Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Venäjä
Jouni Alavuotungin kolumni: Konduktööri sai lahjaksi setelin ja taskulaskimen, vaunupalvelija kahvipaketin – Näin löysin Karjalassa uusia ystäviä
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kon­duk­töö­ri sai lah­jak­si setelin ja tas­ku­las­ki­men, vau­nu­pal­ve­li­ja kah­vi­pa­ke­tin – Näin löysin Kar­ja­las­sa uusia ystäviä

20.06.2022 16:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Naapurien välien rikkoutuminen vuosikymmeniksi olisi kammottava asia – Yhdessä on parempi kuin vihassa
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Naa­pu­rien välien rik­kou­tu­mi­nen vuo­si­kym­me­nik­si olisi kam­mot­ta­va asia – Yhdessä on parempi kuin vihassa

14.06.2022 18:17 1
Tilaajille
Uusien tehtaiden puunsaanti saadaan turvattua, vaikka tuonti Venäjältä loppui – kotimaisen puun käyttäminen lisääntyy

Uusien teh­tai­den puun­saan­ti saadaan tur­vat­tua, vaikka tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui – ko­ti­mai­sen puun käyt­tä­mi­nen li­sään­tyy

30.05.2022 19:08
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään? Presidentti lausahti: selviytyä
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään? Pre­si­dent­ti lau­sah­ti: sel­viy­tyä

12.05.2022 04:01
Tilaajille
Punaisen Ristin Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa Kuusamossa opetellaan toimintaa evakuointitilanteissa – harjoitusaihe päätettiin jo ennen Venäjän hyökkäystä

Pu­nai­sen Ristin Suoja 2022 -val­mius­har­joi­tuk­ses­sa Kuu­sa­mos­sa ope­tel­laan toi­min­taa eva­kuoin­ti­ti­lan­teis­sa – har­joi­tus­ai­he pää­tet­tiin jo ennen Venäjän hyök­käys­tä

05.05.2022 04:00
Tilaajille
Rajallista elämää ja ikuisia kiitoksia – töitä olisi tarjolla, kiinnostaako ruveta rajavartijaksi?
Kolumni

Ra­jal­lis­ta elämää ja ikuisia kii­tok­sia – töitä olisi tar­jol­la, kiin­nos­taa­ko ruveta ra­ja­var­ti­jak­si?

01.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon  demarit järjestää työväen vapputapahtuman, vasemmistoliitto perui omansa,– "Ärtymyksessä, vihassa ja epätoivossakin mietin, miten me sitä juhlittaisiin, miten minä vasemmistolaisena juhlisin"

Kuu­sa­mon demarit jär­jes­tää työväen vap­pu­ta­pah­tu­man, va­sem­mis­to­liit­to perui oman­sa,– "Är­ty­myk­ses­sä, vihassa ja epä­toi­vos­sa­kin mietin, miten me sitä juh­lit­tai­siin, miten minä va­sem­mis­to­lai­se­na juh­li­sin"

29.04.2022 12:04 1
Tilaajille
"Hienoa, kun saatiin everstille järjestymään tulo Kuusamoon" – kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona erikoisessa hengessä

"Hie­noa, kun saatiin evers­til­le jär­jes­ty­mään tulo Kuu­sa­moon" – kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na eri­koi­ses­sa hen­ges­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Russofobiaa ratin takana ja ruokalassa
Mielipidekirjoitus

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Rus­so­fo­biaa ratin takana ja ruo­ka­las­sa

11.04.2022 19:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­jäl­lä spet­so­pe­rat­si­jan mer­ki­tys on jopa sotaa pahempi – tätä se voisi tar­koit­taa his­to­rian valossa

02.04.2022 16:17
Tilaajille
Kuusamossa kaupat tehtiin kymmenestä kiinteistöä 900 000 eurolla – selvitimme venäläisten kiinteistökauppoja Pohjois-Suomessa

