Internet
Kuluttajat kiinnostuneita ympäristöystävällisestä netin käytöstä: "Tulosten perusteella kuluttajille selkeimpiä ovat ympäristövaikutukset, jotka liittyvät laitteiden käyttöikään ja kierrättämiseen"

Ku­lut­ta­jat kiin­nos­tu­nei­ta ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­ses­tä netin käy­tös­tä: "Tu­los­ten pe­rus­teel­la ku­lut­ta­jil­le sel­keim­piä ovat ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, jotka liit­ty­vät lait­tei­den käyt­tö­ikään ja kier­rät­tä­mi­seen"

21.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Valokuituliittymien määrä kääntyi kasvuun Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – "Datamäärien kasvaessa myös liittymien nopeutta halutaan nostaa"

Va­lo­kui­tu­liit­ty­mien määrä kääntyi kasvuun Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "Da­ta­mää­rien kas­vaes­sa myös liit­ty­mien no­peut­ta ha­lu­taan nostaa"

09.09.2020 15:05 0
Tilaajille
Voileipäkakkua vissiin etänä nautittava – vielä ei pääse siskonpoikien kanssa verkoille tai hillaan

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03 0
Mihin ihmistä tarvitaan?

Mihin ihmistä tar­vi­taan?

27.02.2020 04:17 0
Toimittajalta: Xanadusta verkkopalveluun
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Xa­na­dus­ta verk­ko­pal­ve­luun

12.02.2020 05:00 0
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Minulle ei sitten saa soit­taa, käytän nettiä

16.08.2018 16:00 0

Tai­val­kos­kel­la net­ti­on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na, vika kor­jat­tu

25.07.2018 19:26 0
Taivalkoski ylivoimainen laajakaistan nopeuksissa – Kuusamo virittelee yhteistoimintaa, että maan kaivajat panisivat mukaan valokuitua

Tai­val­kos­ki yli­voi­mai­nen laa­ja­kais­tan no­peuk­sis­sa – Kuusamo vi­rit­te­lee yh­teis­toi­min­taa, että maan kai­va­jat pa­ni­si­vat mukaan va­lo­kui­tua

08.06.2018 05:00 0
Irti älylaitteista – Valitettavan moni mieluummin tuijottaa näyttöruutua tai räplää älykännykkäänsä, kuin että lähtisi harrastamaan liikuntaa
Kolumni

Irti äly­lait­teis­ta – Va­li­tet­ta­van moni mie­luum­min tui­jot­taa näyt­tö­ruu­tua tai räplää äly­kän­nyk­kään­sä, kuin että lähtisi har­ras­ta­maan lii­kun­taa

05.03.2018 05:00 0
Mobiiliverkko vai valokuitu? – Kaistan ja vastenopeuden tarve lisääntyy niin kovaa, että molempia tarvitaan

Mo­bii­li­verk­ko vai va­lo­kui­tu? – Kaistan ja vas­te­no­peu­den tarve li­sään­tyy niin kovaa, että mo­lem­pia tar­vi­taan

15.12.2017 09:00 0
Kolumni

Ala­ker­ta: Vils­ket­tä kui­tuun, ra­dio­pärs­ket­tä le­pik­koon?

15.12.2017 05:00 0