00
Tilaajille
Sairaanhoitopiirissä jäljitetään Oulun Stora Enson koronatartuntoja vuoroissa ja ylitöinä – Lääkäri:  "Massaseulonta mahdollisti epidemian näin nopean rajaamisen"

Sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä jäl­ji­te­tään Oulun Stora Enson ko­ro­na­tar­tun­to­ja vuo­rois­sa ja yli­töi­nä – Lää­kä­ri: "Mas­sa­seu­lon­ta mah­dol­lis­ti epi­de­mian näin nopean ra­jaa­mi­sen"

04.12.2020 17:52
Koronatestien tulosten viive kasvanut Oulussa, terveysjohtajan mukaan taustalla testausmäärien kasvu – Tällä viikolla tehtäneen ennätysmäärä testejä

Ko­ro­na­tes­tien tu­los­ten viive kas­va­nut Ou­lus­sa, ter­veys­joh­ta­jan mukaan taus­tal­la tes­taus­mää­rien kasvu – Tällä vii­kol­la teh­tä­neen en­nä­tys­mää­rä testejä

04.12.2020 15:43
Tilaajille
THL: Suomessa on 336 uutta koronavirustartuntaa ja seitsemän koronakuolemaa – Oulun luvut pysyvät korkeina, Oysissa yhdeksän koronapotilasta

THL: Suo­mes­sa on 336 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja seit­se­män ko­ro­na­kuo­le­maa – Oulun luvut pysyvät kor­kei­na, Oysissa yh­dek­sän ko­ro­na­po­ti­las­ta

04.12.2020 16:29
Sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa euroa korona-avustusta – pohjoisessa tukea suhteessa eniten Länsi-Pohjalle ja Kainuulle

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­le 200 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tus­ta – poh­joi­ses­sa tukea suh­tees­sa eniten Län­si-Poh­jal­le ja Kai­nuul­le

24.11.2020 11:42
Oulu raportoi tiistailta viisi tuoretta tartuntaa, joukkoaltistumiset ilmi Metsokankaan koulussa ja OSAO:ssa – HopLopissa mahdollinen tartuntariski sunnuntaina illalla

Oulu ra­por­toi tiis­tail­ta viisi tuo­ret­ta tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­set ilmi Met­so­kan­kaan kou­lus­sa ja OSAO:s­sa – Hop­Lo­pis­sa mah­dol­li­nen tar­tun­ta­ris­ki sun­nun­tai­na illalla

17.11.2020 17:56
Oulun kaupunki: Maanantaina yksi uusi koronakuolema ja viisi uutta tartuntatapausta

Oulun kau­pun­ki: Maa­nan­tai­na yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma ja viisi uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

16.11.2020 18:46
Ensihoito siirtymässä sairaanhoitopiirille – pelastuslaitoksella suunnitelmaan suhtaudutaan rauhallisesti

En­si­hoi­to siir­ty­mäs­sä sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – pe­las­tus­lai­tok­sel­la suun­ni­tel­maan suh­tau­du­taan rau­hal­li­ses­ti

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Ministeriö antaa Pohjois-Pohjanmaalle reilut 13 miljoonaa euroa soten kehittämiseen – kysyimme, mihin maakunta aikoo käyttää miljoonat

Mi­nis­te­riö antaa Poh­jois-Poh­jan­maal­le reilut 13 mil­joo­naa euroa soten ke­hit­tä­mi­seen – ky­syim­me, mihin maa­kun­ta aikoo käyttää mil­joo­nat

03.07.2020 09:46
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia koronavirustartuntoja - koko Suomessa varmistettu 6885 tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vait­tu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja - koko Suo­mes­sa var­mis­tet­tu 6885 tau­ti­ta­paus­ta

01.06.2020 14:30