ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Porkkatörmä
Purkaminen uhkaa Kuusamon entistä lastensairaalaa, sillä ostajaa ei löytynyt vieläkään – "Kun tulen lomalta, keskustellaan, mitkä ovat jatkoaskeleet"

Pur­ka­mi­nen uhkaa Kuu­sa­mon entistä las­ten­sai­raa­laa, sillä ostajaa ei löy­ty­nyt vie­lä­kään – "Kun tulen lo­mal­ta, kes­kus­tel­laan, mitkä ovat jat­koas­ke­leet"

02.08.2022 11:00 3
Tilaajille
Myynnissä olevan Kuusamon entisen lastensairaalan remontti maksaisi toista miljoonaa – kaupungilla on ostajalle muitakin vaatimuksia kuin pörssin paksuus

Myyn­nis­sä olevan Kuu­sa­mon entisen las­ten­sai­raa­lan re­mont­ti mak­sai­si toista mil­joo­naa – kau­pun­gil­la on os­ta­jal­le mui­ta­kin vaa­ti­muk­sia kuin pörssin paksuus

18.07.2022 11:00 2
Tilaajille
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille
Kuusamon Porkkatörmän kohtalo yhä auki – Kiinteistön tulevaisuudesta käydään kädenvääntöä, kohde laitetaan uudelleen myyntiin ensi keväänä

Kuu­sa­mon Pork­ka­tör­män kohtalo yhä auki – Kiin­teis­tön tu­le­vai­suu­des­ta käydään kä­den­vään­töä, kohde lai­te­taan uu­del­leen myyn­tiin ensi keväänä

13.10.2021 12:33 1
Tilaajille
Porkkapirtin piha uusiksi – Porkkatörmällä tehdään remonttia sisällä ja ulkona

Pork­ka­pir­tin piha uusiksi – Pork­ka­tör­mäl­lä tehdään re­mont­tia sisällä ja ulkona

24.05.2021 08:55
Tilaajille
Lukijalta: Lastensairaala lapsiaseena – luottamushenkilöllä olisi ollut aikaa laittaa rakennus kuntoon, mutta ymmärrystä ja tahtoa on puuttunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Las­ten­sai­raa­la lap­si­asee­na – luot­ta­mus­hen­ki­löl­lä olisi ollut aikaa laittaa ra­ken­nus kun­toon, mutta ym­mär­rys­tä ja tahtoa on puut­tu­nut

17.12.2020 10:08 3
”Annetaan rakennukselle mahdollisuus” – Porkkatörmää ei puretakaan ensi vuonna: tuntien keskustelu ja äänestys tuotti kolmen vuoden jatkoajan

”An­ne­taan ra­ken­nuk­sel­le mah­dol­li­suus” – Pork­ka­tör­mää ei pu­re­ta­kaan ensi vuonna: tuntien kes­kus­te­lu ja ää­nes­tys tuotti kolmen vuoden jat­ko­ajan

07.12.2020 17:22 1
Tilaajille
Lukijalta: Porkkatörmän entinen lastensairaala on hyvä sijoitus

Lu­ki­jal­ta: Pork­ka­tör­män entinen las­ten­sai­raa­la on hyvä si­joi­tus

04.12.2020 05:00
Lukijalta: Toivottavsti sydän voittaa järjen Porkkatörmällä – Eikö todellakaan ole mahdollisuutta säilyttää ainoaa muistoa arvokkaasta rakennuksesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­vot­tavs­ti sydän voittaa järjen Pork­ka­tör­mäl­lä – Eikö to­del­la­kaan ole mah­dol­li­suut­ta säi­lyt­tää ainoaa muistoa ar­vok­kaas­ta ra­ken­nuk­ses­ta?

11.11.2020 14:00 1
Lukijalta: Söin elämäni ensimmäisen appelsiinin Porkkatörmän sairaalassa – käsilläkävelyä en kuitenkaan tohtinut esitellä lääkärille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Söin elämäni en­sim­mäi­sen ap­pel­sii­nin Pork­ka­tör­män sai­raa­las­sa – kä­sil­lä­kä­ve­lyä en kui­ten­kaan toh­ti­nut esi­tel­lä lää­kä­ril­le

04.11.2020 17:29
Lukijalta: Kannattaako seiniin rakastua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko seiniin ra­kas­tua?

01.11.2020 17:30 1

Lu­ki­jal­ta: Ja vie­lä­kin Pork­ka­tör­mäs­tä

29.10.2020 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vielä Kerran Pork­ka­tör­mäs­tä

22.10.2020 17:27 1
”Moni lapsi pitää edelleen minuun yhteyttä" – Tällaisia ovat tarinat ja ihmiset Porkkatörmän takaa

”Moni lapsi pitää edel­leen minuun yh­teyt­tä" – Täl­lai­sia ovat tarinat ja ihmiset Pork­ka­tör­män takaa

22.10.2020 04:01
Tilaajille
Skandaali vai oikea ratkaisu? – Päätös Porkkatörmän entisen lastensairaalan purkamisesta herättää tunteita

Skan­daa­li vai oikea rat­kai­su? – Päätös Pork­ka­tör­män entisen las­ten­sai­raa­lan pur­ka­mi­ses­ta he­rät­tää tun­tei­ta

22.10.2020 04:00 4
Tilaajille