Kuu­sa­mos­sa kaupat tehtiin kym­me­nes­tä kiin­teis­töä 900 000 eu­rol­la – ­sel­vi­tim­me ve­nä­läis­ten kiin­teis­tö­kaup­po­ja Poh­jois-Suo­mes­sa

13.04.2022 13:00 3
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kun kokonainen kansa on ”paha” – Tosiasiassa myös Pohjois-Korean kansa on hallintonsa uhri
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kun ko­ko­nai­nen kansa on ”paha” – To­si­asias­sa myös Poh­jois-Ko­rean kansa on hal­lin­ton­sa uhri

31.03.2022 11:00
Tilaajille
"Kaikki jatkavat opintojaan Posiolla suunnitelmiensa mukaisesti" – venäläiset lukiolaiset saavat monenlaista tukea

"Kaikki jat­ka­vat opin­to­jaan Po­siol­la suun­ni­tel­mien­sa mu­kai­ses­ti" – ve­nä­läi­set lu­kio­lai­set saavat mo­nen­lais­ta tukea

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Demokratiaa pitää varjella pahan vallalta, ettei käy kuin Pohjois-Koreassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tiaa pitää var­jel­la pahan val­lal­ta, ettei käy kuin Poh­jois-Ko­reas­sa

27.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Suoperästä pääsee rajan yli kello 9–20, kun viisarit on siirretty kesäaikaan ensi sunnuntaina

Kuu­sa­mon Suo­pe­räs­tä pääsee rajan yli kello 9–20, kun vii­sa­rit on siir­ret­ty ke­sä­ai­kaan ensi sun­nun­tai­na

26.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Pitäkäämme oma ovemme kiinni Naton täysjäsenyydeltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­tä­kääm­me oma ovemme kiinni Naton täys­jä­se­nyy­del­tä

24.03.2022 15:00 3
Tilaajille
”Kyllä me hengissä pysytään, mutta tarkoituksena on tuottaa ruokaa muillekin” – maatalouden kannattavuus on kriisissä, taivalkoskelainen yrittäjä Johannes Turpeinen kertoo tilan lykkäävän uuden pihattonavetan ja lietesäiliön tekoa

”Kyllä me hen­gis­sä py­sy­tään, mutta tar­koi­tuk­se­na on tuottaa ruokaa muil­le­kin” – maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus on krii­sis­sä, tai­val­kos­ke­lai­nen yrit­tä­jä Jo­han­nes Tur­pei­nen kertoo tilan lyk­kää­vän uuden pi­hat­to­na­ve­tan ja lie­te­säi­liön tekoa

24.03.2022 08:25
Tilaajille
Lukijalta: Suotta Pauli Saapunki itkeskeli tehneensä turhaa työtä rajan takana – Putin, Stalin, Lenin ja kumppanit ovat tulleet vain käymään, ei olemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suotta Pauli Saa­pun­ki it­kes­ke­li teh­neen­sä turhaa työtä rajan takana – ­Pu­tin, Stalin, Lenin ja kump­pa­nit ovat tulleet vain käy­mään, ei olemaan

23.03.2022 19:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Mak­sai­si­ko Venäjä ta­kai­sin vii­su­mi­ku­lu­ni, jos rajaa ei avata, vai pi­den­täi­si­kö se vii­su­min voi­mas­sao­loai­kaa?

23.03.2022 11:03 1
Tilaajille
Lainavinkki: Kertomus kiovalaisesta pingviinistä on kirja, jossa jännityselementteihin ja mustaan huumoriin latautuu yhteiskuntakriittinen pohjavire

Lai­na­vink­ki: Ker­to­mus kio­va­lai­ses­ta ping­vii­nis­tä on kirja, jossa jän­ni­tys­ele­ment­tei­hin ja mustaan huu­mo­riin la­tau­tuu yh­teis­kun­ta­kriit­ti­nen poh­ja­vi­re

20.03.2022 17:07
Tilaajille