Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lähiruoka
"Meillä varmaan olisi kylässä innokkaita asiakkaita" – Koillismaalle perustetaan REKO-lähiruokarinki, ensimmäinen myyntipäivä on määrä pitää 23. kesäkuuta

"Meillä varmaan olisi kylässä in­nok­kai­ta asiak­kai­ta" – Koil­lis­maal­le pe­rus­te­taan RE­KO-lä­hi­ruo­ka­rin­ki, en­sim­mäi­nen myyn­ti­päi­vä on määrä pitää 23. ke­sä­kuu­ta

28.05.2022 17:00
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 07:00
Tilaajille
Yhteistyö tuottajien kanssa esille: Perjantaina on lähiruokapäivä monen kunnan ruokapalvelupisteissä

Yh­teis­työ tuot­ta­jien kanssa esille: Per­jan­tai­na on lä­hi­ruo­ka­päi­vä monen kunnan ruo­ka­pal­ve­lu­pis­teis­sä

02.09.2021 19:00
Tilaajille
Lähi-hanke kutsuu lähituotannosta kiinnostuneet yritykset Posiolle työpajaan

Lä­hi-han­ke kutsuu lä­hi­tuo­tan­nos­ta kiin­nos­tu­neet yri­tyk­set Po­siol­le työ­pa­jaan

01.06.2021 04:00
Tilaajille
Tilateurastus lähempänä toteutumista – Eduskunta hyväksyi esityksen pienteurastamoiden säännösten helpottamisesta, lakiesitys vuoden 2022 loppuun mennessä

Ti­la­teu­ras­tus lä­hem­pä­nä to­teu­tu­mis­ta – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen pien­teu­ras­ta­moi­den sään­nös­ten hel­pot­ta­mi­ses­ta, la­ki­esi­tys vuoden 2022 loppuun men­nes­sä

31.03.2021 20:05
Tilaajille
Toimittajalta: Uusia avauksia tarvitaan Koillismaalle – Pellot kasvamaan perunaa, mansikkaa, tyrniä, viljaa ja herukoita. Ja vesipullottamo Koillismaalle

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia avauk­sia tar­vi­taan Koil­lis­maal­le – Pellot kas­va­maan pe­ru­naa, man­sik­kaa, tyrniä, viljaa ja he­ru­koi­ta. Ja ve­si­pul­lot­ta­mo Koil­lis­maal­le

13.08.2020 04:00
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 13:42
Tilaajille
MTK Pohjois-Suomi: Julkiskeittiöihin lisää paikallista ruokaa

MTK Poh­jois-Suo­mi: Jul­kis­keit­tiöi­hin lisää pai­kal­lis­ta ruokaa

26.02.2020 13:30
Tilaajille
Posion messut pyörähtivät käyntiin – parhaimmista vuosista rajusti hiljentyneille messuille myytiin lauantaina 450 pääsylippua – Katso kuvat ensimmäisestä messupäivästä

Posion messut pyö­räh­ti­vät käyn­tiin – par­haim­mis­ta vuo­sis­ta rajusti hil­jen­ty­neil­le mes­suil­le myytiin lauan­tai­na 450 pää­sy­lip­pua – Katso kuvat en­sim­mäi­ses­tä mes­su­päi­väs­tä

22.02.2020 18:50
Tilaajille
Kaupungin ateriapalveluille lisää lähiruokaa - lähialueiden tuottajien asema paranee

Kau­pun­gin ate­ria­pal­ve­luil­le lisää lä­hi­ruo­kaa - lä­hi­aluei­den tuot­ta­jien asema paranee

21.02.2020 10:40
Lähiruoka teemana Posion messuilla

Lä­hi­ruo­ka teemana Posion mes­suil­la

20.02.2020 20:00
Tilaajille
Hokasitko tämän matkailuvaltin Koillismaan hihassa? Haukipihvejä ja vadelmanlehtimehua suoraan lähiluonnosta

Ho­ka­sit­ko tämän mat­kai­lu­val­tin Koil­lis­maan hi­has­sa? Hau­ki­pih­ve­jä ja va­del­man­leh­ti­me­hua suoraan lä­hi­luon­nos­ta

01.07.2018 09:00
Alakerta: Löytyvätkö nämä tuotteet sinun ruokapöydästäsi? Jos, niin maailmalla on monta ihmistä, joka haluaisi olla sinun asemassasi
Kolumni

Ala­ker­ta: Löy­ty­vät­kö nämä tuot­teet sinun ruo­ka­pöy­däs­tä­si? Jos, niin maail­mal­la on monta ih­mis­tä, joka ha­luai­si olla sinun ase­mas­sa­si

19.02.2018 05:00
Villiyrttiosuuskunta rekisteröitiin elokuussa – Alalle halutaan lisää toimijoita, tiloja haetaan parhaillaan

Vil­li­yrt­ti­osuus­kun­ta re­kis­te­röi­tiin elo­kuus­sa – Alalle ha­lu­taan lisää toi­mi­joi­ta, tiloja haetaan par­hail­laan

09.11.2017 16:00
Sata lehteä julkaisee yhteisen Omasta maasta -teemalehden

Sata lehteä jul­kai­see yh­tei­sen Omasta maasta -tee­ma­leh­den

08.11.2017 14:20
Katuruokamarkkinoilla tuhansia kävijöitä – "Joulupukin kanssa juteltiin, ja hän kertoi tavanneensa hollantilaisia, saksalaisia ja venäläisiäkin"

Ka­tu­ruo­ka­mark­ki­noil­la tu­han­sia kä­vi­jöi­tä – "Jou­lu­pu­kin kanssa ju­tel­tiin, ja hän kertoi ta­van­neen­sa hol­lan­ti­lai­sia, sak­sa­lai­sia ja ve­nä­läi­siä­kin"

07.08.2017 05:00
Ruisleipä murskaäänin kansallisruuaksi – uskolliset tilaavat sitä Sallasta jopa postissa

Ruis­lei­pä murs­ka­ää­nin kan­sal­lis­ruuak­si – us­kol­li­set ti­laa­vat sitä Sal­las­ta jopa pos­tis­sa

19.01.2017 12:07