Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Riisitunturi
Riisitunturintie suljetaan koko viikoksi kahden viikon päästä, kun tie kunnostetaan kelirikkoa kestäväksi

Rii­si­tun­tu­rin­tie sul­je­taan koko vii­kok­si kahden viikon päästä, kun tie kun­nos­te­taan ke­li­rik­koa kes­tä­väk­si

03.08.2021 18:23 1
Tilaajille
Kuusamo pitää maisema-arvotusta haittana tuulivoimahankkeille

Kuusamo pitää mai­se­ma-ar­vo­tus­ta hait­ta­na tuu­li­voi­ma­hank­keil­le

20.12.2020 17:00 5
Tilaajille
Murto-tunturiin 22 voimalaa – Posion Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Kuusamon Maaningan puisto valituksien vuoksi on vielä vuosien päässä

Mur­to-tun­tu­riin 22 voi­ma­laa – Posion Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi vuonna. Kuu­sa­mon Maa­nin­gan puisto va­li­tuk­sien vuoksi on vielä vuosien päässä

12.08.2020 09:56
Tilaajille
Posion vaarat koukuttavat – Antti Pöysä meinaa valloittaa Posion lukuisista vaaroista mahdollisimman monta

Posion vaarat kou­kut­ta­vat – Antti Pöysä meinaa val­loit­taa Posion lu­kui­sis­ta vaa­rois­ta mah­dol­li­sim­man monta

14.05.2020 17:29
Tilaajille
Riisitunturin tie suljettu kelirikon vuoksi – hiihtäjiä varoitellaan sulavasta lumihangesta: "Kannattaa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

Rii­si­tun­tu­rin tie sul­jet­tu ke­li­ri­kon vuoksi – hiih­tä­jiä va­roi­tel­laan su­la­vas­ta lu­mi­han­ges­ta: "Kan­nat­taa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Posio kannattaa talvipyöräilyä Riisitunturilla – Posion kunnan lausunnon mukaan on hyvä ja kannustettava asia, että Metsähallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin

Posio kan­nat­taa tal­vi­pyö­räi­lyä Rii­si­tun­tu­ril­la – Posion kunnan lau­sun­non mukaan on hyvä ja kan­nus­tet­ta­va asia, että Met­sä­hal­li­tus seuraa toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja reagoi niihin

29.04.2020 04:00
Tilaajille
Posion matkailussa valmistaudutaan jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan – Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristösertifioituja matkailuyrityksiä – Jo puolet Posion matkailuyrityksistä on saanut Green Key -sertifikaatin

Posion mat­kai­lus­sa val­mis­tau­du­taan jo ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian jäl­kei­seen aikaan – Suomen kun­nis­ta Po­siol­la on suh­teel­li­ses­ti eniten ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­ja mat­kai­luy­ri­tyk­siä – Jo puolet Posion mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä on saanut Green Key -ser­ti­fi­kaa­tin

25.04.2020 15:19
Tilaajille
Veikko ja Eija toivat omat makkaratikkunsa nuotiolle – koronan hiljentämissä kansallispuistoissa näkyy vain muutamia ihmisiä, mutta se ei haittaa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lähiluontokohteita ja uusia reittejä"

Veikko ja Eija toivat omat mak­ka­ra­tik­kun­sa nuo­tiol­le – koronan hil­jen­tä­mis­sä kan­sal­lis­puis­tois­sa näkyy vain muu­ta­mia ih­mi­siä, mutta se ei hait­taa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lä­hi­luon­to­koh­tei­ta ja uusia reit­te­jä"

02.04.2020 11:00
Tilaajille
Riisitunturin pysäköintialue käynyt auttamattomasti liian pieneksi – pysäköintialue täyttyy henkilöautoista ja linja-autoista joskus jo aamupäivän aikana

Rii­si­tun­tu­rin py­sä­köin­tia­lue käynyt aut­ta­mat­to­mas­ti liian pie­nek­si – py­sä­köin­tia­lue täyttyy hen­ki­löau­tois­ta ja lin­ja-au­tois­ta joskus jo aa­mu­päi­vän aikana

06.03.2020 15:46
Tilaajille
Riisitunturin lähtöpisteessä Posiolla paha ruuhka – matkailijoita kehotetaan käyttämään kimppakyytejä tai vaihtamaan kohdetta

