Internet

Kairan Kuidun va­lo­kui­tu­verk­ko laa­je­ne­mas­sa Yli­kii­min­kiin – ta­voit­tee­na saada vä­hin­tään 600 uutta liit­ty­mää Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken omis­ta­maan verk­ko­yh­tiöön

31.03.2021 20:06
Tilaajille

Tu­le­vai­suus­teat­te­ria läpi Suomen –Uu­den­lai­nen strii­mat­tu esitys Kuu­sa­mos­ta Es­poo­seen

12.02.2021 04:00
Tilaajille

Elisan yh­teyk­siä pa­ran­net­tu Kuu­sa­mos­sa

12.01.2021 12:35
Tilaajille

KAO:n säh­kö­pos­ti­osoit­tei­siin lä­he­tet­ty hai­tal­li­sia link­ke­jä si­säl­tä­viä vies­te­jä – pyy­de­tään pois­ta­maan avaa­mat­ta

11.01.2021 11:05
Tilaajille

Ku­lut­ta­jat kiin­nos­tu­nei­ta ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­ses­tä netin käy­tös­tä: "Tu­los­ten pe­rus­teel­la ku­lut­ta­jil­le sel­keim­piä ovat ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, jotka liit­ty­vät lait­tei­den käyt­tö­ikään ja kier­rät­tä­mi­seen"

21.11.2020 04:00
Tilaajille

Va­lo­kui­tu­liit­ty­mien määrä kääntyi kasvuun Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "Da­ta­mää­rien kas­vaes­sa myös liit­ty­mien no­peut­ta ha­lu­taan nostaa"

09.09.2020 15:05
Tilaajille

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03

Mihin ihmistä tar­vi­taan?

27.02.2020 04:17
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Xa­na­dus­ta verk­ko­pal­ve­luun

12.02.2020 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Minulle ei sitten saa soit­taa, käytän nettiä

16.08.2018 16:00

Tai­val­kos­kel­la net­ti­on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na, vika kor­jat­tu

25.07.2018 19:26

Tai­val­kos­ki yli­voi­mai­nen laa­ja­kais­tan no­peuk­sis­sa – Kuusamo vi­rit­te­lee yh­teis­toi­min­taa, että maan kai­va­jat pa­ni­si­vat mukaan va­lo­kui­tua

08.06.2018 05:00
Kolumni

Irti äly­lait­teis­ta – Va­li­tet­ta­van moni mie­luum­min tui­jot­taa näyt­tö­ruu­tua tai räplää äly­kän­nyk­kään­sä, kuin että lähtisi har­ras­ta­maan lii­kun­taa

05.03.2018 05:00

Mo­bii­li­verk­ko vai va­lo­kui­tu? – Kaistan ja vas­te­no­peu­den tarve li­sään­tyy niin kovaa, että mo­lem­pia tar­vi­taan

15.12.2017 09:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Vils­ket­tä kui­tuun, ra­dio­pärs­ket­tä le­pik­koon?

15.12.2017 05:00