Juuri nyt: Rukalla hen­ki­lö­kun­nan ulos­mars­si – hissit avoinna poik­keuk­sel­li­ses­ti ja yömäki peruttu

Onnettomuudet: Yksi ihminen louk­kaan­tui va­ra­voi­ma­ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä Rukalla – akku hajosi le­vit­täen ak­ku­hap­poa ja savua ym­pä­ril­leen

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

yrittäjä
Puhe kaivoksista arveluttaa vuoden yrittäjää – Saapunki Pertti aloitti taksirenkinä vuonna '76

Puhe kai­vok­sis­ta ar­ve­lut­taa vuoden yrit­tä­jää – Saa­pun­ki Pertti aloitti tak­si­ren­ki­nä vuonna '76

08.11.2018 20:00
Posion vuoden yrittäjä on metsäkoneyrittäjä Pertti Ruokamo - ”Viihdyn metsässä, ei minulla ole koskaan kiire sieltä pois”

Posion vuoden yrit­tä­jä on met­sä­ko­ne­yrit­tä­jä Pertti Ruokamo - ”Viih­dyn met­säs­sä, ei minulla ole koskaan kiire sieltä pois”

05.11.2018 09:00
Taivalkosken Vaara Sport – majoitusta, ruokaa ja urheilua yhteistyön voimin: "Alueelle erittäin elinvoimainen juttu."

Tai­val­kos­ken Vaara Sport – ma­joi­tus­ta, ruokaa ja ur­hei­lua yh­teis­työn voimin: "A­lueel­le erit­täin elin­voi­mai­nen juttu."

03.08.2018 09:00
Heidi tarvitsi tukikohtaa eräyritykselleen, Vasaraperän koulu oli myynnissä: ”Selvä – me otetaan se.”

Heidi tar­vit­si tu­ki­koh­taa eräy­ri­tyk­sel­leen, Va­sa­ra­pe­rän koulu oli myyn­nis­sä: ”Selvä – me otetaan se.”

16.07.2018 09:00
Ilman yrityksiä kunta kuolee pois – Yrittäjämäistä asennetta pitäisi alkaa opettaa jo heti päiväkodista lähtien
Kolumni

Ilman yri­tyk­siä kunta kuolee pois – Yrit­tä­jä­mäis­tä asen­net­ta pitäisi al­kaa­ o­pet­taa jo heti päi­vä­ko­dis­ta lähtien

25.05.2018 05:00
Nuoret yrittäjinä – Kiitos nuorille ja heidän taustajoukoilleen koulun upeasta yrittäjyyspäivästä kaikkine palveluineen
Kolumni

Nuoret yrit­tä­ji­nä – Kiitos nuo­ril­le ja heidän taus­ta­jou­koil­leen koulun upeasta yrit­tä­jyys­päi­väs­tä kaik­ki­ne pal­ve­lui­neen

02.05.2018 05:00
Posion koululaiset tutustuivat yrittäjyyteen – Autopesulan kolmen kaverinsa kanssa perustanut Juho Lasanen: ”Mukavaa vaihtelua koulun arkeen”

Posion kou­lu­lai­set tu­tus­tui­vat yrit­tä­jyy­teen – Au­to­pe­su­lan kolmen ka­ve­rin­sa kanssa pe­rus­ta­nut Juho La­sa­nen: ”Mu­ka­vaa vaih­te­lua koulun arkeen”

02.05.2018 05:00

Kou­lu­ope­tuk­seen si­säl­ty­nyt yrit­tä­jä­kurs­si hui­pen­tuu yrit­tä­jä­päi­vään – kou­lu­lai­set pesevät autoja ja tekevät herk­ku­ja Po­siol­la

27.04.2018 09:10
Posiolle kaivataan uusia investointeja - Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa pohdittiin Posion tulevaisuuden näkymiä

Po­siol­le kai­va­taan uusia in­ves­toin­te­ja - Y­rit­tä­jien aa­mu­kah­vi­ti­lai­suu­des­sa poh­dit­tiin Posion tu­le­vai­suu­den näkymiä

25.04.2018 05:00
Yrittäjäksi kotikylälleen - Juhani Kulojärven yritys on loistava esimerkki rohkeudesta, mutta myös samalla hyvä esimerkki jalat maassa -asenteesta työllistää itsensä yrittäjänä
Kolumni

Yrit­tä­jäk­si ko­ti­ky­läl­leen - Juhani Ku­lo­jär­ven yritys on lois­ta­va esi­merk­ki roh­keu­des­ta, mutta myös samalla hyvä esi­merk­ki jalat maassa -a­sen­tees­ta työl­lis­tää itsensä yrit­tä­jä­nä

19.04.2018 05:00
Suuresta kuusamolaisperheestä mahdollistui uralle pääsy vain hyvinvointivaltion avulla, kirjoittaa Reetta Räty Ylen kolumnissaan

Suu­res­ta kuu­sa­mo­lais­per­hees­tä mah­dol­lis­tui uralle pääsy vain hy­vin­voin­ti­val­tion avulla, kir­joit­taa Reetta Räty Ylen ko­lum­nis­saan

15.02.2018 12:00
Satoja matkakuumeen taltuttaneita päivittäin palveleva ei itse kuumeile: "En itke perään, että jäin taas tänne"

Satoja mat­ka­kuu­meen tal­tut­ta­nei­ta päi­vit­täin pal­ve­le­va ei itse kuu­mei­le: "En itke perään, että jäin taas tänne"

19.01.2018 13:00
Kuusamolaisesta Kari Tauriaisesta vuoden Falck-yrittäjä

Kuu­sa­mo­lai­ses­ta Kari Tau­riai­ses­ta vuoden Falck-yrit­tä­jä

31.10.2017 05:00
OP-pomo Jaatinen ennakoi talouden kohenemista Posiolla tuulipuiston, Mustavaaran ja matkailun myötä

OP-pomo Jaa­ti­nen ennakoi ta­lou­den ko­he­ne­mis­ta Po­siol­la tuu­li­puis­ton, Mus­ta­vaa­ran ja mat­kai­lun myötä

30.10.2017 20:00
”Hiljaisuus on se juttu” - Posion vuoden yrityksenä palkittu Kota-Husky on vienyt turisteja metsäretkille jo kymmenen vuotta

”Hil­jai­suus on se juttu” - Posion vuoden yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Ko­ta-Hus­ky on vienyt tu­ris­te­ja met­sä­ret­kil­le jo kym­me­nen vuotta

30.10.2017 15:28
"Sen suu nappasee, kenen kengän kannat kappasee" – tämän opin moneen ehtinyt yrittäjä Vilho Haataja, 60, sai äidiltään

"Sen suu nap­pa­see, kenen kengän kannat kap­pa­see" – tämän opin moneen ehtinyt yrit­tä­jä Vilho Haa­ta­ja, 60, sai äi­dil­tään

19.07.2017 06:00
Maanviljelijävanhemmat kasvattivat Markosta yrittäjän – ala kuitenkin vaihtui tyystin toiseen

Maan­vil­je­li­jä­van­hem­mat kas­vat­ti­vat Mar­kos­ta yrit­tä­jän – ala kui­ten­kin vaihtui tyystin toiseen

19.01.2017 15:00