Rii­si­tun­tu­rin läh­tö­pis­tees­sä Po­siol­la paha ruuhka – mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan käyt­tä­mään kimp­pa­kyy­te­jä tai vaih­ta­maan koh­det­ta

20.02.2020 17:11
Tilaajille
Ranuan matkailua markkinoidaan Posion Riisitunturin tykkypuukuvalla - Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Tommi Hinno: "En näe siinä ristiriitaa, tykkypuita löytyy Ranualtakin"

Ranuan mat­kai­lua ­mark­ki­noi­daan Posion Rii­si­tun­tu­rin tyk­ky­puu­ku­val­la - Mat­kai­luyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tommi Hinno: "En näe siinä ris­ti­rii­taa, tyk­ky­pui­ta löytyy Ra­nual­ta­kin"

19.11.2018 09:00
Posion julkkikset Ritva Kokko ja Riisitunturi pääsivät Alkon mainokseen – "Kyllä seura on se, mikä tekee juhlan"

Posion julk­kik­set Ritva Kokko ja Rii­si­tun­tu­ri pää­si­vät Alkon mai­nok­seen – "Kyllä seura on se, mikä tekee juhlan"

17.11.2018 18:15
Riisitunturilla olet Posion korkeimmalla kohdalla – 466 metristä avautuu maisema Kitkalle

Rii­si­tun­tu­ril­la olet Posion kor­keim­mal­la koh­dal­la – 466 met­ris­tä avautuu maisema Kit­kal­le

07.06.2018 13:45
Posion kohteet leviävät maailmalle - House of Lapland -markkinointi- ja viestintätalo markkinoi Lappia

Posion kohteet le­viä­vät maail­mal­le - House of Lapland -mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ta­lo mark­ki­noi Lappia

03.05.2018 09:00
Riisituntunturi rikkoo ennätyksiä – taianomaiset näkymät ovat tarjonneet Kansallispuistosta houkuttelevan kuvan maailmalle

Rii­si­tun­tun­tu­ri rikkoo en­nä­tyk­siä – taia­no­mai­set näkymät ovat tar­jon­neet Kan­sal­lis­puis­tos­ta hou­kut­te­le­van kuvan maail­mal­le

07.04.2018 09:00
Osallistu Suomen suurimmille yhteislenkille - Polkujuoksukiertue saapuu toukokuussa Koillismaalle

Osal­lis­tu Suomen suu­rim­mil­le yh­teis­len­kil­le - Pol­ku­juok­su­kier­tue saapuu tou­ko­kuus­sa Koil­lis­maal­le

05.04.2018 13:30

Poliisi löysi ul­ko­maa­lai­sen miehen hyvässä kun­nos­sa - eksyi Rii­si­tun­tu­rin alueel­la yöl­li­sel­lä va­lo­ku­vaus­reis­sul­la

17.03.2018 09:00
”Niin kuin olisi satumaassa” - Oksille kertynyt tykkylumi saa näyttämään puut kynttiläkuusilta Riisitunturilla

”Niin kuin olisi sa­tu­maas­sa” - Oksille ker­ty­nyt tyk­ky­lu­mi saa näyt­tä­mään puut kynt­ti­lä­kuu­sil­ta Rii­si­tun­tu­ril­la

08.02.2018 05:00
Julma-Ölkky ja Korouoma ehdolla Vuoden retkikohteeksi – Riisitunturille sama tunnustus toi nelinkertaisen kävijämäärän

Jul­ma-Ölk­ky ja Ko­rouo­ma ehdolla Vuoden ret­ki­koh­teek­si – Rii­si­tun­tu­ril­le sama tun­nus­tus toi ne­lin­ker­tai­sen kä­vi­jä­mää­rän

10.01.2018 05:00
Yleisö palkitsi legendaarisen Karhunkierroksen – komeiden tykkyjen Riisitunturille retkipaikkojen hopeaa

Yleisö pal­kit­si le­gen­daa­ri­sen Kar­hun­kier­rok­sen – ko­mei­den tyk­ky­jen Rii­si­tun­tu­ril­le ret­ki­paik­ko­jen hopeaa

03.01.2018 08:40