Luitko jo: Kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin, osak­kaat päät­ti­vät ra­ken­taa ker­ros­ta­lon loppuun omalla rahalla

Toimittajalta: Kuu­sa­mon asun­to­pu­laan kai­vat­tai­siin vuok­ra-asun­to­ja, mutta niitä ei ole vie­lä­kään saatu tehtyä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sote

Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

06.04.2021 19:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Veli Pon­te­vat so­te­sop­paa häm­men­tä­mäs­sä

09.10.2018 18:00
Soteyritykset laajenevat ja keskittyvät Koillismaallakin

So­tey­ri­tyk­set laa­je­ne­vat ja kes­kit­ty­vät Koil­lis­maal­la­kin

15.08.2018 09:00
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Sote se vain junnaa, vaikka edus­kun­ta on läh­te­nyt jo lomalle

02.07.2018 10:30
Niilo Keräsen kolumni: Kun sote tulee, vuodepaikkojen vähentäminen on perusteltua, mutta pitkien etäisyyksien päässä olisi hyvä säilyttää jokunen vuode
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Kun sote tulee, vuo­de­paik­ko­jen vä­hen­tä­mi­nen on pe­rus­tel­tua, mutta pitkien etäi­syyk­sien päässä olisi hyvä säi­lyt­tää jokunen vuode

04.06.2018 12:10
Kolumni

Ala­ker­ta: En­nus­ta­mi­seen on tullut täysin uusi muoto: soten tu­le­vai­suus – eikä se en­nus­ta­mi­nen muu­ten­kaan helppoa ole

04.06.2018 05:00
Sotea valmistellaan erikseen Koillismaalla

Sotea val­mis­tel­laan erik­seen Koil­lis­maal­la

03.05.2018 10:30
Sote ja maakuntauudistus keskusteluttaa jäseniä – Satavuotias Jyty kuntakierroksella Kuusamossa

Sote ja maa­kun­ta­uu­dis­tus kes­kus­te­lut­taa jäseniä – Sa­ta­vuo­tias Jyty kun­ta­kier­rok­sel­la Kuu­sa­mos­sa

30.04.2018 16:00
Edessä keskuskeittiöiden purkaminen, YT-neuvotteluja ja työtehtävien mylläystä – Koillissanomat haastatteli maakuntajohtaja Pauli Harjun

Edessä kes­kus­keit­tiöi­den pur­ka­mi­nen, YT-neu­vot­te­lu­ja ja työ­teh­tä­vien myl­läys­tä – Koil­lis­sa­no­mat haas­tat­te­li maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harjun

28.04.2018 09:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Luon­tom­me hei­kom­mat enkelit ja hurs­kaat toiveet maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa

28.04.2018 09:00
LK: Lappi toiseksi suurin menettäjä maakuntauudistuksessa – Lapin maakunta tuohtui somessa: "180 000 asukkaan lisäksi meillä käy yli miljoona matkailijaa vuodessa ja tuotamme 7 prosenttia koko Suomen viennistä"

LK: Lappi toi­sek­si suurin me­net­tä­jä maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa – Lapin maa­kun­ta tuohtui so­mes­sa: "180 000 asuk­kaan lisäksi meillä käy yli mil­joo­na mat­kai­li­jaa vuo­des­sa ja tuo­tam­me 7 pro­sent­tia koko Suomen vien­nis­tä"

20.04.2018 10:17
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Sote ja va­lin­nan­va­paus

09.04.2018 14:00
Kolumni

Markkaa lyödään lisää so­te-pa­jat­soon, ettei val­mis­te­lu menisi hukkaan

08.03.2018 05:00
”Keskusta ei saavuta sitä, mitä se on tavoitellut” – Maakuntamalli keskittää vallan suuriin kaupunkeihin, sanoo kansanedustaja Keränen Taivalkoskelta

”Kes­kus­ta ei saavuta sitä, mitä se on ta­voi­tel­lut” – Maa­kun­ta­mal­li kes­kit­tää vallan suuriin kau­pun­kei­hin, sanoo kan­san­edus­ta­ja Keränen Tai­val­kos­kel­ta

07.03.2018 10:35
Parviainen innolla maakuntavaaleihin – Keränen harkitsee vielä

Par­viai­nen innolla maa­kun­ta­vaa­lei­hin – Keränen har­kit­see vielä

07.03.2018 05:00

Suomen Ku­va­leh­ti: Kuusamo ja Posio uskovat soten vä­hen­tä­vän hy­vin­voin­ti­ero­ja ja pa­ran­ta­van pal­ve­lui­den yh­den­ver­tais­ta saa­ta­vuut­ta – Tai­val­kos­ki ei

19.12.2017 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Sote-jär­jes­te­lyis­sä on unoh­det­tu avut­to­mien ih­mis­ten hoidon jär­jes­tä­mi­nen

07.12.2017 14:00
Koillismaan kaupunki – Niilo Keränen muistelee kolumnissaan naapurirakkautta ja kuntayhteistyön värikkäitä käänteitä
Kolumni

Koil­lis­maan kau­pun­ki – Niilo Keränen muis­te­lee ko­lum­nis­saan naa­pu­ri­rak­kaut­ta ja kun­ta­yh­teis­työn vä­rik­käi­tä kään­tei­tä

04.12.2017 10:40
Maakunnalle siirtyy 660 000 neliötä tiloja – kiinteistöt vaihtavat haltijaa 2020

Maa­kun­nal­le siirtyy 660 000 neliötä tiloja – kiin­teis­töt vaih­ta­vat hal­ti­jaa 2020

15.11.2017 10:30

Tai­val­kos­kel­ta siirtyy noin 9 000 neliötä

15.11.2017 09:00