Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Venäjä
Sananen koulutussuunnitelman mukaisesta ja muustakin ryskäämisestä
Kolumni

Sananen kou­lu­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ta ja muus­ta­kin rys­kää­mi­ses­tä

24.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vienan Kar­ja­lan seu­ra­kun­ta­työ jatkuu koronan tuo­mis­ta vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta – An­ta­koon Jumala meille siu­nauk­sen ja pois­ta­koon koronan haitat

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaan taivaalle ilmestyi torstai-iltana "suurta tähteä suurempi kirkas pallo" – Ursa: Jäljet johtavat Venäjälle

Koil­lis­maan tai­vaal­le il­mes­tyi tors­tai-il­ta­na "suurta tähteä suu­rem­pi kirkas pallo" – Ursa: Jäljet joh­ta­vat Ve­nä­jäl­le

10.09.2021 11:22
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa – Kainuun rajavartiosto kehottaa pitämään koirat kiinni itärajan tuntumassa

Met­säs­tys­kau­si alkaa – Kainuun ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa pi­tä­mään koirat kiinni itä­ra­jan tun­tu­mas­sa

19.08.2021 15:00
Tilaajille
THL suosittelee kaikkien Venäjälle suuntautuvien matkojen välttämistä Venäjän voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja muuntuneen koronaviruksen takia

THL suo­sit­te­lee kaik­kien Ve­nä­jäl­le suun­tau­tu­vien mat­ko­jen vält­tä­mis­tä Venäjän voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen ja muun­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

01.07.2021 16:49
Tilaajille
Sallan rajalla avautuu uusi elintarvikkeiden vientiväylä Venäjälle, kunhan pakotteet poistuvat

Sallan rajalla avautuu uusi elin­tar­vik­kei­den vien­ti­väy­lä Ve­nä­jäl­le, kunhan pa­kot­teet pois­tu­vat

11.05.2021 17:31
Tilaajille
Pääjärven syönnöstaimenista joka viides on Kuusamon Kuusingilta, jokialueella on mahdollisuuksia vielä parempaan – miten kunnostus vaikuttaa?

Pää­jär­ven syön­nös­tai­me­nis­ta joka viides on Kuu­sa­mon Kuu­sin­gil­ta, jo­ki­alueel­la on mah­dol­li­suuk­sia vielä pa­rem­paan – miten kun­nos­tus vai­kut­taa?

22.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Yle: Venäjän turvallisuuspalvelu takavarikoi Kuolan suomalaisista kertoneen kirjan – kirjailijalla kuusamolaisjuuret

Yle: Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lu ta­ka­va­ri­koi Kuolan suo­ma­lai­sis­ta ker­to­neen kirjan – kir­jai­li­jal­la kuu­sa­mo­lais­juu­ret

19.02.2021 11:29
Tilaajille
Viikon kysymys: Huolettaako Venäjän tilanne?

Viikon ky­sy­mys: Huo­let­taa­ko Venäjän ti­lan­ne?

10.02.2021 05:59
Tilaajille
Yle: Nopein 5G-verkko saattaa jäädä vain haaveeksi Suomen itäosassa, esimerkiksi Kuusamo jäämässä vaille tehokkainta verkkoa – syynä Venäjän käyttämä taajuusalue

Yle: Nopein 5G-verk­ko saattaa jäädä vain haa­veek­si Suomen itäo­sas­sa, esi­mer­kik­si Kuusamo jää­mäs­sä vaille te­hok­kain­ta verkkoa – syynä Venäjän käyt­tä­mä taa­juus­alue

21.01.2021 18:11 1
Tilaajille
Venäjä käynnistämässä Pääjärventien remonttia – hanke toisi mahdollisuuksia matkailulle ja liike-elämälle

Venäjä käyn­nis­tä­mäs­sä Pää­jär­ven­tien re­mont­tia – hanke toisi mah­dol­li­suuk­sia mat­kai­lul­le ja lii­ke-elä­mäl­le

03.12.2020 09:00
Tilaajille
Iltalehti: Norjan hiihtovalmentajan toinen testi negatiivinen Ruka Nordicissa – koko joukkue ehdittiin asettaa karanteenin

Il­ta­leh­ti: Norjan hiih­to­val­men­ta­jan toinen testi ne­ga­tii­vi­nen Ruka Nor­di­cis­sa – koko joukkue eh­dit­tiin asettaa ka­ran­tee­nin

26.11.2020 13:33 1
Tilaajille
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

21.05.2020 12:32
Tilaajille
Lukijalta: Haketta tulee läheltä Venäjältä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Haketta tulee läheltä Ve­nä­jäl­tä

16.03.2020 20:00
Tilaajille