Poikkeusolot
Kuukausi ja vanhemmat
Vanhempi, mietitkö miten saat käyttöösi kouluruokakorvauksen? Hyvä uutinen: sinun ei tarvitse tehdä mitään

Van­hem­pi, mie­tit­kö miten saat käyt­töö­si kou­lu­ruo­ka­kor­vauk­sen? Hyvä uu­ti­nen: sinun ei tar­vit­se tehdä mitään

01.04.2020 12:00
Tilaajille
Hannes Mannisen Lukijalta-kirjoitus: Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin

Hannes Man­ni­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Suomen oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 12:00
Poliisi rajoittaa asiointia - Kuusamossa lupapalveluita vain ajanvarauksella

Poliisi ra­joit­taa asioin­tia - Kuu­sa­mos­sa lu­pa­pal­ve­lui­ta vain ajan­va­rauk­sel­la

30.03.2020 14:43
Kirjastot ovat nyt suljettuina, mutta luettavaa löytyy: tässä yksi vinkki verkosta

Kir­jas­tot ovat nyt sul­jet­tui­na, mutta luet­ta­vaa löytyy: tässä yksi vinkki ver­kos­ta

28.03.2020 15:00
Mökkiläiset ovat kahden tulen välissä: lähteä vai jäädä? Hukkaseen perheineen eristäytynyt Matti Lämsä: "Mikä uhka me olemme?"

Mök­ki­läi­set ovat kahden tulen vä­lis­sä: lähteä vai jäädä? Huk­ka­seen per­hei­neen eris­täy­ty­nyt Matti Lämsä: "Mikä uhka me olem­me?"

27.03.2020 04:00
Tilaajille
Monta uudistusta Kuusamossa: flunssapoli avataan perjantaina, kulku hammashoitolaan muuttuu, henkisen tuen puhelin avataan, neuvola palvelee

Monta uu­dis­tus­ta Kuu­sa­mos­sa: fluns­sa­po­li avataan per­jan­tai­na, kulku ham­mas­hoi­to­laan muut­tuu, hen­ki­sen tuen puhelin ava­taan, neuvola pal­ve­lee

26.03.2020 16:59
Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Ylen oh­jel­mat poik­keus­ti­lan­tees­sa yli 70-vuo­tiai­den nä­kö­kul­mas­ta

26.03.2020 10:00
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Miksi kaikilta flunssaisilta ei oteta koronavirus-näytettä? Kuusamon tartuntatautilääkäri vastaa

Miksi kai­kil­ta fluns­sai­sil­ta ei oteta ko­ro­na­vi­rus-näy­tet­tä? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

24.03.2020 04:00
Poliisi vetoaa: "Jätä pullo avaamatta, jos mieli on musta" - Kuusamon neuvola vinkkaa soittoajoista

Poliisi vetoaa: "Jätä pullo avaa­mat­ta, jos mieli on musta" - Kuu­sa­mon neuvola vinkkaa soit­to­ajois­ta

23.03.2020 14:32
Zone ja Rukan Kuksa sulkevat ovensa toistaiseksi - Jokke Kämäräinen "Haluamme olla auttamassa sitä, että ihmisten terveys selviäisi mahdollisimman pienillä vaurioilla"

Zone ja Rukan Kuksa sul­ke­vat ovensa tois­tai­sek­si - Jokke Kä­mä­räi­nen "Ha­luam­me olla aut­ta­mas­sa sitä, että ih­mis­ten terveys sel­viäi­si mah­dol­li­sim­man pie­nil­lä vau­rioil­la"

23.03.2020 13:00
Valtuusto hyväksyi yli miljoonan euron paketin koronakriisin hoitamiseen Kuusamossa

Val­tuus­to hy­väk­syi yli mil­joo­nan euron paketin ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­seen Kuu­sa­mos­sa

23.03.2020 11:02
Tilaajille
Koulussa vain muutama oppilas – Päivähoidossa puolet lapsista pois, kolme ryhmistä käytössä.

Kou­lus­sa vain muutama oppilas – Päi­vä­hoi­dos­sa puolet lap­sis­ta pois, kolme ryh­mis­tä käy­tös­sä.

23.03.2020 10:00
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte suljetaan jo sunnuntaina – asiakkaita olisi ollut tulossa ensi viikolla, sulkemista aikaistetaan koronan ehkäisytoimien takia

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te sul­je­taan jo sun­nun­tai­na – asiak­kai­ta olisi ollut tulossa ensi vii­kol­la, sul­ke­mis­ta ai­kais­te­taan koronan eh­käi­sy­toi­mien takia

22.03.2020 16:38
Rukalla olisi ollut asiakkaita lähes normaalimäärä - Ville Aho: "Pääsiäissesonkia ei olisi voitu hoitaa turvallisesti"

Rukalla olisi ollut asiak­kai­ta lähes nor­maa­li­mää­rä - Ville Aho: "Pää­siäis­se­son­kia ei olisi voitu hoitaa tur­val­li­ses­ti"

20.03.2020 15:16
Tilaajille
Vain 46 lasta oli koulussa Kuusamossa keskiviikkona - Jouko Manninen: "Kriisin jälkeen koittaa jälleenrakennuksen aika"

Vain 46 lasta oli kou­lus­sa Kuu­sa­mos­sa kes­ki­viik­ko­na - Jouko Man­ni­nen: "K­rii­sin jälkeen koittaa jäl­leen­ra­ken­nuk­sen aika"

19.03.2020 18:30
Katso kuvat: Poikkeusolot muuttivat Kuusamon katukuvaa

Katso kuvat: Poik­keus­olot muut­ti­vat Kuu­sa­mon ka­tu­ku­vaa

19.03.2020 18:00
Lääninrovasti Taina Mannisen kolumni: Me selviämme tästä ja toimimme vastuullisesti

Lää­nin­ro­vas­ti Taina Man­ni­sen ko­lum­ni: Me sel­viäm­me tästä ja toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti

19.03.2020 16:42
Näin Kuusamo tukee ikäihmisiä poikkeusoloissa

Näin Kuusamo tukee ikä­ih­mi­siä poik­keus­olois­sa

19.03.2020 16:40